تعبیر درختان در خواب توسط ابن سیرین من درختی را در خواب دیدم

رویایی درباره درختان برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، برای یک مرد ، چه درختان میوه ، بریدن یک درخت سبز برای نبولسی ، امام صادق ، ابن شاهین و موارد دیگر

تعبیر درخت در خواب

درختان: تعداد آنها مشخص است ، آنها مرد هستند و وضعیت آنها در مردان به اندازه درختان در درختان است ، و اگر ببیند که چیزی را از آن تمرین می کند ، پس مرد مطابق ذات درخت و آن تمرین می کند فواید. اگر درختان نخل زیادی برای خود ببیند ، تا آنجا که صاحب مردان است ، اگر درختان نخل در مکانی باشند که درختان نخل به سختی در چنین مکانی باشند ، و اگر در باغ یا زمینی باشند که برای آن مناسب است ، پس گروه درختان نخل در آن گره ای برای صاحب آن است. میوه های آن ، زیرا از مردان است ، یا پول از گره ها ، و مردان با افتخار هستند و گره ها با افتخار هستند ، آنچه در مورد وضعیت درختان خرما و برتری آنها بر درختان در باروری و فواید توصیف کردید

درخت اگر خواب دیدن درختانی با برگهای جدید و سبز را در سر می پرورانید ، این یک پایان خوش و تحقق آرزوها و آرزوها را پیش بینی می کند. دیدن درختان مرده ناراحتی و فقدان را به همراه دارد. اگر از درختی بالا رفته باشید ، این نشان می دهد که ارتقا می یابید و به سرعت به بالاترین موقعیت ها صعود می کنید. اگر درختی را قطع کنید یا آن را از ریشه ریشه کنید ، این پیش بینی می کند که انرژی و پول بیهوده هدر خواهد رفت. در مورد دیدن درختان سبز تازه بریده شده ، این نشان می دهد که اتفاقات ناخوشایند به طور ناگهانی رخ می دهد و خوشبختی و موفقیت شما را از بین می برد.

هرکس درختی از ذات ناشناخته را در خانه ای ببیند ، آتش سوزی در آنجا جمع می شود یا خانه ای آتشین در آنجا ایجاد می شود ، به دلیل گفتن حق تعالی: “او از درختان سبز آتش برای شما ایجاد کرد.” اگر درخت ناشناخته باشد ، ممکن است درخت در خانه یا بازار اختلاف بین مردم باشد ، زیرا خداوند متعال می فرماید: “آنها در مورد چه نزاعی بین شما قضاوت می کنند.” و اما درختان بزرگی که میوه ندارند ، مثل سرو و چنار ، آنها انسانهای بزرگ و بزرگی هستند که برای آنها خوب نیستند و هیچ درختی نیست که باد خوبی داشته باشد ، بنابراین برای مردی که آن درخت منسوب مانند باد آن درخت است و هر درختی میوه دارد ، زیرا مردی که به آن نسبت داده شده بارور است……………. ……………………… میوه. و درختانی که خار دارند مرد سختی هستند و هرکس از درختی آب بگیرد از مردی سود می برد که به نوع آن درخت نسبت داده می شود و هر که ببیند در باغ خود درخت می کارد نر تولید خواهد کرد. کودکانی که سن آنها به اندازه سن آن درختان بلند و کوتاه است ، و اگر درختانی را ببیند که در حال رشد هستند و در طول آنها دو باد گیاهان ، زیرا آنها مردانی هستند که برای گریه ، نگرانی و مصیبت وارد آن مکان می شوند

مفسران گفتند: اگر درخت بیانگر کار صاحبش ، دین و روح او باشد ، برگهای آن بیانگر شخصیت ، زیبایی و لباس اوست و افراد آن نسب ، برادران و عقاید او را نشان می دهند. قلب او نشانگر اسرار و کارهای پنهانش است و پوست آن نشانگر ظاهر او ، پوست او و همه آنچه با اعمال خود زینت می کند ، و آب آن نشانگر ایمان ، تقوا ، داشته ها و زندگی او برای هر انسانی مطابق سرنوشت او ، و شاید آنها آنها را بر خلاف این ترتیب ترتیب ، و من آن را در دریاها ذکر شده است.

هرکس در خواب خود را بالای درخت یا پادشاه آن ببیند ، یا اینکه این را برای او ببیند ، من به وضعیت او و وضعیت درخت او نگاه می کنم. اگر او در سرای حقیقت مرده باشد ، من به شخصیت نگاه می کنم از درخت. اگر درخت بزرگ ، زیبا و خوب است ، پس مرده در بهشت ​​است و شاید آن درختی از برکت باشد ، پس برای او مبارک باشد و مقصد خوبی باشد. و اگر یک درخت زشت با خار ، سیاهی باشد ، و ناپاک ، پس آن در عذاب است ، و شاید آن درخت Zaqqum به دلیل ناباوری یا فساد سلیقه او باشد.

او با توجه به سرنوشت و ارزش درخت خود به یکی از این دو موضوع نقل مکان کرد و اگر زنده و سالم بود ، من به وضعیت او نگاه کردم ، اگر او مردی خواستار ازدواج بود ، یا زنی برای شوهر ، یکی از آنها آنها با توجه به شرایط درخت و شکل آن ، در صورت ناشناخته بودن ، یا در صورت مشخص بودن ماهیت ، اصل و نسب آن ، شوهر به دست آوردند. و اگر شوهر هر یک از آنها از خواب بیدار باشد ، سپس در آن زمان به زمان نگاه می کنید ، و اگر آن درختی که او مالک آن بود یا در آینده به زودی خود را بالاتر از آن دید ، آب در آن جریان پیدا کرده است ، پس فرد بیمار سالم است ، بدن او سالم و نشانه های زندگی است بر بدن او ظاهر می شود. و اگر او در مدیریت خود باشد ، بیمار به نزد خداوند متعال می رود و در حال گرد و غبار و نابودی است

و اگر آن را در مغازه یا محل زندگی خود ببیند ، این نشانه درآمد و امرار معاش او است. اگرچه در مدیریت خود ، او باخت و کمبود. و اگر آن را در مسجد ببیند ، نشانه دین و نماز اوست. اگر در مدیریت زمان باشد ، او بیش از نماز در دینش سهل انگاری می کند ، و اگر نوبت به او برسد ، مرد صالح و کوشا است ، کارهایش تمام شده و اطاعت او ستایش می شود. و اما کسى که درختان زیادى دارد ، پس او حاکم گروهى است که شایسته او باشد ، خواه یک امارت باشد ، یک قوه قضاییه ، یک فتوا باشد ، یا یک امام محراب باشد ، یا او یک رهبر در مصاحبت خود باشد ، و یک کاپیتان در کشتی ، یا در یک مغازه در صنعتگران زیر دست او ، و در این و مانند آن……………. ………

و اما کسی که گروه خود را در خانه ای می بیند ، این مردان یا زنان یا هر دوی آنها هستند که برای خیر و شر در آنجا جمع می شوند. آنها در آن غذا می خورند و به همین ترتیب اگر در خانه شخص بیمار باشد ، اگر میوه آن ناشناخته باشد ، نگاه می کنید ، و اگر در رسیدن درختان باشد ، غذای آن در شادی است ، و اگر به نوبه خود باشد ، بلایی است ، به ویژه اگر در بیداری شواهد یک باشد از دو چیز

و اما کسی که درختی را می بیند که در اثر باد شدید افتاده ، قطع شده ، سوزانده یا شکسته است ، این یک مرد یا یک زن است که از بین می رود یا کشته می شود. او تخریب را با ذات خود یا مکان آن و آنچه که نشان می دهد ، نشان می دهد و بستگان وی و برادرانش ، یا به جرم خون زندانی شده اند ، یا یک مجاهد یا یک مسافر زندانی شده اند ، و اگر او در مسجد باشد ، پس او یک مرد یا زن مشهوری است که کشته می شود یا یک معروف می میرد مرگ. اگر این درخت خرما باشد ، او یک مرد با رده بالا با اقتدار یا دانش ، یا یک زن یک پادشاه ، یا یک مادر یک رئیس جمهور است. اگر یک درخت زیتون باشد ، او یک مبلغ ، یک رهگذر است ، یک حاکم ، یا یک پزشک ، سپس به این ترتیب او از بقیه درختان بر اساس ماهیت ، سود ، آسیب ، اصل و نسب آنها عبور می کند……….. …………..

و هرکس ببیند درختی کاشته و گیر کرده است ، افتخاری نصیب انسان می شود یا به اندازه ذات آن برای خودش فکر می کند ، زیرا مردم می گویند: اگر آن را جعل کند ، فلان در آن کاشته شده است. به همین ترتیب ، اگر بذر بكارد ، گیر كرده یا آن را دریافت نكرده است ، آنها هستند و كاشت تاكستان باعث افتخار می شود و گفته شد كه هر كه در زمستان تاكستان باردار یا درختی ببیند ، او محسوب می شود زن یا مردی که پولشان رفته است یا فکر می کند پولدار هستند

تعبیر درختان در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا