تعبیر خواب آب کدر برای زن شوهردار به روایت ابن سیرین و النابلسی.

تعبیر خواب آب کدر برای زن شوهردار به روایت ابن سیرین و النابلسی.

در واقع دیدن آب گل آلود در خواب دید خوبی نیست فقط همین نام کافی است تا تصور اولیه ای از ماهیت این خواب به ما بدهد برای دانستن تعبیر خواب آب گل آلود برای زن متاهل باید کل سناریوی چشم انداز را بدانید. اجازه دهید در مورد این رویا بیشتر بدانیم.

تعبیر خواب آب کدر برای زن شوهردار به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب آب گل آلود برای زن شوهردار در خواب به تعبیر ابن سیرین از این نوع خواب ها برای بیننده مصیبت و وسوسه است.

  • هر کس در خانه خود آب گل آلود ببیند در حق شوهر و فرزند خود کوتاهی کرده است.
  • هر کس ببیند که رختخوابش از آب گل آلود است، با شوهرش درگیر اختلاف است و باید در مورد او تجدید نظر کند.
  • هر کس در خواب ببیند که آب گل آلود می نوشد، با توبه به درگاه خداوند، مرتکب گناهان بسیار می شود و خواب قبل از اینکه دیر شود، هشداری است برای او.
  • هر که در خواب ببیند خانه اش را تمیز می کند و با آب گل آلود غذا می پزد، ناخواسته زندگی خود و فرزندانش را تباه می کند و باید خود را مرور کند.
  • اگر زن شوهردار در خواب آب گل آلود با بوی نامطبوع ببیند، به این معنی است که امور او آشکار می شود و همه از اعمال بد او باخبر می شوند.

شما :

تعبیر دیدن آب کدر برای زن شوهردار به روایت النابلسی

نابلسي در تعبير آب گل آلود براي زن شوهردار مي گويد: ديدن زن شوهردار در خواب آب گل آلود، نشانه طلاق و جدايي از شوهر پس از كدر شدن آب و زندگي بين آنها باشد، همچنين ممكن است خواب به اين معني باشد كه زن شوهردار است. در حق شوهرش خطاهای زیادی کرده است و هر که در خواب آب گل آلود بنوشد دنیا تباه شده است.

هر که در خواب ببیند که آب گل آلود به مردم می دهد، اطرافیان خود را آزار می دهد و بیننده خواب ممکن است زبان تند و ناشایست به اطرافیان خود بیازارد، اگر آب تا حد سیاهی کدر باشد. و زن شوهردار از آن بنوشد، نشانه آن است که به مرض شدیدی که غالباً چشم او را مبتلا می کند مبتلا شود.

شما :

هر کس در خواب ببیند که کسی به او آب گل آلود می دهد، باید دوستان خود را انتخاب کند که برخی از آنها برای او آرزوی بدی می کنند، اگر تصادفاً در آب گل آلود بیفتد، مشکل بزرگی برایش پیش می آید و کارش این است که آشکار شد و خدا داناتر است.

خواب آب گل آلود یکی از خواب های منفی است که بیننده خواب را ترسان و مضطرب می کند، به او توصیه می کنیم که با دعای خداوند متعال او را از شر این رؤیت کفایت کند، همچنین مرتباً خود را مرور کند و به خداوند متعال نزدیک شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا