انگور در خواب برای زن حامله به روایت ابن سیرین و ائمه بزرگ تعبیر خواب

با توجه به دوران ناراحت کننده ای که زن در دوران بارداری زندگی می کند، خواب های زیادی می بیند که بیانگر این دوران است و یکی از مهم ترین این خواب ها دیدن انگور در خواب برای زن باردار است که با توجه به شرایط خاص، نشانه های مختلفی را نشان می دهد. وضعیت زن با بینایی و تفسیر دقیق بینایی همان چیزی است که در مقاله بعدی بررسی خواهیم کرد.

تعبیر خواب انگور در خواب برای زن باردار

دیدن انگور در خواب یک زن باردار معانی مختلفی را بیان می کند که شاید مهمترین آنها عبارتند از:

 • دیدن انگور در خواب برای زن باردار گواه زندگی شادی است که به نفع جنین او خواهد بود.
 • هنگامی که زن باردار در خواب می بیند که در حال چیدن انگور است، این امر علاوه بر ایمنی جنین، نشان دهنده نزدیکی تولد اوست.
 • اگر زن حامله در خواب ببیند که انگور سیاه می خورد، بیانگر آن است که پسری سالم به دنیا خواهد آورد که بیماری ندارد.
 • وقتی زن حامله در خواب ببیند انگور سفید می خورد و مزه آن لذیذ است، بیانگر آن است که بینا زن زیبایی به دنیا می آورد، در حالی که اگر انگور تلخ مزه کند، نشان دهنده زشتی این نوزاد است و خدا می داند. بهترین.
 • در حالی که اگر زن حامله در خواب ببیند که انگور قرمز می خورد، بیانگر آن است که دختری خوش قیافه به دنیا می آورد و روزی و خیر او را می آورد.
 • و اگر زن باردار در خواب انگور زرد ببیند، این نشان دهنده سلامت نامناسب جنین است، علاوه بر این که جنین در معرض ناهنجاری های فراوان قرار دارد.
 • دیدن انگور در خواب برای زن باردار در فصل خود، بیانگر مال فراوانی است که بیننده خواب به دست می آورد.

تعبیر ابن سیرین در خواب انگور در خواب زن حامله

ابن سیرین نشانه های بسیاری را که بیانگر رؤیت انگور برای زن باردار در خواب است، بیان کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:

 • وقتی زن باردار در خواب انگور سبز می بیند، این دید نشان دهنده شادی، خوبی و امنیت است که در دوران بارداری تجربه می کند.
 • و ديدن زن باردار در حال خوردن انگور سبز در خواب، دليل بر پول فراواني است كه بيننده خواب با كار كردن در شغل جديد و معتبر براي او به دست مي آورد.
 • دیدن انگور در زمان نامطلوب برای زن باردار در خواب، علاوه بر سلامتی او در دوران بارداری، بیانگر معاش آینده اوست.
 • و چون زن حامله در خواب ببیند انگور سیاه می خورد، بیانگر خیری است که نصیب او می شود و هر چه زودتر می گذرد، علاوه بر شادی بی وقفه او در حاملگی.
 • وقتی زن حامله در خواب می بیند که بی موقع انگور سیاه می خورد، علاوه بر دردهای فراوان دوران بارداری و زایمان، نشان دهنده بیماری است که در معرض آن قرار گرفته است.
 • و ديدن زن باردار در حال خوردن انگور گنديده در خواب، گواهي بر دوران سخت بارداري و زايمان است كه مشكلات فراواني را به دنبال خواهد داشت.

انگور یکی از لذیذترین میوه هایی است که با فواید فراوانش متمایز می شود و شکی نیست که دیدن آن در خواب معمولاً دلیلی بر خیر و معیشت آینده در زندگی بینا به ویژه زن باردار است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا