تعبیر خواب نرگس در خواب

تعبیر خواب گل نرگس که گل نرگس را از گلهای زیبا می دانند که بوی خوبی دارد و اگر در خواب دیده شود بر اساس چند چیز مهم تعبیر می شود و آن اینکه چه کسی خواب را می بیند. علاوه بر حالتی که نرگس در خواب پیدا شد و چیزهای زیادی.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب نرگس در خواب

گل نرگس امروزه جزو رایج ترین گل ها به حساب می آید و دو نوع گل نرگس سفید و زرد وجود دارد که اگر در خواب گل نرگس را ببینید، از جمله مواردی است که دارای مجموعه ای از معانی و تعابیر متمایز است، از جمله موارد زیر. :

 • نرگس به طور کلی از جمله گل هایی است که نشان دهنده زنان است و دیدن نرگس در خواب بیانگر جایگاه زن نسبت به خواب بیننده است و خداوند اعلم.
 • اگر دختر مجردی ببیند که یقه نرگس روی سرش گذاشته اند، نشان دهنده تحقق امید به زندگی یا نزدیک شدن به تاریخ عروسی او در صورت نامزدی است و ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ نامزدی باشد، اگر نامزد نکرده باشد. هنوز نامزد شده است
 • اگر زن یا مردی ببیند که نرگس در باغ خود می روید، دلیل بر این است که فرزند شما نزد شما خواهد ماند و از شما بیگانه و دور نخواهد بود و خداوند اعلم.
 • اگر انسان ببیند که نرگس ها بریده شده، دلیل بر فوت یکی از نزدیکان شماست و خدا اعلم است.
 • هر کس در خواب ببیند که نرگس های زیادی در اطراف خانه است، این خواب نشان دهنده شادی و لذت بسیار است که به سراغش می آید.
 • به طور کلی نرگس در خواب نشان دهنده پول زیاد است و اگر نرگس زرد ببینید ممکن است نشان دهنده پول طلای بیشتر باشد و نرگس سفید نشان دهنده پول است.
 • اگر زن شوهردار ببیند که طوقی از نرگس سفید بر سر او گذاشته اند، این خواب برای او هشدار است و از شوهرش طلاق می گیرد و خداوند متعال و دانا است.
 • دیدن گل نرگس در خواب ممکن است بیانگر عمر طولانی برای انسان باشد و نشان دهنده سفیدی مو است یعنی انسان عمر طولانی دارد و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب نرگس ابن سیرین

  تعبیر کننده بزرگ ابن سیرین را از مشهورترین تعبیر کنندگان خواب می دانند و خواب دیدن نرگس در خواب را چنین تعبیر کرده است:

 • و اما دیدن گل نرگس در خواب مرد مانند زن زیباست یا اینکه کنیز زیبایی داشته باشد، اما دیدن نرگس در خواب زن شوهردار خواب خوبی نیست، مخصوصاً اگر آن را بر سر بگذارد که نشانگر آن است. طلاق او یا فوت شوهر، و خدا داناتر است.
 • نرگس در خواب زن مردی زیباست و در خواب مرد زن زیبایی است که به زودی با او ازدواج خواهد کرد و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب به یکی از خویشاوندان خود نرگس بدهد، دلیل بر دوستی محکم میان یکدیگر است.
 • هر کس نرگس های زیادی را بر زمین ببیند، دلیل بر کثرت فرزندان است و خداوند متعال بلند مرتبه و دانا است.
 • هر کس نرگس را در خواب ببیند و آن را بسیار تحسین کند، دلیل بر آمرزش خداوند متعال برای اوست و خداوند متعال بلند مرتبه و داناست.
 • اگر در خواب خود را در حال بوییدن گل نرگس ببیند، دلیل است که آن شخص از نیکوکاران زندگی است.
 • نرگس در خواب زن و مرد از جمله خواب های زیبایی است که نشان دهنده کسب درآمد زیاد است نرگس سفید در خواب نشان دهنده پول و سکه است و نرگس زرد نشان دهنده سکه های طلا و خداوند متعال و داناست. .
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا