تعبیر خواب کوتاه کردن موی مجرد، زن متاهل یا حامله به روایت ابن سیرین.

تعبیر خواب کوتاه کردن موی مجرد، زن متاهل یا حامله به روایت ابن سیرین.

در سطور زیر تعبیر خواب کوتاه کردن موی زن مجرد، زن متاهل یا باردار را به نظر ابن سیرین خدمت شما عرض می کنم و به این سوال پاسخ می دهیم که آیا کوتاه کردن مو در خواب خوب یا بد؟

ابن سیرین در تعبیر خواب کوتاه کردن موی زن شوهردار چه گفته است؟

ابن سیرین در مورد تعبیر خواب کوتاه کردن موی زن شوهردار می گوید: ممکن است خوب باشد یا بد، این به چند جزئیات در خود سناریوی خواب است.

 • هر که ببیند موهایش بلند و زیبا است و بعد از آن پشیمان شود، ظاهرش نازیبا می شود، نشان از خبر ناخوشایندی است و ممکن است اتفاقی بیفتد که زندگی او را بدتر کند. زیبا نیست و نجس و غفلت شده است و موها کوتاه می شود، آنگاه با زدودن نگرانی از زندگی او مژده است و آغاز نیکی انشاءالله.
 • هر کس موهای خود را کاملاً تراشیده ببیند در حالی که این کار را انجام نداده است، دلیل نامطلوب آن است که مرحله جدایی از شوهرش شروع شده است، مانند طلاق، یا ممکن است با او ازدواج کند یا از او دور شود. ولى اگر شوهر موى زنش را تراشيده باشد، دليل است كه او را حبس كرده و او را مضطرب كرده است، در داخل خانه بايد گره بزند، ولى اگر موى خود را زيبا و سياه ببيند و از آن خوشحال شود. این نشان از محبت و قدردانی شوهر نسبت به اوست.

تعبیر خواب کوتاه کردن موی زن شوهردار از نابلسی

 • نابلسی معتقد است که تعبیر خواب کوتاه کردن موی زن شوهردار ممکن است بیانگر میزان باروری و سن زن باشد، یعنی اگر زنی سنش بالا رفته باشد و در خواب ببیند که موهای خود را کوتاه می کند زیباست دلالت بر بچه دار نشدن دوباره دارد و هر که ببیند موهایش را کاملاً کوتاه کرده و در وقت حج است اگر در خواب احرام کند مژده است که قرض خود را ادا کند یا برآورده کند. حاجت او، و اگر در خواب او در وقت حج و احرام نباشد، رؤیت حاکی از فوت شوهر است.
 • هر کس در خواب ببیند که فقط نوک موهایش را کوتاه می کند، نشان دهنده خوبی های بسیار، شاید بارداری قریب الوقوع و پایداری زندگی زناشویی او پس از گذراندن دوران سختی او و همسرش است.
 • نابلسی معتقد است تعبیر خواب زن شوهردار که توسط شوهرش موهایش را کوتاه می کند، نشان از خیانت شوهر به او یا بدرفتاری و حبس در خانه زناشویی است.
 • اما اگر زنی متاهل ببیند موهایش خاکستری می شود، این نشان دهنده دانایی زیاد و عمر طولانی اوست.

تعبیر دیدن موی کوتاه شده زن مجرد یا باردار در خواب

 • کوتاه کردن مو در خواب دختر مجرد، نشان از وجود مشکلاتی در زندگی این دختر دارد، مثلاً شکل و قیافه خود را نمی پذیرد یا از چیزی می ترسد و اگر خودش موهایش را کوتاه کند و زیبا باشد. خوب، آن وقت چیزی را از دست می دهد که برای قلبش ارزشمند است، مثلاً نامزدی خود را به هم می زند، یا جدا شدن از یک معشوق، حتی اگر موهایش نجس و آسیب دیده باشد و داستانی تعریف کند، نشان دهنده تغییر شرایط او است. در زندگی برای بهتر شدن و از بین رفتن مشکلات و نگرانی ها از زندگی او به امید خدا.
 • اگر ببیند غریبی موی خود را کوتاه می کند، علامت ناخوشایند بیماری است، ولی ماندگار نمی شود و انشاءالله از آن خلاص می شود، اگر دختری بر سر تاج زیبایی ببیند، بشارت دهنده خیر است. شوهر با شخصیت خوب
 • اگر دختر مجرد ببیند که موهای خود را باز کرده و محجبه است، ازدواج نمی کند و اگر در خواب موهایش سفید و سفید باشد، بیانگر تأخیر در ازدواج یا عدم ازدواج کامل است.
 • اما اگر زن حامله ای در خواب ببیند که موهای خود را کوتاه می کند، پس از پایان گرفتاری های دوران بارداری، پوست خوبی خواهد داشت و انشاءالله عمل زایمان آسان می شود. کوتاهی زن بلند است، مژده است برای نوزاد دختر، و اگر کوتاه باشد، مژده است برای پسر، اگر شوهرش در حال بارداری موهایش را کوتاه کند، نشان از ایستادن او در کنار اوست. زایمان و ترس او از او، اما اگر شوهر موهای زنش را کاملا بتراشد، بعد از زایمان بین آنها مشکلی پیش می آید و خداوند اعلم.

چند دیدگاه مختلف از کوتاه کردن مو و تفسیر آنها

تعابیر ممکن است از مرد به زن به خصوص در مورد کوتاه کردن مو متفاوت باشد.تعبیر خواب کوتاه کردن مو در خواب برای زن متاهل با داستان مرد متاهل متفاوت است.اغلب دیدن مردی که در خواب موهای خود را کوتاه می کند. استعاره ای است برای پرداخت بدهی های خود و درست کردن اوضاع در زندگی.

 • اگر یکی از شما ببیند که در خواب موهایش را کوتاه می کند، قرض را ادا می کند یا به زودی حج می کند و اگر ببیند موهایش را رنگ می کند، در شرف ازدواج است یا در مراسمی زیبا شرکت کند. به زودی و ممکن است مرد در زندگی خود احساس ناراحتی کند و در خواب ببیند که موهایش را کوتاه می کند، این نشان دهنده تمایل او به رهایی از سختی ها و مسئولیت های زندگی است.
 • اگر بیننده خواب موهای خود را کوتاه کند، اما فقط برای تغییر فرم مدل مو، نشان دهنده تغییرات مثبتی است که به زودی برای او اتفاق می افتد، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی خصوصی، مثلا نامزدی و نامزدی.
 • هر که در خواب ببیند موهایش بلند و زیباست، یعنی زیاد شدن روزی و طول عمر، و هر که ببیند موهای سر و ریش بلند می شود تا به هم گره بخورند، قرضش زیاد شود و فقیر شود.
 • اگر یکی از شما ببیند موهای بدنش کمی رشد می کند و متاهل است همسرش به زودی حامله می شود و اگر مجرد باشد ازدواج می کند و اگر موهای بدنش زیاد بلند شود تعبیرش بستگی به این دارد. حال بیننده خواب اگر خوشحال باشد و موهای بدنش بسیار رشد کند شادتر می شود حتی اگر نگران باشد نگرانی و مشکلات آنها بیشتر شد.
 • هر که ببیند موهایش سفید می شود و نشانه های سفیدی پیدا می کند، کنایه است از طول عمر و تندرستی، هر که موی جلوی سرش بیفتد در جوانی در معرض ذلت قرار می گیرد، هر که مو بر آن می ریزد. پشت سرش در پیری ذلیل می شود، هر که موهایش تمام شود به بیماری مبتلا می شود و به سلامتی و بدنش آسیب می رساند.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو برای زن متاهل ، نظرات مختلف

 • هر کس در خواب خود را کچل ببیند و مو شروع به روییدن کند، پوستی نیکو است و در آینده نزدیک رویش معیشت و مالی داشته باشد، و هر کس در خواب موهای زیر بغل و شرمگاه خود را بتراشد، نشانه ی نیکی در دینش است و کار کند و هر که موهای سینه خود را بتراشد، به زودی قرض خود را ادا کند.
 • هر کس سبیل خود را بتراشد، نشانگر پیروی او از سنت و نیکوکاری است، و هر کس ریش خود را بتراشد، در اثر موقعیت خاصی که پیش گرفته، اعتبار خود را نزد مردم از دست داده است، مثلاً و هر کس ابرویی با موی بلند و پرپشت ببیند، برای این مرد مال و زینت زیاد است، زیرا تراشیدن آن زیان روزی و مالی است.
 • هر که ببیند موهایش بدون رنگ کردن رنگ می شود، به زودی مژده است.

در بسیاری از موارد تعبیر خواب کوتاه کردن مو به عوامل مختلفی از جمله موقعیت اجتماعی بیننده خواب و همچنین وضعیت زندگی وی بستگی دارد، علاوه بر این به وضعیت مو در هنگام کوتاه کردن مو که همگی این موارد تعبیر را به کلی تغییر می دهد. رویای کوتاه کردن مو برای یک زن متاهل یا افراد دیگر.

ممکن است تعابیر غیرمثبتی برای این گونه خواب ها وجود داشته باشد، اما این به معنای بدبینی نسبت به بینایی نیست و قبلاً اشاره کردیم که خواب های ناراحت کننده ای وجود دارد که جای تعبیر ندارد، بنابراین جای نگرانی نیست که خواب قطع شود. مو

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا