تعبیر خواب شیر توسط ابن سیرین برای زن مجرد، زن باردار، زن متاهل یا مرد.

تعبیر خواب شیر ابن سیرین برای زن مجرد، باردار یا متاهل حول تفسیر قدرت، اقتدار و عظمت شیر ​​در زندگی واقعی می چرخد.

تعبیر خواب شیر از ابن سیرین

ابن سیرین و دیگر دانشمندان تعبیر خواب معتقدند که دیدن شیر در خواب نماد فورس ماژور است که خوب نیست.

جزئیات این فورس ماژور از فردی به فرد دیگر متفاوت است. به قول شما خواب گاهی به دشمن تعبیر می شود، گاهی به بیماری، گاهی به مرگ یا چیز دیگری.

تعبیر خواب شیر برای زن مجرد

تعبیر ابن سیرین از خواب شیر زن مجرد بسته به حالتی که او را در خواب دیده متفاوت است.

شیر خانگی که در کنار او می نشیند یا از دور او را تماشا می کند پدربزرگ، پدر یا برادر است و این بینش نشان دهنده علاقه آنها به او است.

اما اگر زن مجردی در خواب شیری ببیند که گویی شیر رو به روی او ایستاده یا منتظر اوست، نشان دهنده حضور فردی است که بدی او را در دل دارد و منتظر فرصتی است که به او آسیب برساند.

دیدن او در حال فرار از شیر، رویایی ستودنی است که نشان می دهد او از مشکلات، جادو، حسادت یا دسیسه هایی که برای او در نظر گرفته شده نجات خواهد یافت.

تعبیر خواب شیر ابن سیرین برای زن شوهردار

 • ابن سیرین و برخی از مشایخ تعبیر بر این باورند که دیدن شیر در خواب زن شوهردار، نماد شوهر اوست.
 • رابطه بین آنها با جزئیات دقیقی که در چشم انداز دنبال می شود تعیین می شود:
 • اگر زن در خواب ببیند که شیر او را می کشد، بیانگر رابطه منفی او و شوهرش است.
 • این خواب احساساتی را که در درون زن نسبت به شوهرش وجود دارد و طرد او از زندگی با او آشکار کرد.
 • اما اگر زن شوهردار در خواب ببیند که به شیری غذا می دهد، نشان دهنده رضایت شوهرش از زندگی با اوست.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که با شیر بازی می کند، نشانگر تدبیر و تدبیر او و تسلط او بر همسرش با زیبایی و زیبایی و نوازش است.

تعبیر خواب شیر برای زن باردار

 • دیدن شیر در خواب زن باردار، رویایی است با تعبیری مضاعف، زیرا تعبیر آن به چند صورت است.
 • اگر زن باردار در خواب شیر شیری را ببیند که به بچه خود شیر می دهد، نشان دهنده این است که او نوزاد خود را به سلامت و سلامت به دنیا می آورد.
 • اگر زن باردار در خواب شیر کوچکی (توله) ببیند، بیانگر این است که نوزاد او پسر خواهد بود و در آینده صاحب مقام خواهد شد.
 • اگر زن باردار در خواب ببیند که شیری به او حمله می کند، اینها مشکلاتی است که در دوران بارداری و زایمان با آن مواجه خواهد شد.

تعبیر خواب شیر ابن سیرین برای زن مطلقه

نمی توان با قاطعیت گفت که دیدن شیر در خواب زن مطلقه اصلاً رؤیت خوبی است یا اصلاً دید بد.

تعبیر رؤیا مستلزم آشنایی با جزئیات کوچک و مهم در رویا است.

اما دیدن شیر در خواب برای زن مطلقه از چند جهت تعبیر می شود از جمله:

نوازش شیر در خواب

اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که با لئو بازی می کند، بیانگر این است که او در زندگی و رابطه خود به خطر می افتد.

فرار از دست شیر ​​در خواب

اگر زن مطلقه در خواب ببیند که از حمله شیر یا حیوان درنده نجات یافته است، نشانگر نجات او در این دنیا از دشمنی است که در کمین اوست.

کشتی گرفتن با شیر در خواب

اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که خود یا یکی از بستگانش در حال جنگ با شیر است، بیانگر این است که کسی از او در مقابل کسی که به او ظلم کرده دفاع می کند.

غذا دادن به شیر در خواب

اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که به شیری غذا می دهد، نزد شوهر سابق خود برمی گردد یا با دیگری ازدواج می کند.

تعبیر دیدن شیر در خواب برای مرد

 1. دیدن شیر در خواب برای مرد بینش هشداردهنده است، مرد و شیر دو نیرو هستند و اگر به هم برسند لاجرم ضرر و زیان خواهد داشت.
 2. تصور یک مرد از شیر به طور کلی به عنوان یک دشمن وحشی یا یک دشمن قوی تعبیر می شود.
 3. اگر مردی در خواب شیری را ببیند که او را از ورود به خانه باز می دارد، نشان دهنده آن است که شخص بدی سعی می کند همسرش را فریب دهد و او را به دام بیندازد.
 4. اگر انسان ببیند که شیری وارد خانه او شد و در خانه مریضی بود، مرگ است.
 5. اگر انسان ببیند که بر شیری سوار است و بر پشتش سوار است، نشانه غربت و سفر اوست.
 6. خواب همچنین به مشکلاتی تعبیر می شود که بیننده خواب به آن دچار می شود و نمی داند چگونه از آن خارج شود.
 7. اما اگر مردی در خواب ببیند که با شیری می جنگد، ولی موفق شد شیر را بکشد و سرش را ببرد، نشانگر پیروزی او بر دشمن یا به دست آوردن پول یا شغل از حریف قوی است.
 8. اگر مردی ببیند که شیری به او حمله می کند و او را مجروح می کند ولی او را نمی کشد، این بیماری یا دین یا نگرانی است، ولی بیننده خواب از آن نجات می یابد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا