تعبیر خواب پیاز در خواب ابن سیرین و النابلسی و امام صادق

تعبیر خواب پیاز در خواب ابن سیرین و النابلسی و امام صادق

پیاز یکی از گیاهان مفید برای انسان است و از قدیم الایام استفاده از آن به دلیل دارا بودن بسیاری از عناصر ضروری برای بدن و ویتامین ها بوده و پیاز در بسیاری از غذاها و غذاسازی مخصوصاً در جوامع شرقی وجود دارد، اما انسان تعجب می کند. وقتی پیاز را در خواب می بیند تعبیرش را می بیند و ما در این مقاله به تعبیر خواب پیاز با همه جوانب آن و همه تعابیر دیدن پیاز به تعبیر بزرگان و معنی آن در خواب مرد می پردازیم. و یک دختر مجرد و متاهل.

تعبیر خواب پیاز ابن سیرین

 • ابن سیرین گوید: دیدن پیاز در خواب از رؤیاهای نامطلوب است، زیرا پیاز در خواب نماد رسوایی است و اسرار آشکار می شود.
 • می گفتند پیاز نشانه غم و گریه شدید است.
 • می گویند پیاز در خواب اسراری را بیان می کند که از دیرباز مخفی مانده است و با دیدن پیاز در خواب آن اسرار ظاهر می شود و آشکار می شود و این چیزها برای عموم ظاهر می شود.
 • می گفتند پیاز در خواب، نشانه مال فراوان و نیز تلاش برای به دست آوردن آن پول است.
 • و گفته شد که اگر در خواب پیاز ببیند و تاجر باشد، بیانگر رونق تجارت و کسب سود فراوان و هنگفت از داد و ستد اوست و نیز بیانگر انعقاد معاملات جدید و عقد شراکت با مردم است. از نفوذ و اقتدار
 • و گفته شد که هر که گرفتار تنگی و تنگی باشد، دیدن پیاز برای او نشانه روزی فراوان و تسکینی نزدیک و نیز برای صاحب خواب نشان از بهبود وضع زندگی است.
 • ابن سیرین گفته است که دیدن پیاز در خواب تعبیر خوب و بد را با هم دارد و این به خاطر اتفاقات خواب و حال بیننده و اوضاع و احوال اطراف اوست. از مرض و گاه عفونی مرض برای انسان سالم در خواب است و این در نهایت به حال بیننده است.
 • می‌گفتند پیاز در خواب، نشانه‌ی بسیاری از مشکلات خانوادگی، و بروز برخی نزاع‌ها است.

تعبیر خواب پیاز نابلسی

 • امام نابلسی دیدن پیاز را نشانه گرفتاری و نگرانی زیاد و نیز حاکی از آسیب شدیدی است که بیننده در زندگی خود به مردم وارد می کند.
 • دیدن پیاز در خواب، نشان از رسوایی بزرگی است که برای بیننده پیش خواهد آمد و اسرار آشکاری است که انسان در کتمان و عدم افشای آن بسیار کوشیده است.
 • دیدن پیاز قرمز در خواب، نشان از حضور مرد بد نامی داشت که سعی در فریب دادن، فریب دادن و ایجاد مشکل برای شخص خواب آور دارد.
 • و گفته شد هر که خود را در حال بریدن پیاز ببیند، نشانه آن است که خیر بسیار به دست می آورد و نیز نشان از افزایش روزی است و نشانه تغییرات مثبت فراوانی است که در زندگی رخ می دهد و قابل توجه و محسوس است. بهبود در زندگی بیننده.
 • دیدن پیاز در خواب برای مسافرت بدون خورده شدن، نشانه امنیت مسافر و توانایی او در رسیدن به مقاصد و افزایش برکت است.
 • وقتی انسان در خواب پیاز می بیند و در حقیقت از خدا دور است و به وظایف خود عمل نمی کند، نشانه آن است که به حرام و گناهی افتاده است و باید از راه های نامشروع به سوی خدا بازگردد.
 • و گفته شد که اگر پیاز زیاد ببیند خواه پیاز سفید باشد یا سرخ، دید بد و ناخوشایند است، چنانکه دلالت بر سخنان زشت و نادرست دارد، در مورد خواب دیده گویند.
 • همچنین گفته شده است که خوردن پیاز در خواب برای شخص مریض در حقیقت نشانه مرگ قریب الوقوع است و خداوند متعال و دانا است.
 • می‌گفتند پیاز سبز در خواب، دید خوبی است که بیانگر خوبی، پول فراوان و به طور کلی موفقیت در زندگی است.
 • نابلسی نیز در پایان گفتار خود درباره رؤیت پیاز به طور کلی گفته است که دیدن او در خواب بدون خورده بهتر از دیدن او در خواب با اشتها است.

تعبیر خواب پیاز امام صادق علیه السلام

 • امام جعفر صادق می فرماید: دیدن پیاز عمدتاً به حال بیننده و فطرت و اعمال او در زندگی عادی بستگی دارد.
 • می گفتند پیاز نشان از سختی های زندگی است که انسان در زندگی با آن روبه رو می شود اما به زودی بر آنها غلبه می کند و می تواند به آرزوها و آرزوهایش برسد.
 • دیدن پیاز سبز در خواب بیانگر پول حلال، خیر فراوان، احساس برکت در زندگی و نشانه رفع مشکلات و اختلافات بینا و اطرافیان است.
 • و گفته شد که اگر در خواب رنگ پیاز تغییر کند، نشان از تغییر حال بیننده است و تغییرات یا مثبت است یا تغییراتی که در شرایط مادی و در شرائط برای صاحب شرعی است. زمینه کار او
 • امام صادق (ع) نیز می فرماید: دیدن پیاز در خواب چیزی جز سخنان زشت و بدی نیست که بر صاحب خواب گفته می شود.
 • همچنین گفته شد پیاز نشانه پول غیر قانونی است.
 • و گفته شده است که اگر انسان عادل بود و در خواب پیاز دید، نشانه خیر بسیار و افزایش دینداری و نشانگر حسن رفتار بیننده با مردم است.
 • دیدن پیاز گندیده در زندگی زن متاهل نشان از شوهر بداخلاق و خسیس در زندگی عاطفی و مادی دارد.

تعبیر دیدن پیاز در خواب

 • اگر در خواب ببیند که شخصی پیازی به او داده است، نشانه ادای قرض و تغییر شرایط برای بیننده به بهتر و نشانه بهبود وضع مادی است. و شرایط روانی برای بیننده خواب.
 • دیدن همان شخص در خواب به همسرش پیاز می دهد که نشان دهنده افزایش اختلافات و مشاجرات بین آنها، تنش روابط و عدم دستیابی آنها به یک راه حل سازش است که مشکل را حل کند و همه طرفین را راضی کند. عود مشکلات مشابه به دلایل مشابه
 • اگر زنی ببیند که غریبه ای به او پیاز داده و خود را در حال خوردن آن ببیند، این نشان از تغییر وضعیت مالی او به وخامت است.
 • و اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش پیاز گندیده به او می دهد، نشان از بد اخلاقی فرزندانش است و از او بی گناه نیستند.

تعبیر دیدن بریدن پیاز در خواب

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که پیاز می کند، نشانگر آن است که مسئولیت پذیر است و در برابر موانع و مشکلات ایستادگی می کند و به خود و کرامتش احساس غرور می کند.
 • اگر زن متاهل ببیند پیاز مخصوصاً پیاز سفید را می کند، نشان از حل مشکلات با همسرش دارد و از زندگی زناشویی آرامی برخوردار می شود.
 • اگر در خواب ببیند که پیاز می کند، دلیل آن است که مال او چند برابر می شود و نیکی زیاد می شود و نیز بیانگر آن است که پسری خواهد داشت.
 • اگر انسان ببیند پیاز سبز می کند، نشانه جدیت و پشتکار در کار است.

تعبیر دیدن پیاز در خواب

 • تعبیر دیدن خریدن پیاز به نوع خود پیاز بستگی دارد، مثلاً خرید پیاز سبز در خواب بیانگر افزایش رزق و روزی و همچنین بیانگر احساس سلامتی و برآورده شدن آرزوها و امیدها است.
 • دیدن خرید پیاز سفید در خواب بیش از یک تعبیر دارد، مثلاً نشانه تغییر شرایط به سوی بهتر شدن در همه جنبه های زندگی اعم از مادی، عملی و عاطفی است.
 • خرید پیاز قرمز در خواب نشانه صبر است و انسان نباید در زندگی خود عجله کند و همچنین بیانگر ثبات روحی فرد با خواب و بهبودی او از بیماری های روانی و ارگانیک است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا