تعبیر خواب دیدن رعد و برق در خواب

تعبیر خواب دیدن رعد و برق در خواب یکی از مواردی است که باعث نگرانی برخی افراد می شود، زیرا بسیاری از افراد با دیدن رعد و برق و شنیدن رعد و برق دچار وحشت می شوند به تفصیل، اگر در خواب مرد یا زن ظاهر شود.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب دیدن رعد و برق در خواب

 1. ابن سیرین معتقد است که رعد و برق در خواب، نشانه ادای بدهی بیننده خواب است.
 2. دیدن رعد و برق در خواب فرد مجرد، بیانگر نزدیک شدن به ازدواج با شریک زندگی خوب است.
 3. دیدن رعد و برق در خواب بیانگر تنوع زیادی از معیشت است که در مقابل بیننده خواب ظاهر می شود.
 4. دیدن رعد و برق در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوی سختی است که بیننده خواب در دوره گذشته به دنبال آن بوده است.

تعبیر رعد و برق در خواب الوسیمی

 1. العصیمی معتقد است رعد و برق در خواب زن حامله نشان دهنده آن است که این زن نوزادی را که می خواهد، اعم از مرد یا زن، به دنیا می آورد.
 2. رعد و برقی که در خواب برای کسی که مایل به مسافرت است ظاهر می شود، نشانه برآورده شدن قریب الوقوع این آرزو و سفر بیننده خواب است.
 3. رعد و برق در خواب نیز ممکن است نشانه تسکین پس از پریشانی در زندگی بیننده خواب باشد.
 4. رعد و برق در خواب ممکن است نشان دهنده خوش شانسی باشد که در زندگی در انتظار رویاپرداز است.
 5. اگر بیننده خواب متاهل باشد و در خواب رعد و برق ببیند، از نظر عاطفی و اقتصادی با همسرش زندگی مرفهی خواهد داشت.

تعبیر دیدن رعد و برق در خواب

 1. رعد و برق در خواب ممکن است نشان دهنده بحران ها و مشکلات متعددی باشد که خواب بیننده در دوره آینده با آنها روبرو خواهد شد.
 2. رعد و برق در خواب همچنین نشان می دهد که بیننده خواب در یک بحران مالی بزرگ است که ممکن است بیرون آمدن از آن برای او دشوار باشد.
 3. رعد و برق در خواب یک زن متاهل نشانه مشکلات و اختلافات زناشویی فراوانی است که در زندگی این زن وجود دارد.
 4. رعد و برق در خواب یک زن باردار نشان می دهد که خواب بیننده با برخی مشکلات سلامتی مواجه است یا زایمان انسدادی را تجربه می کند.
 5. رعد و برق هایی که در خواب زن متاهل ظاهر می شود، نشانه از دست دادن شوهرش، طلاق یا مرگ شوهر است.

تعبیر خواب رعد و برق برای زن مطلقه

 1. رعد و برقی که در خواب یک زن مطلقه ظاهر می شود، خبر می دهد که او از مشکلاتی که در دوره گذشته زندگی او را احاطه کرده بود خلاص خواهد شد.
 2. دیدن رعد و برق در خواب زن مطلقه شاغل، بیانگر ارتقای شغلی و کسب فرصتی خاص در این کار است.
 3. رعد و برق در خواب زن مطلقه ممکن است نشانه آن باشد که این زن به آرزوها و آرزوهایی که می خواهد خواهد رسید.

تعبیر خواب باران شدید و رعد و برق و خواب

 1. باران شدید همراه با رعد و برق در خواب، نشانه آن است که بیننده در روزهای آینده به ثروت زیادی دست خواهد یافت.
 2. رعد و برق و باران شدید در خواب، نشانه وجود چند فرزند خوب در زندگی بیننده خواب است، چه مرد و چه زن.

دیدن ابر و رعد و برق در خواب

 1. ابر و رعد و برق نشانه پدید آمدن فرصت خوبی است، در زمینه کاری که فرد بینا در آن فعالیت می کند.
 2. ابرها و رعد و برق در خواب یک زن باردار نشان دهنده تولد نوزاد پسر است که ممکن است برای این زن دلیلی برای خوشحالی او باشد.
 3. ابر و رعد و برق در خواب، نشانه آشکار غم و اندوه و تسکین پس از پریشانی برای بیننده خواب است.
 4. النابلسی تأکید می کند که رعد و برق و ابر در خواب، نشانه بسیاری از مناسبت های شاد و خبرهای شادی است که بیننده خواب خواهد شنید.

از این رو، علمای تعبیر خواب تعبیر خواب دیدن رعد و برق در خواب و تمام تعابیری که این رؤیا برای دختر مجرد، زن متاهل یا مرد بیان می کند را برای ما توضیح دادند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا