در خواب دیدم که حامله هستم و تعبیر آن برای زن شوهردار و زن حامله و مجرد است

در خواب دیدم که حامله هستم و تعبیر آن برای زن شوهردار و زن حامله و مجرد است

در خواب دیدم حامله هستم اغلب می شنویم که شخصی این خواب را دیده است و معنی کلی دیدن آن در خواب را نمی دانیم، مخصوصاً وقتی که مثلاً دختر باکره، مرد، زن مطلقه در خواب ببیند. حقیقت این است که حاملگی در خواب معمولاً دغدغه ای است که بیننده خواب به دوش می کشد و در سایر مواقع خوب است.

با روشن کردن تمام سناریوی رویا می‌توانیم ضمن اطلاع از وضعیت بیننده و شرایط روانی و اجتماعی او، معنای رؤیا را بدانیم و در سطور زیر با ما تمام معانی خواب بارداری را خواهیم آموخت.

خواب دیدم که پسری باردارم

 • خواب دیدم پسری باردارم این خواب اغلب تکرار می شود و تعبیر خواب به طور کلی به این معنی است که بیننده باری را بر دوش خود حمل می کند ممکن است بارداری یک مشکل مالی یا یک بحران بزرگ باشد که بیننده خواب می بیند. در حال گذر است و ممکن است به معنای انتظار برای چیزی باشد، اما متاسفانه این اتفاق نخواهد افتاد.
 • بارداری نگرانی و پریشانی است و مرد در خواب نماد پریشانی، مشکلات و بحران هاست، پس این خواب برای هر که ببیند مژده ای نیست و خداوند همه نگرانی های ما را برطرف کند.
 • امام ابن سیرین در تعبیر خواب زن حامله که پسری را آبستن می کند می فرماید که این رؤیت به این معناست که انشاءالله فرزند دختر به دنیا خواهد آورد و اما نظر دیگر مفسران به این اشاره دارد که رنج بیننده در هنگام زایمان، و خداوند داناتر است.
 • و اما اینکه مردی در خواب ببیند که همسرش پسری باردار است، مژده است که به زودی حامله می شود و همچنین بیانگر افزایش رزق و روزی بیننده خواب است.

خواب دیدم دختری باردارم

 • خواب دیدم دختری باردارم ممکن است این خواب برای خیلی ها اتفاق بیفتد خواب دختر باردار شدن را نسبتا بهتر از پسر باردار شدن می دانند تعبیر کلی این خواب رفع نگرانی و ناراحتی است. و انشاءالله پایان مشکلات.
 • ممکن است به معنای برآورده شدن آرزوها و رویاها پس از رنج و انتظار باشد زیرا دختر در خواب خیر و روزی خداوند است و در بسیاری از رؤیاها به معنای دنیای جدیدی است که به زودی به روی بیننده خواب باز می شود.
 • اگر زن حامله ببیند دختری حامله است، ابن سیرین گوید این رؤیت در اینجا دلالت بر این دارد که انشاءالله فرزند ذکور به دنیا خواهد آورد، نظر دیگری از برخی از مفسران وجود دارد که دلالت بر آسان شدن ولادت او دارد. انشاءالله و خواب بیننده ممکن است آرزوی فرزند دختر داشته باشد و خواب فقط خودگویی است.
 • و اما اینکه مردی در خواب ببیند که همسرش دختری را آبستن می کند، نشانه آن است که در زندگی مشترکشان خیری حاصل می شود و اگر همسرش زایمان نکند، خداوند رحمتشان می کند، دختر در خواب است. زندگی جدید و خیر و برکت از خداوند متعال.

خواب دیدم باردارم و مجردم

 • در خواب دیدم که در مجردی باردارم.تفسیرها این خواب را از دیدگاه های مختلف تعبیر می کنند.ابن سیرین معتقد است که زن مجردی که در خواب خود باردار است به معنای مسئولیت بزرگی است که بیننده خواب می بیند و ممکن است مشکلاتی در زندگی او باشد که نمی تواند بر آنها غلبه کند.
 • در مورد نظر النابلسی در مورد این بینش، وی معتقد است که این امر نشان می دهد که بیننده خواب باعث ناراحتی خانواده او می شود یا آنها را در شرایط سخت و شرم آور قرار می دهد.
 • نظر دیگری از گروهی از تعبیر کنندگان خواب وجود دارد که نشان می دهد ممکن است رویا به این معنی باشد که بیننده با شوهری ازدواج می کند که مناسب او نیست و در زندگی زناشویی خود رنج زیادی خواهد دید.
 • ابن شاهین در این رؤیا می‌گوید که حاملگی دختری در خواب ممکن است به این معنا باشد که مبالغ هنگفتی به او می‌رسد که ناگهانی می‌آید، مانند ارث یا مالی که به طور اتفاقی به دست می‌آورد.
 • چند نظر وجود دارد که این رویا را به عنوان یک غافلگیری تعبیر می کنند که به زودی برای بیننده خواب یا دامادی که به طور غیرمنتظره و بدون انتظار کسی می آید، تعبیر می کند.

خواب دیدم باردارم و دارم زایمان میکنم

 • در خواب دیدم که حامله هستم و به دنیا می آیم محقق ابن سیرین می گوید زایمان در دوران حاملگی تسکین دهنده اضطراب و رفع ناراحتی است و ممکن است پس از رنج و درد شدید به زودی از خداوند متعال آسودگی حاصل شود.
 • تعابیر دیگری نیز از این رؤیا وجود دارد، از جمله اینکه زایمان مشکل بزرگی برای بیننده خواب است و مردم از آن آگاه می شوند، ممکن است روزی باشد که از جانب خداوند به بیننده خواب می رسد اگر منتظر چیزی باشد، تولد ممکن است به معنای استراحت پس از آن باشد. خستگی و بهبودی پس از بیماری، و خداوند داناتر است.
 • امام نابلسی در تعبیر رؤیای ولادت معتقد است که بشارتی است که به زودی خواهد آمد و ممکن است شادی یا اتفاق خوشی در خانواده بیننده رخ دهد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که همسرش به دنیا می آید، ممکن است این رؤیا بیانگر این باشد که بین آنها مشکلات و اختلافات اساسی وجود دارد و این مشکلات تمام می شود و انشاءالله دوباره آب ها به روال عادی خود باز می گردد.

خواب دیدم که زن متاهل باردارم

 • در خواب دیدم که زن شوهردارى را باردارم امام ابن سیرین این رؤیا را بر حسب زندگى که بیننده خواب مى گذراند تعبیر مى کند اگر در زناشویی خود خوشبخت و پایدار باشد انشاءالله به زودى باردار مى شود. این بینش ممکن است نشان دهنده این باشد که شوهرش پاداش ارزی یا افزایش حقوق دریافت می کند.
 • اما اگر خواب بیننده در زندگی زناشویی خود ناپایدار باشد، این به معنای فشارهایی است که او تجربه می کند و نارضایتی او از زندگی اش. ممکن است خواب بیننده در واقعیت آرزوی باردار شدن داشته باشد و رویا فقط آرزویی است که او آرزو می کند و در آن می بیند. رویاهای او

خواب دیدم باردارم و افتادم

 • در خواب دیدم که حامله ام سقط کردم، این رؤیا به حال بیننده تعبیر می شود، اگر در حقیقت حامله بود و در خواب دید که جنین را سقط کرده است، مژده است که تولدش می رود. خوب، و این رویا ممکن است فقط ترس های درونی از طرف رویاپرداز باشد و نه بیشتر.
 • اما اگر بیننده خواب متاهل باشد این رؤیا به معنای نگرانی و مشکلاتی است که دیدنده خواب در معرض آن قرار می گیرد، ممکن است با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا کند و اسرار خود را برای دیگران فاش کند، سقط جنین در متاهل رویای زن ممکن است رویا و آرزویی باشد که در انتظارش بود اما نشد.
 • در مورد خواب سقط جنین برای یک زن مجرد، بیانگر از بین رفتن نگرانی و ناراحتی و به دنبال آن آرامش و اطمینان است، این خواب ممکن است به معنای رابطه عاشقانه یا نامزدی با او باشد، اما کامل نمی شود و خداوند متعال بهترین می داند

خواب دیدم که معشوقه ام را باردارم

در خواب دیدم که معشوقم را باردارم و تعبیر این خواب خوب نیست زیرا حاکی از مشکلات و نگرانی هایی است که این بیننده از طرف شخص مورد علاقه خود حمل می کند و این خواب نیز بیانگر ناقص بودن این رابطه است.

این رویا ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده احساسات زیادی نسبت به این شخص دارد و آرزوی ازدواج با او را دارد و رویا فقط آرزویی است که او در رویاهای خود دارد و نه بیشتر.

خواب دیدم باردارم و طلاق گرفتم

خواب دیدم باردارم و طلاق گرفتم بسیاری از تعبیر کنندگان خواب می گویند که این دید خوب نیست و بیانگر زندگی سختی است که بیننده خواب از نظر نگرانی و درد می گذراند طلاق بر روح و روان زن بسیار تأثیر می گذارد و ممکن است این خواب نیز بر روان زن تأثیر بگذارد. یعنی خواب بیننده منتظر چیزی است که خداوند برایش برآورده کند.

امام ابن شاهین در مورد این رؤیت نظر دیگری داشت و آن احتمال بازگشت بیننده نزد شوهرش یا ازدواج با شخص دیگری است که هر چه در زندگی اولش به او کشیده جبران کند و خداوند اعلم دارد.

البته رویاها در بسیاری از موارد تنها آرزوهایی هستند که هنوز از واقعیت به تعویق می‌افتند، مخصوصاً رویای رویا، بسیاری از دختران و خانم‌ها همیشه امیدوارند که این رویا اتفاق بیفتد و رویاهایی وجود دارند که تعابیر مختلفی دارند و ممکن است تنها باشند. آرزوها و خودگویی و فقط در خواب برای ما ظاهر می شود و از جمله بیشتر آنها خواب است: خواب دیدم حامله هستم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا