تعبیر خواب آب خشک در خواب

تعبیر خواب خشک شدن آب در خواب یکی از رؤیاهایی است که باعث وحشت و ترس می شود، زیرا یک قطره آب مساوی است با زندگی و اگر خشک شود بسیاری از موجودات زنده مانند گیاهان و حیوانات و انسان ها و… ممکن است بمیرد، اما این بینش نمادهای مختلفی را در خود دارد که تفاوت آنها با توجه به وضعیت روانی و اجتماعی خواب بیننده است.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب آب خشک در خواب

 • ابن سیرین معتقد است دیدن آب خشک در خواب بیانگر فقر شدید و نیاز به کسب پول است.
 • بینایی ممکن است نشان دهنده احساس درد و درد ناشی از برخی مشکلاتی باشد که بیننده خواب از آن رنج می برد.
 • هر کس در خواب ببیند که آب از بدنش خشک می شود، ممکن است بینایی نشان دهنده مشکلاتی باشد که به آن مبتلا است.
 • تعبیر خواب خشک شدن کانال در خواب

 • هر که در خواب ببیند که مجرای آب خشک شده است، رؤیت نشان می دهد که در آینده مشکلات و مشکلاتی پیش خواهد آمد.
 • دیدن خشک شدن کانال ممکن است بیانگر سهل انگاری در نماز باشد و بیننده خواب باید به خداوند متعال نزدیک شود.
 • این رؤیت ممکن است حاکی از فقر و نیاز به پول نیز باشد و بیننده خواب باید از خداوند در امان از نیاز بخواهد.
 • تعبیر خواب خشکی دست در خواب

 • هر که در خواب ببیند دست هایش خشک شده است، بینایی نشان دهنده فقر و بی پولی است و خداوند داناتر است.
 • دیدن دست های خشک نیز ممکن است نشان دهنده عدم آسایش خداوند متعال باشد.
 • این رویا ممکن است یک رؤیای هشدار دهنده در مورد کارهایی باشد که بیننده رویا انجام می دهد و باید از آنها دوری کند.
 • تعبیر خواب خشکسالی

 • خشک شدن آب نشان دهنده ابتلا به برخی بیماری ها و همچنین ممکن است نشان دهنده گسترش وسوسه باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که آب اطرافش خشک شده است، بینایی نشانگر ناپایداری امور روانی اوست.
 • هر که پس از خشکسالی بازگشت آب را ببیند، بینش حکایت از پایان دوره ای از مشکلات و بحران ها دارد.
 • تعبیر خواب خشک شدن رودخانه

 • هر که در خواب ببیند نهر خشک شده است، رؤیت بر فساد اخلاق او دلالت دارد و باید از کاری که می کند توبه کند.
 • این رویا همچنین ممکن است نشان دهنده وقوع بسیاری از بحران های مالی باشد که بیننده خواب از آن رنج می برد.
 • این دید ممکن است برای یک دختر مجرد نیز نشان دهد که با یک فرد کاملا نامناسب در ارتباط است.
 • تعبیر خواب دریای خشک در خواب

 • هر که در خواب ببیند که دریا خشک شده است، رؤیت حکایت از زوال دولت و تصرف بیگانگان دارد.
 • هر كه پس از خشك شدن دريا بازگشت آب را ببيند، رؤيت حاكي از پيروزي بر دشمن و بازگشت دوباره دولت است.
 • مشاهده بازگشت آب به دریا پس از خشک شدن ممکن است نشان دهنده رفاه و آرامش پس از درگیری باشد.
 • تعبیر خواب خشکی صورت

 • هر که در خواب ببیند که صورتش خشک شده است، بینایی حکایت از شرایط سختی دارد که این روزها در آن به سر می برد.
 • هر كه در خواب بيند كه خشكي صورتش را فرا مي گيرد، رؤيت حاكي از خيانت است كه بيننده خواب در معرض آن قرار مي گيرد.
 • هر کس صورت خود را خشک و متورم ببیند، بینایی نشان دهنده نفرت شدید افراد در زندگی بیننده خواب است.
 • تعبیر خواب بزاق خشک در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که بزاقش خشک شده است، بینش حکایت از بحران و مشکلات و نگرانی و شاید فقر دارد.
 • دیدن خشکی دهان در خواب ممکن است نشان دهنده مشکل در بدست آوردن پول باشد.
 • این رویا همچنین ممکن است نشان دهنده ناقص بودن رویاها و جاه طلبی های مورد نظر رویاپرداز باشد.
 • تعبیر ویدیویی خواب آب خشک در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا