تعبیر ناخن در غذا در خواب ناخن در غذا خوردن در خواب

خوردن ناخن های طولانی داشتن ناخن در غذا خوردن برای یک زن مجرد برای یک زن متاهل برای یک زن باردار من خواب دیدم که در غذای من ناخن کثیف برای ابن سیرین وجود دارد و یک دید ناخن از دهان بیرون می آید

  1. وجود ناخن در غذای شما نشان دهنده مواردی است که لذت شما را از بین می برد
  2. بنابراین باید مراقب باشید و منطقی با مسائل برخورد کنید
  3. همین امر در مورد تفسیر ترشح هر ماده غیرقابل خوردنی در غذای شما صدق می کند
  4. این رویا همچنین ممکن است به آسیب ناشی از لمس ، چشم و جادو اشاره داشته باشد
  5. ناخن های دست از دهان خارج می شوند به این معنی که خواب بیننده در مورد اقوام خود صحبت می کند ، شاید با کلمات بد یا خوب ، زیرا دهان زندگی رویاپرداز است و ناخن ها کلمات در خواب هستند.
  6. ناخن که از دهان شما خارج می شود ممکن است به این معنی باشد که شما به جادو یا چشم آلوده شده اید
  7. دید ناخن ها به طور کلی ، اگر زیبا باشند ، ستودنی است ، اما در غیر این صورت ، عکس این است

تعبیر ناخن در غذا در خواب ناخن در غذا خوردن در خواب

تعبیر ناخن در غذا در خواب – YouTube

او خواب دید که ناخن هایش از دهان او بیرون آمده است – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا