تعبیر خواب استفراغ در خواب

تعبیر خواب استفراغ در خواب استفراغ عبارت است از احساس انقباض در معده که معده بخشی از غذای موجود در آن را به مری و سپس به داخل دهان هل می دهد. در این مقاله در مورد شیطان صحبت خواهیم کرد تعبیر خواب استفراغ در خواب.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب استفراغ در خواب

 • استفراغ در خواب بیانگر توبه، بازگشت به سوی خدا، تعهد به اطاعت و دوری از امیال است.
 • استفراغ در خواب نیز بیانگر آن است که امانت ها به صاحبانشان بازگردانده می شود.
 • اگر در خواب ببیند که روزه گرفته و با وجود خودش استفراغ کرده، بیانگر آن است که قرض بیننده زیاد و جمع می شود و خدا داناتر است.
 • وقتی انسان در خواب ببیند که بر خلاف میل خود استفراغ می کند، از گناه و معصیت دست می کشد و چه بسا بعد از مدت کوتاهی به آن بازگردد و خدا می داند.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که غذای نجویده را استفراغ می کند، بیانگر این است که بیننده چیزهای مهم زندگی خود را از دست می دهد.
 • تعبیر خواب استفراغ در خواب برای زن مجرد

 • اگر دختر مجردی خواب ببیند استفراغ می کند، بیانگر آن است که از شر تمام مشکلاتی که باعث خستگی او شده بود خلاص می شود.
 • اگر دختر مجردی در خواب استفراغ ببیند، بیانگر شادی و سرور و خوبی است که بیننده خواب به آن دست می یابد.
 • برای زن مجرد استفراغ در خواب بیانگر تغییر وضعیت او به خواست خداست.
 • تعبیر خواب استفراغ در خواب برای زن متاهل

 • وقتی زن شوهردار در خواب ببیند استفراغ می کند، بیانگر مال پس از فقر است.
 • همچنین اگر زن شوهردار در خواب ببیند استفراغ می کند و استفراغ با کمی خون همراه است، بیانگر توبه و خودداری او از معصیت و گناه است.
 • استفراغ زن متاهل در خواب نیز بیانگر بهبودی از تمام بیماری هایی است که از آنها رنج می برد.
 • تعبیر خواب استفراغ در خواب برای زن باردار

 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که زیاد استفراغ می کند، بیانگر این است که موعد زایمان او نزدیک است.
 • استفراغ در خواب نیز بیانگر سلامت او و سلامت جنین است.
 • اگر زن باردار در خواب استفراغ کند و رنگ این استفراغ سیاه باشد، بیانگر رهایی از نگرانی ها، مشکلات، دردها و دردهایی است که در دوران بارداری تجربه کرده است.
 • تعبیر خواب استفراغ در خواب برای مرد مجرد

 • وقتی مرد مجردی در خواب ببیند که استفراغ می کند و این استفراغ عسلی است، بیانگر آن است که بیننده خواب در بین مردم جایگاه والایی و مهمی خواهد داشت.
 • اگر مجرد ببیند که استفراغ می کند و طعم قی شیرین است و این استفراغ بد جلوه نمی کند، دلالت بر شادی و سرور و توبه و بازگشت به سوی خدا دارد.
 • اما اگر مجردی در خواب ببیند که استفراغ می کند و این استفراغ ظاهر و ذائقه بدی دارد، بیانگر این است که این مرد مرتکب گناه و معصیت شده است، پس باید توبه کند و به سوی خدا بازگردد و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب استفراغ در خواب برای مرد متاهل

 • اگر مردی در خواب خود را ببیند که قی می کند و این استفراغ مار است، دلالت بر نزدیک شدن مرگ او دارد و خدا داناتر است.
 • اما اگر مرد متاهل ببیند که استفراغ می کند و روده هایش با استفراغ بیرون می آید، نشان دهنده مرگ شخصی بسیار نزدیک به بیننده خواب است.
 • برای مرد متاهل خواب استفراغ در خواب بیانگر خیانت و افشای اسرار امانت شده است.
 • تعبیر خواب استفراغ کودک در خواب

 • دیدن کودکی که در خواب استفراغ می کند، بیانگر این است که این کودک مبتلا به چشم بد و حسادت است، پس باید برای او طلسم کنید.
 • همچنین اگر در خواب ببیند که بچه ای روی لباس بیننده استفراغ کرده و آن را کاملاً پاک کرده است، بیانگر توبه بیننده و بازگشت به سوی خدا و استغفار است و خداوند اعلم.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که کودکی استفراغ می کند، بیانگر آن است که بیننده خواب با مشکلات و موانعی روبرو می شود که از زندگی او عبور می کند.
 • تعبیر خواب استفراغ سیاه در خواب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که استفراغ می کند و رنگ استفراغش سیاه است، بیانگر رهایی از مشکلاتی است که بر زندگی بیننده خواب تأثیر منفی می گذاشت.
 • استفراغ سیاه در خواب نیز بیانگر رهایی از همه نگرانی ها، اندوه ها و غم هاست.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا