تعبیر خواب دیدن دو قمر در خواب

تعبیر خواب دیدن دو قمر در خواب ممکن است یکی از خواب های خیر باشد، زیرا ماه سیاره ای تاریک است که نور خود را از خورشید می گیرد و دیدن دو ماه در خواب ممکن است دلیل بر حسنات و نیکی باشد. ترس از خداوند متعال

در طی این مبحث با نظر بسیاری از علمای تعبیر تعبیر دیدن دو ماه در خواب برای زن و مرد اعم از متاهل یا باردار و مطلقه صحبت خواهیم کرد.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب دیدن دو قمر در خواب

دیدن دو قمر در خواب حاکی از خیر و نشاط است انشاءالله و اینکه این بیننده به زودی به آنچه دلش می خواهد می رسد.

اگر زن متاهلی در خواب دو قمر در آسمان ببیند، ممکن است بیانگر این باشد که زندگی زناشویی او پایدار می شود و انشاءالله رابطه او با همسرش محکم می شود و در بسیاری از روابط اجتماعی نیز موفق می شود.

اگر زن مطلقه ای این خواب را ببیند، به این معنا است که در میان مردم مقام والایی پیدا می کند یا علم و دین زیادی به دست می آورد.

تعبیر خواب دو قمر در خواب برای مرد

دیدن دو قمر در خواب برای مرد متاهل از تعبیری به تعبیر دیگر متفاوت است:

 • ابن سیرین بر این باور است که دیدن ماه در خواب انسان ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن زمان او باشد و اگر ماه تاریک باشد به این معنی است که در بین مردم مقام بلندی پیدا می کند و اگر در خواب دو ماه درخشان ببیند. این نشان دهنده زندگی مجللی است که او زندگی خواهد کرد و پول زیادی به دست خواهد آورد.
 • در تعبیر ابن شاهین، دیدن ماه در اندازه های کوچک در خواب برای مرد ممکن است بیانگر این باشد که او از خستگی خلاص می شود و اگر مرد مجرد باشد، نشان دهنده ازدواج او با دختر مذهبی و نزدیک بودن دو قمر به یکدیگر است. دیگر، این نشان دهنده دستیابی به اهداف است.
 • در تعبير امام صادق (ع) ديدن ماه براي مرد به معناي گرفتاري‌هاي زياد است و ديدن دو ماه نشان‌دهنده ازدواج او با زن صالح است.
 • تعبیر خواب دو قمر در خواب برای زن مجرد

  اگر دختر مجرد باشد و در خواب دو قمر ببیند، این رؤیا را می توان چنین تعبیر کرد:

 • ابن سیرین معتقد است که این امر ممکن است حاکی از عشق شدیدی باشد که حاکی از ازدواج با فردی خداترس است و دیدن دو قمر دلیل بر کفاره گناهان است.
 • در تعبیر ابن شاهین دیدن دو قمر دلیل بر شادی و سرور در روزهای آینده است و اگر ماه زرد باشد به معنای مرحله بیماری است.
 • در تعبیر امام صادق(ع) دیدن دو قمر نقره ای ممکن است رؤیت مبارکی باشد که دلالت بر ازدواج با دختر زیبا داشته باشد و دیدن دو قمر سرخ نشان دهنده حالت خشم و یا اختلاف معشوق باشد.
 • النابلسی معتقد است که دو قمر در خواب نمایانگر روابط خوب و شراکت با دیگران و همچنین شاهدی بر مژده است.
 • تعبیر خواب دو قمر در خواب برای زن متاهل

  هنگامی که یک زن متاهل دو ماه را در خواب می بیند، این نشان دهنده بسیاری از معانی زیر است:

 • به تعبیر ابن سیرین، دو قمر در خواب زن شوهردار، دلیلی بر رابطه قوی او با شوهرش است و بر بسیاری از مشکلات فائق خواهد آمد.
 • در تعبیر ابن شاهین، دو قمر نشان دهنده مقام بلندی است که شوهرش به دست می آورد، اما اگر دو قمر روشن باشد، نشان دهنده بحران مالی است.
 • در تعبیر نبلسی دو قمر سفید نشان دهنده بخت و اقبال است و اگر گرد باشند حاملگی نزدیک است و اگر سبز باشند نشان دهنده حسن اخلاق است.
 • تعبیر خواب دو قمر در خواب برای زن باردار

  دیدن دو قمر در خواب زن حامله، خیر و صلاح بسیاری را به همراه دارد، چنان که بسیاری از صاحب نظران تعبیر چنین نقل کرده اند:

 • ابن سیرین معتقد است که دیدن دو قمر در خواب زن حامله نشان دهنده تولد پسر است و اگر ماه سیاه باشد، زن در دوران بارداری خود دچار مشکلات سلامتی می شود.
 • در تعبیر ابن سیرین شاهین، ماه در خواب، دلیل بر ولادت آسان است.
 • امام صادق(ع) معتقد است ماه روشن به معنای تولد فرزند زیباست.
 • ماه و خورشید در خواب

  دیدن خورشید و ماه در خواب بیانگر نیکی است:

 • دیدن ماه تبدیل به خورشید، بیانگر رزق و خیر فراوان است.
 • اگر ماه این مرد جوان را در آغوش بگیرد، این نشان دهنده یک زندگی زناشویی شاد است.
 • در این تاپیک در مورد تعبیر خواب دیدن دو قمر در خواب صحبت کردیم.بسیاری از افراد می خواهند تعبیر رؤیاهایی را که در خواب می بینند دریافت کنند تا بدانند حامل خیر یا شر هستند.شکی نیست که دیدن آن ماه در خواب نشان دهنده نیکی و کردار نیک است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا