تعبیر دیدن سبزی در خواب

تعبیر دیدن سبزی در خواب معانی، شواهد و تعابیر مختلفی دارد و دلالت بر چیزهای زیادی دارد، دیدن آنها ممکن است معانی زیبا و شادی داشته باشد یا معانی غم انگیز و بدبختی داشته باشد.

بنابراین مردم علاقه مند به دانستن تعبیر این رؤیاها هستند و بر حسب ماهیت بیننده خواب، چه مرد باشد، چه زن متاهل، چه زن باردار و چه دختر مجرد، تعابیر متفاوت است.

یکی از کسانی که خواب را بیشتر تعبیر می کند، محقق بزرگ ابن سیرین است که در سطور بعدی خواهیم دید.

مطالب این مقاله

تعبیر دیدن سبزی در خواب

تعبیر دیدن سبزی در خواب

به گفته محقق ابن سیرین، دیدن سبزی در خواب، بیانگر یکی از تعابیر زیر است:

 • دیدن سبزی در خواب بیانگر خیر و رزق و روزی فراوان است.
 • دیدن سبزیجات تازه حاکی از حذف و خلاص شدن از شر بسیاری از چیزهای آزاردهنده در زندگی فرد است.
 • دیدن سبزیجات ممکن است نشان دهنده بهبود و شرایط خوب برای فرد باشد.
 • دیدن سبزی به طور کلی حکایت از خیر و فایده و برآورده شدن آرزوها و آرزوها دارد.
 • دیدن پیاز سبز نشان دهنده سود حاصل از یک تجارت خاص است.
 • تعبیر دیدن سبزی در خواب برای زن مجرد

  دیدن سبزیجات در خواب برای دختر مجرد بیانگر یکی از تعابیر زیر است:

 • اگر فلفل سبز ببیند، این نشان می دهد که او در تلاش است تا در زندگی خود موفق و سرآمد باشد.
 • اگر کاهو ببیند در بیشتر موارد نشان دهنده بیماری است یا از مشکلاتی رنج می برد.
 • دیدن کاهو ممکن است نشان دهنده کسب پول از راه حلال باشد.
 • دیدن زولبیا بیانگر ازدواج و خوشبختی در آن است و ازدواج با مردی متدین که ویژگی های شگفت انگیز زیادی دارد.
 • تعبیر دیدن سبزی در خواب برای زن متاهل

  تعبیر دیدن سبزی در خواب برای زن متاهلتعبیر دیدن سبزی در خواب برای زن متاهل

  دیدن سبزیجات در خواب برای زن متاهل بیانگر یکی از تعابیر زیر است:

 • اگر شلغم سبز ببیند، نشان می دهد که زندگی او پر از ناراحتی، فقر و نارضایتی است.
 • اگر کلم ببیند، نشان می دهد که شوهرش مردی خشن و سنگدل است.
 • اگر ببیند که از بازار سبزی می خرد، نشان دهنده بی پروایی و عجله او در تصمیم گیری در زندگی است.
 • اگر برای خرید سبزی به بازار می رود، این نشان می دهد که دوست ندارد کارها و وظایفی را که روزانه از او می خواهند انجام دهد.
 • تعبیر دیدن سبزی در خواب برای زن باردار

  دیدن سبزیجات در خواب زن حامله بیانگر یکی از تعابیر زیر است:

 • اگر او سبزیجات بخرد، به ویژه سبزیجات پژمرده، این نشان می دهد که او در معرض مشکلات زیادی در زندگی خود خواهد بود.
 • اگر ظاهر سبزی ها خوب باشد، دلیل بر این است که خداوند متعال فرزندی مطیع و محترم به خانواده اش عنایت می کند.
 • اگر او یک دسته سبزیجات ببیند، این نشان می دهد که تولد او به خوبی، ایمن و آسان خواهد بود.
 • تعبیر دیدن سبزی خوردن در خواب

  تعبیر دیدن سبزی خوردن در خوابتعبیر دیدن سبزی خوردن در خواب

  دیدن خود در حال خوردن سبزیجات در خواب بیانگر یکی از تعابیر زیر است:

 • خوردن فلفل قرمز نشان دهنده تفکر منفی و عصبانی شدن او به خاطر مسائل بی اهمیت است.
 • خوردن فلفل سبز نشان دهنده کسب مقام های بالا در زمینه کار یا تحصیل و ارتقاء در محل کار است.
 • خوردن خیارهای تازه و آسیب دیده بیانگر آن است که فرد در زندگی دچار استرس های زیادی می شود که تاثیر زیادی بر زندگی او می گذارد.
 • خوردن بادمجان بیانگر این است که بیننده خواب توسط یکی از علما و شیوخ ممتاز و ممتاز تعلیم می یابد.
 • خوردن کدو سبز بیانگر خرد، پاکی، آرامش و رازداری است.
 • تعبیر دیدن سبزی خریدن در خواب

  دیدن خود در حال خرید سبزیجات در خواب بیانگر یکی از تعابیر زیر است:

 • خرید سبزیجات نشان دهنده به دست آوردن مبالغ هنگفت است.
 • ورود به فروشگاه به منظور خرید سبزیجات حاکی از سود مادی و مالی است.
 • خرید ملوکیه بیانگر هوشیاری در به دست آوردن فرصت های طلایی، پیش بینی آنها و کسب موفقیت آمیز آنهاست.
 • ممکن است نشان دهنده شجاعت و توانایی یک زن برای کنترل و کنترل آسان وقایع پیرامونش باشد.
 • تعبیر دیدن سبزی در خواب بیانگر معانی بسیار متفاوتی است که با ماهیت بیننده خواب متفاوت است اعم از مجرد، متاهل، دختر مجرد و غیره.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا