تعبیر خواب دعا کردن برای کسی که می گوید: خدا مرا بس است و او بهترین پشتیبان است.

تعبیر خواب دعا کردن برای کسی که می گوید: خدا مرا بس است و او بهترین پشتیبان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا