تعبیر خواب بیماری چشم ماهی در پا

تعبیر خواب ابتلا به بیماری چشم ماهی در پا دوست دارید بدانید و به تعبیرهای صحیح این خواب برسید از نکات زیر به شرح زیر است.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب بیماری چشم ماهی در پا

 • دیدن بیماری چشم ماهی در خواب، نشانه رنج شدیدی است که بینا در آن دوران به آن مبتلا می شود.
 • دیدن اینکه در خواب به بیماری چشم ماهی مبتلا می شود، نشان از بی پولی و فقری است که بیننده خواب از آن رنج می برد.
 • وقتی انسان در خواب ببیند که به بیماری چشم ماهی مبتلا شده است، نشانه حسن شهرت و اخلاق بیننده است.
 • دیدن بیماری چشم ماهی در خواب، علامت آن است که در آن مدت دچار غم و اندوهی می شود.
 • تعبیر خواب ابتلا به فیل

 • اگر زن باردار ببیند که مبتلا به فیل شده است، نشانه آن است که در هنگام زایمان مشکلاتی پیش آمده است.
 • رویای ابتلا به بیماری فیل در خواب زن متاهل بیانگر این است که او در آن روزها دچار بحران شدیدی شده است.
 • مردی که در خواب ببیند به بیماری فیل مبتلا شده است، نشانه بحران مالی است که در آن دوران به آن مبتلا شده است.
 • اگر دختر مجردی ببیند که مبتلا به فیل شده است، نشانه خراب شدن روابط عاطفی او و عزیزش است.
 • و خداوند برتر و داناتر است.

  تعبیر خواب ابتلا به آبله

 • دیدن آبله در خواب، نشانه روزی فراوانی است که بیننده خواب به دست می آورد.
 • ديدن آبله در خواب بيانگر سودهاي آينده و خير بيننده است.
 • دیدن آبله در خواب، نشانه روزی حلال است که عیب حرامی ندارد.
 • دیدن آبله در خواب، نشانه آن است که بیننده در آن مدت ثروت زیادی به دست خواهد آورد.
 • تعبیر خواب بیماری آلزایمر

 • خواب دیدن ابتلا به بیماری آلزایمر در خواب نشانه نگرانی ها و مشکلات فراوان در زندگی بیننده خواب است.
 • دیدن آلزایمر در خواب، نشانه گناهان و معصیت های بسیار است.
 • دیدن آلزایمر در خواب، نشانه وجود دوستان بدی است که بیننده خواب را احاطه کرده اند.
 • تعبیر اینکه مردی در خواب ببیند به بیماری آلزایمر مبتلا شده است، نشانه آن است که در زندگی خود تصمیم درستی نمی گیرد.
 • تعبیر خواب مسمومیت خون

 • دیدن مسمومیت خون در خواب بیانگر آسیبی است که در آن مدت متوجه بیننده خواب می شود.
 • دیدن مسمومیت خون در خواب بیانگر نقشه ای است که در آن روزها رویا بیننده را احاطه کرده است.
 • دیدن مسمومیت خون در خواب، علامت آن است که در آن مدت اسرار فاش می شود.
 • خواب دیدن مبتلا شدن به مسمومیت در خواب، نشانه گناه و معصیتی است که بیننده در آن روزها مرتکب می شود.
 • تعبیر خواب ابتلا به سل

 • هر کس در خواب ببیند که به بیماری سل مبتلا شده است، نشانه قدرت بدنی و سلامتی است که از آن برخوردار است.
 • دیدن سل در خواب، نشانه ریا و نفاق بیننده خواب است.
 • اگر زن مجردی ببیند که به سل مبتلا شده است، نشان دهنده سلامتی او در آن دوره است.
 • وقتی زن شوهردار می بیند که به بیماری سل مبتلا شده است، نشان از ارادت شدید او به شوهرش در آن دوران است.
 • تعبیر خواب ابتلا به ویتیلیگو

 • اگر مردی ببیند که مبتلا به ویتیلیگو است، نشانه سلامت جسمانی است که در آن دوران از آن برخوردار است.
 • خواب دیدن ابتلا به ویتیلیگو در خواب، نشانة رزق و روزی فراوان و نیکی ها است.
 • دیدن ویتیلیگو در خواب بیانگر پایان غم و اندوه پیرامون آن است.
 • دیدن ویتیلیگو در خواب، نشانه برآورده شدن آرزوها و رویاها در آن دوران است.
 • تعبیر خواب تنگی نفس

 • دیدن جراحت بیانگر تنگی نفس و خفگی است که نشانه فشارهای روحی شدیدی است که بیننده خواب در آن دوران متحمل می شود.
 • دیدن تنگی نفس در خواب، نشانه بحران های شدیدی است که بیننده خواب در آن روزها دچار آن می شود.
 • دیدن فردی که دچار تنگی نفس است، نشانه مشکلات و رنج های فراوان در زندگی بیننده خواب است.
 • دیدن تنگی نفس در خواب، نشانه غم و اندوه شدیدی است که در آن روزها بر بیننده خواب احاطه شده است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا