تعبیر دیدن مورچه در خواب ابن سیرین و ابن شاهین و ائمه عظام.

مورچه ها از جمله حشراتی هستند که مردم آن ها را ترجیح نمی دهند چرا که این حشره مایه نابودی آنهاست.تعبیر دیدن مورچه در خواب با توجه به حالات بیننده خواب متفاوت است.در کتاب ها تعبیرهای متعددی از خواب مورچه وجود دارد. که در تفسیر متعلق به هر عالم و فقیهی است.

تعبیر دیدن مورچه در خواب در خواب ابن شاهین

تعبیر خواب مورچه در کتاب ابن شاهین تعابیر زیادی دارد که به شرح زیر است:

 • دیدن مورچه به وفور در خواب بیانگر تعداد زیاد افراد است و اگر مورچه در خانه شخصی باشد نشان دهنده تعداد زیادی از فرزندان او است علاوه بر قدرت و پول فراوان و برکت که دیدن مورچه ها نیز ممکن است بیانگر آن باشد. و هنگامی که در غذایی که می خورید مورچه دیده شود، نشانگر گرانی است، در گرانی و نفاق، و دیدن مورچه ها از خانه بیرون رفته اند، بیانگر آن است که اهل آن محل، چه زنده و چه مرده، آن را ترک کرده اند.
 • هر کس ببیند مورچه چیزی را از خانه خود بیرون می‌آورد، بیانگر فقدان خوبی در این مکان است و وقتی چیزی به خانه‌اش می‌آورد، حاکی از خیر و برکت است و دیدن مورچه‌هایی که از دهان یا بینی فرود می‌آیند، بیانگر هلاکت این شخص است. و هنگام دیدن مورچه ها در حال سرقت چیزی از جایی که نشان دهنده تعداد زیادی دزد است، پس این شخص باید مراقب باشد، دیدن مورچه ها از خانه در حال پرواز در این مکان نشان دهنده این است که فرزندانش به خارج از کشور سفر خواهند کرد و دیدن مورچه ها در مکانی که جای آنها نشان دهنده امری مذموم است که مخصوص مردم این مکان است.
 • مورچه در خواب به طور کلی بیانگر خانواده و جدایی و پول است، هر که مورچه ای را ببیند که در دهانش غذا می برد و در حیرت است، دلالت بر آن دارد که از راه حلال امرار معاش می کند و خداوند همیشه در کنارش خواهد بود تا دلش آسوده باشد مورچه ها نشان دهنده خانواده و پول و اقوام هستند و همچنین کنترل چیزی و کنترل داشتن.

تعبیر خواب مورچه به روایت النابلسی

دیدن مورچه ها در خواب به روایت النابلسی متعدد بود، از جمله:

 • دیدن مورچه در خواب بیانگر گروهی از افراد ضعیف است همچنین نشان دهنده سربازان و عمر طولانی است.هرکس مورچه های زیادی را ببیند که به روستا یا کشوری می روند بیانگر ورود سربازان به این مکان است.وقتی شخصی مورچه ها را روی تخت خود می بیند حاکی از فراوانی کودکان است، وقتی ببیند مورچه ها از خانه خود بیرون می روند در حالی که در هوا پرواز می کنند، به این معنی است که شخصی از مردم این مکان به بیماری مبتلا می شود یا می میرد یا با سختی از محل خارج می شود و همچنین معیشت فراوان را نشان می دهد.
 • وقتی شخص مبتلا ببیند که مورچه ها روی بدنش راه می روند، نشان دهنده مرگ این شخص است و دیدن مورچه ها که از جایی که نشسته بیرون می آیند، او را دچار پریشانی و ناراحتی می کند و هر که در خانه خود مورچه های زیادی ببیند. این نشان دهنده کثرت خانواده و دودمان این شخص است و با دیدن مورچه ها که به وفور از خانه او نفوذ می کنند نشان دهنده تعداد زیاد مرگ و میر و کمبود فرزند است و دیدن مورچه هایی که با حمل غذا وارد خانه می شوند نشان دهنده فراوانی است. خیری که در این مکان حاکم خواهد شد و خروج مورچه های حامل غذا این خانه را دچار فقر و ریاضت می کند.
 • هر کس ببیند که مورچه از بینی یا چشم یا از هر جای بدنش بیرون می آید در حالی که احساس شادی می کند، بیانگر این است که بیننده خواب شهید می شود و اگر ناراحت و غمگین باشد به خاطر ارتکاب آن می میرد. گناه می کند و اگر ببیند مورچه ها از خانه اش فرار می کنند نشان دهنده دزدهایی است که از آنجا چیزهایی را می دزدند.پراکندگی مورچه ها در کشوری به وفور بدون اینکه آسیبی به او وارد شود نشان دهنده تعداد زیاد مردم آن کشور است. شخص در خواب می بیند که مورچه ها را می کشد، این نشان می دهد که به گروهی از افراد ضعیف ظلم کرده است.
 • دیدن مورچه برای شخص مبتلا به بیماری نشان دهنده مرگ او و برای مهاجر نشان دهنده زیان و بدبختی او و برای جنگجویان نشان دهنده کشته شدن آنهاست و هر که ببیند مورچه های بزرگ چیزی را از خانه اش بیرون می آورند، پول او را غارت می کنند.

تعبیر دیدن مورچه در خواب به روایت ابن سیرین

دیدن مورچه در خواب از نظر ابن سیرین نیز معانی متعددی دارد که عبارتند از:

 • دیدن مورچه ها در محل تعیین شده برای خواب نشان دهنده کودکان است و دیدن مورچه ها که از جای خود بیرون می آیند نشان دهنده نگرانی است و دیدن مورچه ها به طور کلی بیانگر مرگی است که به آن مکان می آید و دیدن مورچه هایی که با حمل غذا وارد خانه می شوند بیانگر افزایش روزی و زندگی است. برکت در خانه، آن مکان و مشاهده مورچه ها که از چشم یا بینی بیرون می آیند و این شخص لبخند می زند، نشان دهنده این است که او به عنوان شهید با عاقبت به خیر می میرد، اما اگر اخم کرده باشد با عاقبت بد می میرد.
 • دیدن مورچه ها در حال ورود به شهر یا کشور نشان دهنده سربازان است و خروج مورچه ها از این مکان با حمل وسایل نشان دهنده دزدی است که چیزی از این کشور گرفته است و اگر مورچه ها آسیبی به آن مکان وارد نکنند نشان دهنده افتخار بزرگ این مکان و مردم آن است. .

تعبیر خواب مورچه در کتاب ابن غنم

 • مورچه ها در خواب نشان دهنده تعداد زیاد اعضای خانواده هستند و مورچه ها وقتی محل را ترک می کنند نشان دهنده ناپدید شدن و کم شدن صاحبان خانه است و اگر انسان پرواز مورچه ها را ببیند شخص بیمار در آن مکان می میرد یا اگر در مسافرت باشد با مشکلات و موانع روبرو می شود و مورچه های بسیار نشان دهنده پول فراوانی است که بیننده خواب به دست می آورد و ممکن است فراوانی فرزندان و تنهایی باشد.دیدن مورچه ها در خواب بیانگر معاش فراوان و دیدن مریض با مورچه ها است. بدن او نشان دهنده مرگ فرد است.
 • بیرون آمدن مورچه از بینی یا چشم به این معناست که این شخص در خواب خوشحال می شود شهید می شود و اگر اخم و غمگین بود بیانگر گناه و مرگ او در حال انجام کار بد است و دیدن مورچه بیانگر قدرت است. حیثیت و تسلط در حکومت و دیدن مورچه ها در مکانی حکایت از خراب شدن و ویرانی این مکان دارد و باعث غم و اندوه و ویرانی آن می شود به خصوص اگر مورچه سیاه باشد.

تعبیر دیدن مورچه در خواب در کتاب الظاهری

دیدن مورچه ها بیانگر تعابیر متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از:

 • بسیاری از مورچه ها نشان دهنده تعداد زیاد افراد است دیدن مورچه های زیاد در خانه نشان دهنده تعداد زیاد فرزندان و اعضای خانواده است و دیدن مورچه ها در غذا بیانگر ریاضت و گرانی است دیدن مورچه ها در خواب ممکن است بیانگر رزق و روزی و فراوانی باشد. پول برای بیننده خواب مورچه در خواب بیانگر گروهی از تبهکاران است که به مکانی آسیب می رسانند و همه چیز را در آن می دزدند و دیدن مورچه ها که از بیشتر قسمت های بدن بیرون می آیند بیانگر آسیب و مرگ برای این شخص است.

دیدن چیز خاصی در خواب ممکن است نشانه ای از سوی خداوند متعال برای تسلی قلب انسان یا ایجاد اطمینان در دل او نسبت به موضوعی خاص یا هشدار دادن او از چیزی باشد، نشانه های زیادی از این خواب ها وجود دارد که متعلق به هر تعبیر کننده است. و تعبير ديدن مورچه در خواب الهام علما است، تعبير كنندگان از مطالعه خاص يا از كتاب خدا مي آيند، ولي اين توضيح را نبايد هميشه مورد توجه قرار داد زيرا همه چيز در علم غيب است و هر کس با توجه به درک خود از چیز تفسیر می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا