تعبیر خواب لباس شستن

تعبیر خواب شستن لباس در خواب، زیرا شستن لباس یکی از کارهای معمولی است که برخی افراد هر روز یا هر دوره کوتاهی انجام می دهند، اما ممکن است شخصی در خواب ببیند که در حال شستن لباس است. لباس و یکی از رویاهایی است که معانی مختلفی را نشان می دهد که امروز طی مقاله با آن آشنا خواهیم شد.

مطالب این مقاله

تعبیر خواب شستن لباس در خواب برای زن مجرد

ممکن است دختر مجردی در خواب ببیند که در حال شستن لباس‌هایش است و این از خواب‌هایی است که می‌گوید چیزهای زیادی از جمله موارد زیر را نشان می‌دهد:

 • برخی از مفسران تأیید کرده اند که زن مجردی که در خواب لباس های خود را می شست، به زودی ازدواج می کند.
 • اگر دختری ببیند که لباسهای تمیزی را که قبلاً شسته است دوباره می شویند، نشان می دهد که آن دختر به چیزی دلبسته بوده است، ولی آن را رها می کند.
 • اگر در خواب لباس خانواده خود را بشوید، دلیل بر نیکی او نسبت به آنان است و اگر برادران و دختران و پسران خود را بشوید، دلیل بر زندگی جدید است و مراد در اینجا ازدواج است.
 • دختری که در خواب خود را در حال شستن لباس های زیر می بیند، دلیلی بر نیاز او به ازدواج و ملاقات با کسی است که دوستش دارد.
 • تعبیر خواب شستن لباس در خواب برای زن متاهل

  از جمله خواب هایی که همسر ممکن است در نتیجه انجام کارهایی که معمولا انجام می دهد، دیدن خودش در حال شستن لباس باشد، اما این خواب ممکن است با توجه به آنچه زن می بیند، نشان دهنده چند چیز باشد، از جمله موارد زیر:

 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که در حال شستن لباس های شوهرش است، دلیل بر عشق شدیدی است که او را به شوهرش می بندد و از وفادارترین زنان به شوهرش است.
 • اگر زنی در خواب ببیند که در حال شستن لباس بچه‌ها است، دلیل بر خیر بزرگی است که در زندگی برای فرزندان اتفاق می‌افتد یا شاید نشان‌دهنده ثبات خانواده‌ای است که خانواده در آن زندگی می‌کند.
 • دیدن لباس شستن به طور کلی در خواب زن متاهل، از خواب های نیکی است که دلالت بر خوب بودن این زن دارد و ترجیح می دهد به خرج خود آنها را شاد کند.
 • دیدن او در خواب در حال شستن لباس های کسی که او را نمی شناسد یا با او غریبه است، دلیل بر آمدن خیر و برکت بسیار به زندگی او بود.
 • تعبیر خواب شستن لباس در خواب برای زن باردار

  یک زن باردار در خواب با رویاهای مختلفی روبرو می شود، از جمله دیدن لباس های شسته شده که نشان دهنده مواردی از جمله موارد زیر است:

 • اگر زن حامله در خواب ببیند که در حال شستن لباس است، بیانگر آن است که موعد او فرا رسیده است و در مدت بسیار کوتاهی.
 • ممکن است این خواب دلیل بر زایمان طبیعی زنی باشد و اگر بیند که لباس در ماشین لباسشویی می گذارد، دلیل بر آن است که در تاریخی قبل از تولد زایمان می کند.
 • اگر زنی در خواب خود را در حال شستن لباس فرزند ذکور ببیند، دلیل بر حاملگی او با فرزند دختر است و بالعکس.
 • تعبیر خواب شستن لباس در خواب برای مرد

  در مورد دیدن لباس شستن همان مرد در خواب تعابیر زیادی شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اگر مردی در خواب خود را در حال شستن لباس ببیند، دلیل بر رهایی از مشکلی است که ممکن است او را آزار دهد.
 • ممکن است این خواب دلیلی بر رفع ناراحتی و رهایی از گرفتاری باشد.
 • اگر مردی در خواب ببیند که در حال شستن لباس همسرش است و همسرش هنوز زایمان نکرده است، بشارت است از جانب خداوند متعال به نزدیک شدن زمان حاملگی و خداوند متعال و دانا.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا