تعبیر خواب شپش


تعبیر خواب شپش در کتاب ابن شاهین

معانی دیدن شپش در خواب از نظر ابن شاهین چنین است

شپش را به پول یا آفت یا بچه تعبیر می کنند، هر کس ببیند که به این چیزها مبتلا شده است، آن را در آنچه در مورد چهارپایان و حداکثر رساندن سود خود می بیند، بیان می کند هر کس شپش زیادی ببیند و آنها را خراب کند ستودنی نیست.

تعبیر خواب شپش در کتاب ابن سیرین

شپش در لباس نو شپش اگر در لباس نو باشد به معنای افزایش بدهی است و اگر روی زمین باشد ضعیف است.

بیرون آمدن شپش بزرگی از بدنش که دید شپش بزرگی از بدنش بیرون آمد و او را رها کرد، حکایت از کم حیاتی او داشت و می گفتند شپش بچه است و با آنها مهربان است. لباس او دروغی ناپسند درباره او می گوید

تعبیر خواب شپش در کتاب النابلسی

شپش در خواب عالم به پول است و اگر شپش در پیراهن نو باشد، بر کسی که حاکم بوده یا مال داشته باشد که بخواهد آن را زیاد کند، مضر است. ضعیف است.

هر که بر لباس یا بدن خود شپش فراوان ببیند، خیر و برکت و رستگاری از هر غم و اندوهی خواهد یافت.

و هر کس ببیند که شپش از سینه اش بیرون می آید یا کارمندش یا فرزندش یا پسرش از آن می گریزد و اگر ببیند شپش از بدنش بیرون می آید و بزرگ است عمرش تمام می شود و می گویند شپش زن، خدمتکار، کودک، بیماری، ارتش، سرباز، دشمن، غم، سرباز، فرمانروا یا مرد جوان است، زیرا پادشاهان دارای سربازان، فرزندان و دشمنان هستند. وزرا سپاسگزارند، افسران پلیس تابعند، علما دانشجو هستند، بازرگانان حریص هستند، و صنعتگران آنچه را که بدهکارند مطالبه می کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از این امر نهی کرد و اگر ببیند که شپش می خورد، آنچه را در تفسیر شپش ذکر کردیم انکار می کند و بسیاری از شپش ها عذاب است و شپش ها جزئی است. فرزندان.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا