تعبیر خواب نوشیدن ادرار در خواب

تعبیر خواب نوشیدن ادرار در خواباز آنجایی که می دانیم که شما این تفسیر را می خواهید، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار داده ایم تا از تفسیر و توضیح آن مطلع شوید تعبیر دیدن نوشیدن ادرار در خواب از طریق نمایش بعدی.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب نوشیدن ادرار در خواب

 • دانشمندان خواب نوشيدن ادرار در خواب را به پولي تعبير كردند كه بيننده خواب از راه غير قانوني به دست مي آورد و خدا داناتر است.
 • اگر زنی در خواب ببیند که ادرار می نوشد، بیانگر صبر و تحمل او و تحمل مسئولیت و فشار است.
 • تعبیر خواب تجزیه ادرار

 • دیدن آزمایش ادرار در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب در میان عده ای ریاکار و فریبکار احاطه شده است.
 • دیدن آزمایش ادرار در خواب بیانگر رزق و ثروت برای فقرا و مال فراوان است ان شاء الله.
 • خواب آزمایش ادرار نیز بیانگر بازگشت فرد مهاجر به کشور و عزیزانش است.
 • تعبیر خواب ادرار کودک

 • وقتی انسان در خواب ادرار طفلی را بر روی خود ببیند، بیانگر این است که بیننده خواب اگر مجرد باشد به زودی ازدواج می کند و خداوند اعلم دارد.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند کودکی در خواب او ادرار کرده است، بیانگر آن است که بیننده در اطراف افرادی است که به خاطر نعمت هایی که دارد به او حسادت می کنند.
 • دیدن ادرار کودک در خواب زن حامله، بیانگر این است که ان شاء الله زایمان آسانی خواهد داشت.
 • تعبیر خواب تمیز کردن ادرار

 • اگر در خواب ببیند که ادرار را تمیز می کند، بیانگر این است که شخص خواب از تمام مشکلات و گرفتاری های زندگی خود خلاص می شود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که ادرار را پاک می کند، بیانگر توبه و بازگشت او به سوی خداست.
 • اگر بیمار در خواب ببیند که ادرار را پاک می کند، بیانگر آن است که از تمام بیماری ها و دردهایی که به آن مبتلا می شود بهبود می یابد.
 • تعبیر خواب ادرار کردن در توالت در خواب

 • اگر خواب ببیند که در توالت ادرار می کند، بیانگر خیر و تسکینی به زودی است ان شاء الله.
 • دیدن ادرار در توالت در خواب نیز بیانگر ثبات و آسایش زندگی است.
 • رؤیای یک زن که در خواب در توالت ادرار می کند، بیانگر رهایی از تمام ترس های خانوادگی است که از آن رنج می برد.
 • تعبیر خواب ادرار کردن روی زمین در خواب

 • اگر بیننده در خواب ببیند که بر زمین ادرار می کند، بیانگر آمدن مواقع شاد و شادی است.
 • خواب بول کردن در خواب زن بیانگر خیر و معیشت و خوشبختی و برکت است.
 • دیدن مرد متاهل در حال ادرار کردن بر روی زمین بیانگر حسن شهرت او در بین مردم است.
 • تعبیر خواب ادرار قرمز

 • اگر دختر مجردی در خواب ادرار قرمز ببیند، بیانگر این است که بیننده خواب به زودی ازدواج می کند و خدا داناتر است.
 • دیدن ادرار قرمز در خواب ممکن است نشان دهنده غلبه بر مشکلات و مقابله با آنها باشد.
 • تعبیر خواب کسی که در خواب بر شما ادرار می کند

 • اگر انسان در خواب ببیند که شخصی بر او ادرار می کند، بیانگر آن است که بیننده خواب به اقبال و خیری خواهد رسید که بیننده به آن دست می یابد.
 • خواب زن در مورد ادرار کردن شخصی روی شما نیز بیانگر موفقیت و دستیابی به اهداف و آرزوها است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا