خانه بزرگ در خواب برای دختر، زن مجرد، زن شوهردار یا زن باردار به روایت ابن سیرین.

خانه بزرگ در خواب برای دختر، زن مجرد، زن شوهردار یا زن باردار به روایت ابن سیرین.

تعبیر خواب خانه بزرگ برای دختران، زنان مجرد، زنان متاهل و زنان باردار، به گفته ابن سیرین و سایر شیوخ تعبیر، همیشه رؤیای فرخنده تلقی می شود و برای بیننده یا شخصی که خواب دیده است، دلالت های خیر و خوشی دارد.

خانه بزرگ در یک رویا

دیدن خانه بزرگ در خواب تصویری نمادین از زندگی بیننده یا شخصی است که خواب به او دیده شده است، خانه ها مکان هایی هستند که ما در آن زندگی می کنیم، درست مانند زندگی.

گاهی اوقات یک خانه بزرگ در خواب نمادی از همسر، خانواده یا کشور است، بسته به وضعیت بیننده خواب و جزئیات داخلی در رویا.

تعبیر رؤیا از شخصی به فرد دیگر متفاوت است، خواب خانه بزرگ در خواب برای مرد با زن متفاوت است، همینطور برای مرد جوان مجرد با مرد متاهل و برای زن باردار یا متاهل متفاوت است. زنی از یک زن مجرد

شما :

تعبیر خواب خانه بزرگ برای دختر

خانه بزرگ در رویای یک دختر بچه بیشتر خانواده اوست، زیرا زندگی خانوادگی تنها چیزی است که بچه ها را در این سن به خود مشغول می کند.

اگر دختری در خواب ببیند که از خانه ای کوچک به خانه ای بزرگ نقل مکان می کند، تعبیر به روزی فراوان برای پدر و مادر، آسودگی برای خانواده و مژده برای همه خانواده است.

تعبیر خواب خانه بزرگ برای زن مجرد

 • رویای خانه بزرگ برای یک زن مجرد، انشاءالله چشم اندازی امیدوارکننده است و مستقیماً نشان دهنده تغییر در زندگی اجتماعی و عاطفی بیننده خواب است.
 • اگر زن مجردی ببیند یا در خواب ببیند که از خانه ای باریک به خانه ای بزرگ و وسیع نقل مکان می کند، نشان از نزدیک بودن ازدواج اوست.
 • هر چه مساحت و وسعت خانه بیشتر باشد، جایگاه و جایگاه شوهر آینده در جامعه بیشتر می شود.
 • خانه در اینجا فقط به ازدواج اشاره نمی کند، بلکه به وضعیت شوهر نیز اشاره دارد.
 • همانطور که مشخص است، خانه های بزرگ و وسیع برای ثروتمندان، افراد متشخص و مرفه است و بالعکس.
 • ترجيح ديدن خانه بزرگ در خواب زن مجرد نيز شامل استحكام خانه، خوش ساخت و ظاهر دروني و بيروني آن نيز مي شود و اگر خانه مستحكم باشد و در ديوارهاي آن شكاف و شكافي ظاهر نشود، نشان دهنده آن است كه انشاءالله رابطه زناشویی قوی خواهد بود.
 • اما اگر خانه بزرگ به نظر می رسد اما در دیوارهای آن شکاف ایجاد می شود، این نشان دهنده مشکلاتی است که زن مجرد بعداً با همسرش مواجه می شود و اندازه شکاف ها به اندازه مشکلات است.
 • اگر زن مجردی ببیند که این خانه بزرگ با گچ و آهک یا هر ماده دیگری که به دیوارها نمی چسبد پوشانده شده است، نشان از بد اخلاقی، بی نظمی یا ریاکاری شوهر دارد.

شاید برایتان جالب باشد: تعبیر خانه جدید در خواب

یک خانه بزرگ در خواب برای یک زن متاهل

 • خانه بزرگ در رویای یک زن متاهل بیش از هر چیز دیگری نماد زندگی خانوادگی اوست.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که از خانه ای کوچک به خانه ای بزرگ نقل مکان می کند، این برای او و خانواده اش سعادت است.
 • اگر در خواب ببیند که خانه بزرگی را نوسازی می کند یا دیوارها یا تأسیسات آن را تعمیر می کند، نشانه آن است که بر مشکلات گذرا که بر او، خانواده یا روابطش با شوهرش تأثیر می گذارد، غلبه خواهد کرد.
 • اما اگر زن شوهردار ببیند که برخی از دیوارهای خانه اش در حال ریزش است، نشان از فوت یکی از اعضای خانواده است.
 • اگر ببیند در دیوارهای خانه ترک یا شکاف ایجاد شده است، اینها مشکلاتی است که با همسرش برایش پیش می آید.
 • اگر ببیند خانه را می فروشد، شوهرش را طلاق می دهد – والله اعلم.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید: تعبیر چشم انداز خانه جدید برای زن متاهل

یک خانه بزرگ در رویای یک زن باردار

خانه بزرگ در خواب یک زن باردار اغلب بیانگر حاملگی و زایمان اوست و بسته به جزئیات خواب، نشانه ها نشان دهنده ماهیت بارداری و شرایط زایمان اوست.

اگر زن باردار ببیند که به خانه ای بزرگ نقل مکان کرده است، نشانه خوبی از امنیت جنین و سهولت بارداری اوست.

اگر ببیند خانه بزرگی خریده است، مژده است که جنین بعدی او پسر خواهد بود.

اما اگر ببیند خانه بزرگ زشت یا کثیف است، نشان از گرفتاری ها و مشکلاتی است که در دوران بارداری با آن مواجه خواهد شد.

اگر ببیند که خانه او را تنگ کرده است، به این معنی است که بعد از بزرگ شدن کودک بعدی با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

خانه بزرگ در رویای یک فرد مجرد

یک خانه بزرگ در رویای یک فرد مجرد، چشم اندازی امیدوارکننده است که نشان دهنده تشکیل قریب الوقوع خانواده از طریق ازدواج و زایمان است.

به همان اندازه که خانه زیباست و چقدر خوب ساخته شده است، همسرش و زندگی عاشقانه اش با او خواهد بود.

خانه بزرگ در خواب اثر ابن سیرین

شیخ مفسر، عالم ابن سیرین، خانه وسیع را در خواب به حسب موقعیت هر فرد تعبیر می کند:

 • هر که آن را ببیند و فقیر باشد توانگر شود و هر که نگران باشد آسوده شود.
 • هر که او را ببیند و نافرمانی کند، توبه کند و هدایت شود
 • اگر مرد متاهل خانه اش را از درون روشن ببیند، نشان از خوبی همسرش دارد
 • اگر مرد متاهلی خانه اش را خالی ببیند، نشان از ضعف رابطه او با اهل خانه دارد
 • هر که خانه وسیع خود را تنگ ببیند، نشانگر فقر یا بدبختی اوست.
 • هر کس خانه اش را کثیف و پر از پلیدی ببیند، نشانگر بیماری است که اهل خانه است
 • هر کس ببیند خانه اش آبکاری شده یا از طلا ساخته شده است، نشانه آتشی است که در خانه رخ می دهد.
 • هر که ببیند در جای نامعلوم خانه می سازد، اگر مجرد باشد ازدواج می کند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا