تعبیر خواب قیامت با تمام تعابیر علمای بزرگ تفسیر

با سلام خدمت تمامی دنبال کنندگان مجله رفیقه امروز موضوعی را خدمت شما عزیزان ارائه می کنم که بسیاری از دختران و بانوان در جستجوی آن هستند که تعبیر خواب روز قیامت است و تمام تعابیر این خواب را با جزئیات به شما نشان خواهم داد. مترجمان برجسته رویا

تعبیر خواب روز قیامت به روایت ابن سیرین:

 • با مراجعه به تعبیر ابن سیرین از خواب قیامت، آیا معنای آن در خواب به برقراری عدالت اشاره دارد؟
 • اگر خوابیده ببیند که در قیامت در پیشگاه خداوند متعال است و او را مورد بازخواست قرار می دهد، این نشانه خروج او از مصیبت بزرگ است.
 • اگر خواب ببیند که قیامت به تنهایی برای او فرا رسیده است، این نماد مرگ شخص است.
 • اگر خفته ببیند که روز قیامت بر او وارد شده است در حالی که در حال جنگ سخت است، اگر راست می گوید، این نشانه پیروزی او بر دشمنان است.
 • قیامت نیز نماد این است که خوابیده به تمام اهدافی که می خواهد می رسد.
 • اگر خوابیده ببیند قیامت فرا رسیده و تمام شده است، این نماد ظلم او به یکی از اطرافیان است.
 • اگر خواب ببیند که قیامت فرا رسیده و به پایان رسیده و دوباره زنده شده است، این نماد زندگی جدیدی است که شخص شروع می کند.
 • ابن سیرین نیز می گوید: اگر خوابیده ببیند قیامت فرا رسیده و ترسیده یا ترسیده است، بیانگر این است که این شخص مرتکب گناهان بسیار می شود و مال مردم را ناروا می خورد و حقوق مردم را سلب می کند.
 • اگر خفته ببیند که قیامت برپا می شود و قبور از طرف مردم برای مردم باز می شود، این نمادی است که این شخص در میان مردم به عدالت طلبی می کند.
 • ابن سیرین می گوید اگر خفته قیامت را در مکانی که در آن است ببیند و بخواهد از حوادث و وحشت آن بگریزد، این نشان دهنده خیر او و اهل آن محل است.

تعبیر رؤیت زن شوهردار در قیامت به روایت ابن سیرین:

 • اگر زن شوهردار در خواب روز قیامت را ببیند، بیانگر کسب و کار حلال شوهرش است.
 • اگر زن شوهردار روز قیامت را بدون ترس ببیند، بیانگر تغییر حال او و جوانه زدن میوه های جدید است.
 • اگر زن شوهردار خود را در قیامت در میان جمع شدگان ببیند، نشان دهنده خیانت یکی از نزدیکانش است.
 • اگر زن شوهردار روز قیامت و وحشت آن را ببیند در حالی که سعی می کند فرزندان خود را در آغوش بگیرد و آنها را حفظ کند، نشان دهنده این است که فرزندان او به خدا نزدیک نیستند.

تعبیر رؤیت زن حامله در قیامت به روایت ابن سیرین:

 • اگر زن باردار در روز قیامت ببیند که از ترس شدید مرده است، این نشانه آن است که دوقلو به دنیا می آورد، چه پسر و چه دختر.
 • اگر زن حامله در قیامت ببیند که قبرها باز می شود و کوه ها خراب می شود، نشانه آن است که در زایمان رنج می برد، اما فرزندی سالم و سالم به دنیا می آورد.

تعبیر رؤیت زن مجرد در قیامت به روایت ابن سیرین:

 • اگر زن مجردی در قیامت ببیند که حسابش آسان است، بیانگر این است که با مردی صالح و با اعتقادات قوی و اخلاق نیکو ازدواج می کند که او را با او خوشحال و خوشحال می کند.
 • اگر زن مجردی در روز قیامت ببیند که بر صراط مستقیم ایستاده است اما به جهنم می افتد، نماد وجود رابطه نادرست یا مسیر ناخوشایند است و باید مسیر خود را تغییر دهد و مقصد خود را تغییر دهد.
 • اگر ببیند که فجایع و حوادث قیامت رخ داده و پایان یافته است، دلیل بر اصرار او بر ظلم و ارتکاب گناه است.
 • اگر ببیند به حساب نزدیک است، دلیل بر غفلت اوست.

تعبیر خواب روز قیامت توسط النابلسی:

 • شیخ النابلسی می گوید: دیدن شخص خوابیده در قیامت که در پیشگاه پروردگارش است و او را بازخواست می کند، اما حساب او دشوار است و این نشان می دهد که شخص در معرض بحران شدید مالی قرار می گیرد و از دست می دهد. مقدار زیادی از پول.
 • وی همچنین می‌گوید که رؤیت خفته از قیامت و وحشت‌های آن، نشانه این است که این شخص مرتکب گناهان و معصیت‌های بسیاری شده است.
 • اگر خوابیده خود را در قیامت ایستاده ببیند و مورد بازخواست خداوند قرار گیرد، اما در جایی خلوت تنها باشد، برای بیننده خواب هشداری است تا از معصیت و گناهی که انجام می دهد دوری کند.
 • وی می‌گوید دید خفته از قیامت و ایستادن او در پیشگاه خداوند متعال، نماد این است که این شخص در کمک به مردم، احقاق حقوق آنان و ایستادن در کنار مظلوم، کار نیک انجام می‌دهد.
 • رؤیت خفته از قیامت و پایان آن به این معناست که این شخص از بسیاری از مشکلاتی که با آن مواجه است نجات می یابد.
 • اگر خفته روز رستاخیز و قیامت را در حالی که در وحشت و ترس است ببیند، نشانه آن است که این شخص مرتکب بدی ها و گناهان بسیار می شود و بسیاری از حقوق مردم را سلب می کند.
 • او می گوید اگر در قیامت خواب ببیند که زمین باز می شود و او را فرو می برد، این نماد آن است که شخص به زندان می رود یا راه دور می رود.
 • اگر در قیامت خواب خود را مبتلا به بیماری ببیند، این نشانه بهبودی فرد از بیماری است.
 • اگر خفته روز قیامت یا یکی از نشانه های بزرگ آن را ببیند، نشان دهنده فساد مردم و دوری آنها از تعالیم دین خداست.
 • اگر خواب ببیند که قیامت با وحشت فرا رسیده است، اما تمام شده و زندگی دوباره بازگشته است، برای شخص نمادی است که زندگی جدیدی را آغاز خواهد کرد، رؤیایی است که نشان دهنده نجات او از ناراحتی شدید است.

تعبیر خواب روز قیامت به روایت ابن شاهین:

 • ابن شاهین می گوید اگر خوابیده ببیند قیامت فرا رسیده است و در برابر خداوند بایستد تا او را بازخواست کند، این نشان می دهد که این شخص کارهای خیر زیادی انجام می دهد، مانند کمک به مردم و ایستادن در کنار مظلوم.
 • اگر خوابیده ببیند قیامت فرا رسیده است و ترس و وحشت به او دست می دهد، نشان دهنده این است که این شخص مرتکب گناهان و معصیت های زیادی می شود، اما می خواهد به درگاه خدا توبه کند.
 • اگر خوابیده ببیند قیامت تنها بر او قیام کرده است، نشانگر آن است که گناهان زیادی مرتکب شده است.
 • اگر خوابیده ببیند روز قیامت فرا رسیده است و در برابر پروردگارش بایستد تا او را بازخواست کند و حسابش آسان باشد، نشان دهنده این است که شخص در حال انجام کارهای خیر بسیار است و همچنین نشان دهنده این است که همسرش همسر خوبی است. که او را در امور دینی و دنیوی یاری می رساند و اینکه زندگی آنها زندگی پایداری است.
 • اما اگر حساب او سخت و دشوار باشد، نشان دهنده این است که شخص مرتکب گناهان و معصیت های زیادی شده است و چه بسا گناهان کبیره باشد، این رؤیت برای او هشداری است که دست از کار خود بردارد و به درگاه خداوند توبه کند.
 • اگر خفته در قیامت ببیند که بازخواست می شود، اما میزان حسنات او از میزان اعمال بدش بیشتر است، این نشان دهنده صلاح و نیرومندی این شخص است و این پیامی است برای او به کاری که انجام می دهد ادامه دهد.
 • اگر انسان روز قیامت را ببیند که روزی کوتاه و آسان است، نماد سفر خواب بیننده است و درآمد زیادی در این سفر به دست می آورد.
 • در مقابل، اگر ببیند قیامت روزی طولانی و دشوار است، این نشانه آن است که خواب بیننده سفری طولانی را بدون هیچ سودی طی خواهد کرد.

تعبیر خواب روز قیامت از نظر سایر علمای تعبیر:

 • تعبیر خواب قیامت می گوید که قیامت وقت حمایت از مظلوم و گرفتن حق از مستکبرین ستمگر است و روز جزا برای همه موجودات است.
 • بسیاری از علما متفق القول هستند که دیدن شخص در حال قیامت و ایستادن در برابر دستان خداوند برای قضاوت، نماد پیروزی، عدالت و رفع اضطراب و ناراحتی است.
 • تعبیر دیگری می گوید که اگر خواب قیامت و وحشت آن را ببیند، این نشانه آن است که شخص در معرض خیانت یا ظلم از نزدیکان خود قرار می گیرد و به او خیانت می کند.
 • بسیاری از صاحب نظران تفسیری متفق القول هستند که دیدن قیامت و قیامت و هولناکی ها هشداری است برای بیننده که در کاری که می کند از خدا بترسد و به درگاه خداوند توبه کند.
 • اگر خفته در جوانی روز قیامت و وحشت آن را ببیند و از خداوند مناجات کند و از او استغفار کند، دلیل بر نافرمانی و منظم بودن او در نماز است و این پیام به نظم اوست. که خداوند او را در این امر یاری خواهد کرد.

در پایان مقاله امیدواریم در پاسخگویی به سوالات شما موفق بوده باشیم و خوشحالیم که از طریق نظرات با ما در ارتباط باشید تا بتوانیم پاسخگوی سوالات شما باشیم و از شما بهره مند شویم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا