تعبیر خواب انگشتر گرفتن از کسی برای زنان مجرد و متاهل

تعبیر خواب انگشتر گرفتن از کسی برای زنان مجرد و متاهل

تعبیر خواب انگشتر گرفتن از کسی خواب برای یک زن مجرد یا یک زن متاهل تعابیر مختلفی دارد که بیشتر آنها در زمره رؤیاهای ستودنی طبقه بندی می شوند.

تعبیر خواب انگشتر گرفتن از کسی توسط ابن سیرین

شیخ مفسران خواب محمد بن سیرین معتقد است که انگشتر در خواب نمادی است از آنچه که شخص در اختیار دارد یا توانایی آن را دارد.

دادن انگشتر در خواب به این معناست که هدیه دهنده چیزی را که در اختیار دارد به کسی که انگشتر را می گیرد می دهد.

برعکس

اگر بیننده در خواب ببیند که از کسی انگشتر می گیرد، رؤیا نشان می دهد که او در سلطنت، قدرت یا زندگی خود شریک است.

تعبیر خواب انگشتر گرفتن از کسی برای زن مجرد

 • علمای تعبیر خواب تمایل دارند که تعبیر خواب یک زن مجرد از گرفتن انگشتر از کسی، رویایی خوب و ستودنی است.
 • آنها بر این باورند که تعبیر خواب این است که دختر در زندگی، پادشاهی، قدرت و امرار معاش خود با مردی شریک شود.
 • این تعبیر مخصوصاً به نامزدی و ازدواج اشاره دارد، بنا بر آنچه ابن سیرین در تفسیر خود آورده است که می گوید (اگر به زن انگشتر بدهید زن می گیرد).
 • بنابراین محتمل ترین تعبیر و تعبیر خواب گرفتن انگشتر از شخصی برای مجرد صراحتاً در مورد ازدواج است.

رؤیاها و رؤیاها و رؤیاها منبع تشریع نیستند، بنابراین احکام دینی بر آن مبنا نیست.

تعبیر خواب انگشتر گرفتن از زن متاهل

 • تعبیر گرفتن انگشتر برای زن متاهل با توجه به فردی که انگشتر را به او داده متفاوت است.
 • اگر کسی که در خواب انگشتر را به او داده است، کسی باشد که او می‌شناسد، ممکن است این خواب به این معنا تعبیر شود که او به زودی صاحب خانه، ماشین یا چیزی مشابه خواهد شد.
 • زیرا دادن انگشتر در خواب به تعبیر بسیاری از تعبیرگران خواب به معنای خریدن خانه و حیوان است.
 • در این، ابن سیرین در تعبیر خواب (و انگشتر خریدن خانه یا حیوان) می گوید.
 • اگر زنی کارگر باشد و ببیند در محل کارش از رئیسش انگشتر می گیرد، نشان دهنده ترفیع او و کسب مقام بیشتر است.
 • ولى اگر زن در خواب ببیند که انگشتر را شوهرش مى دهد، خواب بیانگر آن است که در بیشتر موارد حامله مى شود و فرزند پسر به دنیا مى آورد.
 • طبق آنچه در کتب تفاسیر پیشینیان آمده است که اگر به زن شوهردار انگشتر بدهند، زاییده است.

شما نیز ممکن است علاقه مند باشید

تعبیر پوشیدن انگشتر پلاستیکی

پوشیدن انگشتر در خواب نماد قدرت، امنیت، اقتدار، پول و هر چیزی است که می تواند منبع قدرت در زندگی یک فرد باشد.

مترجمان رویا کیفیت انگشتر در خواب را با کیفیت فلز آن می سنجند، انگشتر طلا در خواب زن یکی از بهترین انواع انگشتر و همچنین انگشتر نقره و عاج است.

مفسران از انگشتر مسی بیزار بودند، زیرا نام مس با نجاست همراه بود، همچنان که از آهن و چوب و انگشتر سربی بیزار بودند.

به همین ترتیب، پوشیدن یک حلقه پلاستیکی در خواب، دید نامطلوبی است، زیرا پلاستیک فلزی ارزان و پست است.

و هر حد وسطی در بینش، حد وسطی در زندگی دنیاست.

مبادا رویاها و رؤیاها مانع شما شود و زندگی شما را مختل نکند، به خوبی آنها شاد باشید و از شر آنها به خدا پناه ببرید.

تعبیر خواب حلقه زدن به انگشت سبابه

تعبیر خواب حلقه در انگشت سبابه به عقیده اکثریت تعبیر کنندگان خواب یکی از دیدنی های ناخوشایند است.

انگشت اشاره محل معمولی برای پوشیدن حلقه ها نیست، که اغلب روی انگشت صورتی زده می شود.

از این رو می گفتند که انگشتر در خواب به انگشتی غیر از انگشت سبابه به مرد نشان می دهد که جوانمردی او و حسادت او به خانواده اش است.

هر کس در خواب این را ببیند به زن یا دختر یا خواهر خود اجازه می دهد که برهنه شود و در مقابل مردان بیرون رود.

ابن سیرین در تفسیر می گوید: «کسی که انگشتری را در انگشت کوچک خود ببندد و آن را از او جدا کند و در دیگری فرو کند، سپس همسرش را برانگیخته و به فساد دعوت کند».

اهل تأویل این رؤیت را برای زن این گونه تفسیر می کنند که او در گفتار یا عمل یا وجدان خود به شوهر خود خیانت می کند.

منظور این است که از مردی به مرد دیگر حرکت می کند، همانطور که حلقه از انگشتی به انگشت دیگر می رود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا