تفاوت بین رؤیا و رویا و اینکه وقتی خوب یا بد را می بینید چه باید کرد

تفاوت بین رؤیا و رویا و اینکه وقتی خوب یا بد را می بینید چه باید کرد

در خطوط زیر در مجله نازک به شما تقدیم میکنم تفاوت بین یک رویا و یک رویا به بیان ساده احکام شرعی که از هر کدام از آن ها برمی آید و اینکه هنگام دیدن خواب خوب یا بد چه باید کرد.

بسیاری از زنان در خواب چندین خواب می بینند و به شدت مضطرب هستند. به خاطر ندانستن ماهیت چیزی که دیده!!…رویا است یا رویا؟!…آیا چیزی که دیده می تواند محقق شود؟!…معنی واقعی دارد؟!

اکنون به شما نشان خواهم داد که چه چیزی باعث می شود در تعبیر خوابی که دیده اید سردرگم نشوید! با دانستن آنچه انسان در خواب می بیند و آنچه در خواب می بیند این است:

اول – چشم انداز، که می توان آن را تفسیر کرد:

پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که از جانب خداوند متعال است و ممکن است در آینده بشارت دهد و ممکن است هشداری در مورد چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد و حکایت از واقعیت داشته باشد.

رویایی که قابل تفسیر است حامل چیزی است که نماد نامیده می شود، یعنی چیزی که بر چیز دیگری دلالت می کند، مانند رؤیت گاو و گوش که عزیز مصری دیده و یوسف علیه السلام آن را سالها توصیف کرده است. از خوبی و خشکسالی

این چشم انداز هشداری بود در مورد آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، اگر محصولات در سال های خوب، برای آماده سازی برای سال های خشکسالی ذخیره نشوند.

بهتر است آن را به کسی که دوستش دارید بگویید، یا به کسی که می تواند آن را تفسیر کند و مشهور است که عقاید و خردمندی دارد.

رؤیا به طور قطعی تصمیمات زندگی شما را مبنا نمی کند، بلکه بینش انبیا مبتنی بر تصمیم و حکم است، مانند رؤیت ابراهیم در ذبح فرزندش، اگر دیدید که فرزندتان را ذبح می کنید، مسلم است که خداوند شما را نمی خواهد. برای انجام این.

ارتباط رؤیا با احکام فقط مربوط به انبیا است و نبوت با بعثت او – صلی الله علیه و آله – خاتمه یافت، پس رؤیت ابراهیم همان چیزی بود که خدا از او خواسته بود، اما اکنون، چشم انداز ممکن است یک هشدار یا مبلغ باشد یا واقعیتی را بیان کند.

شما :

دوم – رویاهای لوله:

اینها افکاری هستند که در طول روز در سر شما می گذرند یا شما را نگران می کنند.به آن خودگویی نیز می گویند و شامل موقعیت های گیج کننده ای است که بیانگر اتفاقات روز یا وضعیت روانی شماست.

وقتی مردی تشنه در خانه دوست خوابید، خواب باران و رودخانه را دید. چون در فکر آب بود و این نوع خواب به صاحبش ضرر نمی رساند و تعبیری ندارد.

سوم – رویاها:

عبارت است از دیدن حالات هولناک یا غم انگیز و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که از شیطان است و نیازی به گفتن آن به کسی نیست، زیرا به صاحبش آسیب نمی رساند.

باید قبل از خواب وضو بگیرید و دعاهای خواب مانند الموضع و آیات الکرسی را بخوانید تا از مواجهه با چنین خواب هایی که ممکن است شما را شدیدا ترسانده باشد، اجتناب کنید. به شما آسیب نرساند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا