تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور انگور یکی از خوشمزه ترین و خوش طعم ترین میوه هاست که حاوی عناصر مفیدی برای بدن است صحبت در مورد تعبیر خواب انگور.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب انگور

 • دیدن انگور در خواب به عنوان نشان دهنده روابط عاطفی موفق تعبیر شد.
 • دیدن انگور در خواب نیز بیانگر امرار معاش و مال بسیار است.
 • همچنین انگور در خواب بیانگر شادی، تجمل و زندگی راحت است.
 • تعبیر خواب انگور ابن سیرین

 • ابن سیرین خواب انگور را در خواب به معنای خلاص شدن از تمام بیماری هایی که بیننده خواب به آن مبتلا می کند تعبیر کرده است.
 • انگور در خواب نیز بیانگر ثروت، خوشبختی و خوشبختی است.
 • انگور در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها، آرزوها و اهدافی است که بیننده خواب به دنبال آن است.
 • اگر انسان در خواب انگور ببیند و این شخص مجرد باشد، بیانگر نزدیک بودن عقد اوست.
 • تعبیر خواب انگور ابن شاهین

 • ابن شاهین خواب انگور را در خواب به سود و خوبی پس از خستگی و بدبختی تعبیر کرده است.
 • خوردن انگور سیاه نیز نشان دهنده دشواری زندگی و تغییر شرایط است.
 • و اما خواب انسان که انگور قرمز می خورد، بیانگر برآورده شدن حاجت و ادای قرض است و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب انگور به روایت النابلسی

 • اگر مردی متاهل در خواب انگور ببیند، بیانگر آن است که همسرش پسری را آبستن می کند و خداوند داناتر است.
 • انگور در خواب نیز بیانگر شادی، فراوانی خیر و برکت است.
 • همچنین دیدن انگور در خواب بیانگر افزایش مال و روزی است ان شاء الله.
 • تعبیر خواب انگور به روایت امام صادق علیه السلام

 • اگر در خواب ببیند که انگور می چیند و به کسی می خورد، بیانگر آن است که از بیننده در خواب بهره ای می برد.
 • اما اگر در خواب ببیند که خوشه انگور می چیند و چند عدد می خورد و در خواب می اندازد، بیانگر تغییر حال او به وخامت است.
 • می گفتند خوردن انگور در فصل آن حاکی از خیر و برکت و پول و جلال و اعتبار و مال است.
 • تعبیر خواب انگور قرمز

 • انگور قرمز در خواب نشان می دهد که بیننده خواب از یک کار یا پروژه خاص پول به دست می آورد.
 • وقتی انسان در خواب ببیند انگور قرمز می خورد، بیانگر رفاه و زندگی شاد و مرفه است.
 • همچنین اگر ببیند به سختی انگور می خورد، نشان دهنده خستگی و بدبختی و تلاش است.
 • تعبیر خواب انگور سبز

 • اگر زن متاهل در خواب انگور سبز بخورد، بیانگر آن است که به زودی پولی به او خواهد رسید.
 • همچنین اگر زن حامله در خواب انگور سبز بخورد، بیانگر سلامتی خود و جنین است.
 • انگور سبز در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهایی است که بیننده خواب به دنبال آن است.
 • انگور سبز نشان دهنده شکوه، شادی، نیکی، برکت و پیروزی است.
 • انگور سبز در خواب مرد نشان دهنده موفقیت در کار و کسب درآمد زیاد است.
 • تعبیر خواب انگور سفید

 • برخی از علما انگور سفید را در خواب به منفعت و حسن فصل و خارج از فصل تعبیر کرده اند.
 • انگور سفید در خواب نیز نشان دهنده جلال و حیثیت و مقام بلند است و خداوند اعلم.
 • انگور سفید در خواب بیانگر باران و خوبی و مژده ای است که با خود شادی می آورد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا