تعبیر خواب شیر دادن از نظر النابلسی چیست؟

تعبیر خواب شیر دادن از نظر النابلسی چیست؟

تعبیر خواب شیر دادن از نظر النابلسی برای زنان مجرد، متاهل، باردار و مطلقه. بسته به وضعیت بیننده، جنسیت و جزئیات دقیق موجود در هر رویا، تعابیر مختلفی دارد.

النابلسی بین رؤیای شیر دادن برای زن و مرد فرق می گذارد. اعتقاد بر این است که رویای شیر دادن برای یک مرد بیشتر با معانی منفی همراه است و برعکس، شیر دادن در خواب برای یک زن به طور کلی در دسته رویاهای امیدوارکننده قرار می گیرد که در تعبیر خواب به بررسی آن می پردازیم. در مورد شیردهی در این مقاله

تعبیر خواب شیر دادن به روایت النابلسی

امام نابلسی در مورد تعبیر خواب شیردهی به طور کلی می فرماید:

شیر دادن در خواب بیانگر نیاز، یتیم شدن، آسیب و تغییر خلق است.

 • اگر زن ببیند که به شخصی شیر می دهد، یعنی دنیا به او نزدیک می شود، یا حبسشان می کند، زیرا زن شیرده مانند زندانی است تا بچه از سینه خارج شود.
 • هر که ببیند پس از از شیر گرفتن پسری را شیر می دهد، او را حبس می کنند یا مریض می کنند یا دری بر او می بندند.
 • هر که حیوان وحشی را شیر دهد یا از آن شیر دهد، سختی به او می رسد، سپس خداوند متعال او را راحت می کند.
 • هر کس ببیند که در سینه هایش شیر است، نزدیک است زیاده ای دنیوی به دست آورد که تا زمانی که کسی او را شیر ندهد، برای او روزی می شود، و اگر او را شیر دهد، برای شیرده، خیری ندارد.
 • اگر زن ببیند که مردی شیر او را شیر داده است، مقدار شیری را که گرفته از پول او می گیرد و او نمی خواهد.
 • اگر مریض ببیند که شیر می دهد، مرضش شفا می یابد.

تعبیر خواب شیر دادن برای زن مجرد به روایت النابلسی

شیر دادن در خواب برای زن مجرد، رؤیای ستودنی است، زیرا با فطرت زنان سازگار است و برای کسانی که هنوز ازدواج نکرده اند، به فال نیک گرفته می شود.

خواب شیر دادن در خواب زن مجرد در بیشتر موارد به مژده نامزدی و ازدواج تعبیر می شود.

ولى اگر دختر مجردى ببيند كه سينه‌هايش از شير سنگين شده است بدون اينكه كسى را شير دهد، اين براى او روزى خاص است.

این امرار معاش ممکن است مدرک تحصیلی، شغل، ارث یا پولی باشد که به طور غیرمنتظره به دست او می رسد.

اما اگر زن مجردی ببیند که به پسری گریان یا زشت شیر ​​می دهد، اینها مشکلات و نگرانی هایی است که برایش پیش می آید.

اگر ببیند که به پیرمردی شیر می دهد، نشان دهنده این است که شخصی هست که در زندگی با او سو استفاده می کند و بر خلاف میلش به او آسیب می رساند و برخی از حقوقش را از او سلب می کند.

تعبیر خواب شیر دادن برای زن شوهردار به روایت النابلسی

 • دیدن شیر دادن در خواب به روایت النابلسی برای زن شوهردار به ولع و میل تعبیر می شود.
 • خواب شیر دادن در خواب برای زن شوهرداری که زایمان نکرده است مژده بارداری و زایمان است.
 • همچنین به معنای حاملگی و زایمان برای زن شوهرداری است که زاییده و آرزوی فرزند دارد.
 • اگر زن شوهردار ببیند در سینه‌هایش شیر است ولی به کسی شیر نمی‌دهد، خواب شیر دادن در خواب زن شوهردار ممکن است به معیشت و مالی تعبیر شود.
 • در برخی از تعابیر، مفسران می گویند شیر دادن در خواب زن متاهل، شفای بیماری است.
 • بنابراین شیر مادر برای شیرخوار هم غذاست و هم دارو.
 • در موارد معدودی، دیدن شیردهی در خواب زن متاهل به خواب هشدار تبدیل می شود و این موارد عبارتند از:

شیر دادن به سالمندان

 • اگر زن شوهردار ببیند که به پیرمردی شیر می دهد، بیانگر این است که یکی از حقوق او را غصب می کند، مانند شوهر، برادر یا غریبه ای که برخلاف میل او چیزی از او می گیرد.
 • اگر زنی ببیند که به زنی مانند او شیر می دهد، زن دیگر از او چیز با ارزشی می گیرد که تجاوز می کند یا دزدی می کند.

تعبیر خواب شیر دادن برای زن حامله به روایت النابلسی

تعبیر خواب شیردهی برای زن باردار از یک مورد به مورد دیگر متفاوت است، زیرا جزئیات هر خواب تعبیر صحیح بینایی را تعیین می کند.

اگر زن حامله در خواب ببیند که بچه ای را شیر می دهد و در خواب یقین دارد که فرزند اوست، بیانگر آن است که حاملگی او آسان می شود و زایمان او آسان می شود.

اگر زن حامله در خواب ببیند که به فرزندی که گریه می کند و نه پسرش را شیر می دهد، بیانگر ناراحتی است که ممکن است به او برسد.

اگر زن حامله ببیند که به پیرمردی شیر می دهد، تعبیر به این می شود که مرد در تنگنای بزرگی مانند بدهی، حبس یا تبعید است.

اما اگر زن حامله ای در خواب ببیند که به شیری شیر می دهد، بیانگر این است که او فرزند پسری دارد و در آینده اهمیت زیادی خواهد داشت.

تعبیر خواب شیر دادن برای زن مطلقه به روایت النابلسی

تعبیر خواب شیر دادن برای زن مطلقه به چند صورت است، از جمله:

اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که به فرزندی (زن) شیر می دهد، نشان دهنده تسکینی برای آنها، حل مشکل یا شادی است که به دلش می آید.

اما اگر ببیند که به پسری شیر می دهد، نشان دهنده نگرانی، مشکلات و مشکلات پیرامون اوست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا