تعبیر خوردن کاسه در خواب

غذا خوردن در خواب توسط ابن سیرین
برای باردار
رویایی در مورد ظروف غذا خوردن

هرکس چیزی از ظروف بخورد و استفاده کند: غذایی که غذا را کم نکند ، از کار او یا از پول افرادی که او را راهنمایی می کنند بخورد. و اگر همه را خورد ، آن را فروخت و قیمت آن را خورد. و اگر از حیوان یا شکارچی غذا می خورد ، از آن یا کسانی که آن را نشان می دهند ، یا از آن و تلاش او بهره مند می شود. و اگر آن را نخورد ، به افرادی که آن را نشان می دهند ، عقب می زند

تعبیر گلدان ها در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا