تعبیر خواب خرید طلا در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب خرید طلا در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب خرید طلا در خواب برای زنان مجرد، متاهل، زنان باردار و زنان مطلقه از یک مورد به مورد دیگر متفاوت است و دقیقاً با توجه به جزئیات کوچکی که در خواب ظاهر می شود مشخص می شود.

تعبیر خواب خرید طلا در خواب برای زن مجرد

دیدن طلا در خواب برای زن مجرد خوب است، زیرا شیوخ در تعبیر خواب اتفاق نظر دارند که دیدن طلا در خواب برای زن مجرد، نشانه ای است که مقدم بر حوادث خوش است، و تعبیر کنندگان خواب معتقدند که دیدن طلا در خواب نشانه آن است. از ازدواج یک زن مجرد

 • اگر زن مجردی ببیند که انگشتر یا انگشتر طلا می خرد، نشان دهنده نزدیکی نامزدی اوست.
 • اگر زن مجردی ببیند که دستبند، گردنبند، دستبند، خلخال یا دستبند طلا می خرد، نشان از محبوس بودن او در حمایت شوهرش است.
 • اگر ببیند که گوشواره، گوشواره، گردن بند یا زنجیر طلا می خرد، نشان از مسئولیت های جدیدی است که بعد از ازدواج بر دوش او می گذارد، مانند مراقبت از شوهر، بچه دار شدن و تربیت آنها.

تعبیر خواب خرید طلا در خواب برای همسر

خواب خریدن طلا برای زن شوهردار، رؤیای ستودنی است که برای او و خانواده اش خیر و نیکی به بار می آورد، طلا زینت زن و نشان دهنده مال و محبت اوست و در خواب نشان دهنده فرزند یا شوهر ذکور اوست.

 • اگر زن متاهل ببیند طلای مردانه مانند انگشتر، گوشواره یا گوشواره می خرد، نشان دهنده این است که فرزند پسر باردار می شود.
 • اگر ببیند که در حال خریدن قطعاتی است که دور دست یا پاهایش را احاطه کرده است، مانند دستبند، دستبند، خلخال و النگو، این نشان دهنده شوهرش است.
 • تعبیر خرید طلا در خواب برای زن شوهردار، تجدید عهد و محبت و تحکیم رابطه عاطفی با شوهر است.
 • اگر زن شوهردار ببیند که طلا می‌خرد تا آن را با قطعات کهنه یا شکسته معاوضه کند، نشان از عشق دوباره شوهرش به اوست.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که در حال خریدن لباس از طلا است، بیانگر حسن وضع او نزد خداوند متعال است.

شما :

تعبیر خواب خرید طلا برای زن باردار

علمای تعبیر بر این باورند که تعبیر طلا در خواب زن حامله، مستقیماً به حاملگی و زایمان اشاره دارد و طلا را برای زن باردار رؤیای فرخنده‌ای است.

 • اگر زن حامله ببیند طلاهای مردانه مانند انگشتر و گوشواره می خرد، نشان دهنده پسر شدن فرزندش انشاالله است.
 • اگر ببیند طلاهای زنانه می‌خرد، نشان می‌دهد که انشالله زن به دنیا می‌آید.

رویای خرید طلا برای یک زن مطلقه

در مورد خرید طلا در خواب برای یک زن مطلقه، به گفته تعبیر کنندگان رویا، بیشتر رویایی نامطلوب است. آنها معتقدند که این صرفا بیانگر احساسات منفی است که یک زن مطلقه ممکن است در نتیجه شرایط استثنایی زندگی خود تجربه کند.

علمای تفسیر مانند ابن سیرین، ابن شاهین و النابلسی معتقدند که هر قطعه طلا تفسیر خاص خود را دارد.

 • اگر زن مطلقه ای ببیند که در حال خرید انگشتر طلا است، این نشان دهنده تمایل او به ازدواج و ارتباط عاطفی است.
 • اگر زن مطلقه ای ببیند که گوشواره، گوشواره یا گردن بند می خرد، نشان دهنده نگرانی و مشکلاتی است که بر دل او سنگینی می کند و باعث نگرانی او می شود.
 • اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که از طلافروشی دستبند، زنجیر، انگشتر، دستبند، خلخال یا دستبند می خرد، بیانگر مسئولیت های زندگی است که او را به زندان می اندازد و مانع آزادی او می شود.

خرید طلا در خواب برای مرد

 • دادن طلا به مرد در خواب، رؤیت هشدار دهنده است، مگر در یک مورد که فقط گردنبند است.
 • مردی که در خواب گردنبند می‌خرد یا آن را پیدا می‌کند، نشان از ترفیع او و کسب مقام بالاتر در کارش است.
 • اما اگر مردی ببیند که انگشتر یا دستبند می خرد، به این معناست که به خاطر حبس، بدهی یا بیماری دچار عذاب می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا