تعبیر خواب باز کردن کمد لباس در خواب

تعبیر خواب باز کردن کمد لباس در خواب اگر نسبت به این خواب ترس یا اضطراب دارید، باید خودتان از طریق نکات زیر تعبیر صحیح خواب را ببینید: تعبیر دیدن باز کردن کمد در خواب تعبیرها از مشهورترین علمای تعبیر خواب است، پس تنها کاری که باید انجام دهید این است که در سطور زیر تعبیر را به تفصیل دنبال کنید.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب باز کردن کمد لباس در خواب

 • اگر شخصی در خواب ببیند که در کمد لباسی باز می کند و این کمد پر از لباس های زیبا است، بیانگر معاش فراوان و مال فراوان است.
 • همچنین بازکردن در کمد در خواب و خالی بودن کمد بیانگر آن است که بیننده خواب ممکن است دچار مشکلات مالی شود و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب گاوصندوق در خواب

 • اگر انسان در خواب گنجه ای ببیند و این کمد گنجه پولی باشد، بیانگر این است که بیننده خواب به چیزهایی که متعلق به اوست اهمیت زیادی دارد.
 • گاوصندوق پول در خواب نیز نشان می دهد که بیننده خواب از ترس بیش از حد اطرافیان خود رنج می برد و به کسی اعتماد ندارد.
 • اگر انسان در خواب گنجه ای ببیند و این کمد پر از جواهرات و پول باشد، بیانگر مژده و شادی است.
 • تعبیر خواب کمد چوبی

 • کمد چوبی در خواب بیانگر ثروت، امرار معاش و خوشبختی است.
 • اما اگر کمد چوبی در خواب خالی باشد، بیانگر نیاز و فقر است و خدا داناتر است.
 • اگر انسان در خواب کمد چوبی ببیند و پر از لباس باشد، بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهایی است که به دنبال رسیدن به آن است.
 • تعبیر خواب کمد لباس

 • کمد لباس در خواب بیانگر خانواده و خاطرات است.
 • دیدن کمد لباس در خواب بیانگر مراحل زندگی است.
 • اگر زن متاهلی در خواب کمد لباس ببیند، بیانگر زندگی منظم، ثبات و خوشبختی است.
 • اگر زن باردار در خواب کمد لباسی ببیند، بیانگر آن است که زایمان او روان و آسان خواهد بود.
 • تعبیر خواب کمد لباس برای یک زن مجرد

 • اگر زن مجردی در خواب کمد لباسی ببیند و این لباس ها به زیبایی چیده شده و هماهنگ شده باشد، بیانگر آن است که زندگی زیبا و پر از شادی و شادی خواهد داشت.
 • رویای کمد لباس یک زن مجرد در خواب، مخصوصاً اگر این لباس ها مرتب و مرتب نباشند، نیز بیانگر این است که زندگی او به دلیل برخی از مشکلاتی که در معرض آن قرار گرفته، دشوار خواهد شد.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که کمدش پر از لباس های ناهماهنگ و تمیز است، بیانگر این است که او در زندگی دچار غم و اندوهی است.
 • تعبیر خواب کمد لباس برای زن متاهل

 • اگر زن متاهلی در خواب کمد لباسی ببیند و این لباس‌ها مرتب و مرتب نباشد، نشان‌دهنده مشکلات زیادی بین او و همسرش یا خانواده شوهرش است.
 • اما اگر در خواب ببیند که کمد لباسش بسیار زیبا چیده شده است، بیانگر تفاهم، ثبات و خوشبختی او و شوهرش است.
 • تعبیر خواب کمد لباس برای زن باردار

 • اگر زن باردار در خواب کمد لباسی ببیند و این کمد زیبا و مرتب باشد، نشان دهنده سهولت زایمان اوست.
 • کمد لباس یک زن باردار در خواب نیز نشان دهنده سلامت او و سلامت جنین است.
 • اما اگر در خواب کمد لباس را دید و نامرتب بود، دلالت بر دردها و دردهایی دارد که بر اثر بارداری متحمل می شود.
 • تعبیر خواب کمد لباس در خواب برای مرد

 • دیدن کمد لباس مرد در خواب بیانگر آن است که بیننده رویا فاقد محبت، لطافت و توجه است.
 • رویای کمد لباس در خواب یک مرد نیز نشان دهنده خانواده و افراد نزدیک به او است.
 • دیدن کمد لباس مرد در خواب بیانگر این است که بیننده خواب دلتنگ است و آرزوی روزهای کودکی خود را دارد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا