تعبیر خواب مرگ 1

مرگ در رؤیا، پشیمانی از امر بزرگی است و هر که ببیند مرد و سپس زنده شد، گناه می کند و سپس توبه می کند، زیرا خداوند متعال فرموده است.

پروردگارا، تو ما را دو بار بمیرانی و دوبار به ما حیات بخشیدی، پس به گناهان خود اعتراف کردیم.

هر کس بدون بیماری یا مرده بمیرد، عمرش طولانی می شود، ابن سیرین مرگ و اشکال و احکام آن را به چند طریق بیان کرده است

تعبیر دیدن مرگ خود

هر كه ببيند مرده است و مرگش را جنازه و تشييع و غسل و كفن نمايد، دنياي خود را تسليم كرده و دين خود را تباه كرده است.

اگر ببیند که برهنه مرده است، ناقص است و اگر ببیند که ظاهر مرده یا وسایل آنها را نبیند، دیوار یا خانه ای را از خانه او خراب می کند ساختمان تخریب نمی شود مگر اینکه در دست دیگران باشد.

هر كه خود را در كفن ببيند، همان گونه كه ميت را پيچيده اند، ديده او حكايت از مرگ او دارد و اگر سر و پاي خود را نپوشاند دين او باطل است.

تعبیر دیدن خود در داخل قبر

هر کس ببیند که بدون مرگ در قبرش دفن شد، دیده اش نشان می دهد که دفنش او را می شکند یا محصور می کند، و اگر ببیند که بعد از آن در قبر مرده است، با اضطراب می میرد. پس از دفن از قبر بیرون آمد، پس توبه کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا