تعبیر انجیر در خواب معنای خوردن انجیر در خواب با جزئیات

معنی انجیر برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، چه خشک ، تازه ، سیاه ، سبز ، نوشیدن ، چیدن آب ، خرید غذا و موارد دیگر برای ابن سیرین ، امام صدیق و النابلسی

تعبیر انجیر در خواب معنای خوردن انجیر در خواب با جزئیات

 1. این نشانگر برکت ، نیکی و روزی فراوان است که برای بیننده حلال است ، زیرا درخت انجیر درخت مبارکی است که در قرآن کریم ذکر شده است ، و خداوند به آن قسم یاد کرد ، و تعبیر ابن سیرین چنین بود:
 2. دیدن انجیر در خواب ، رزق ، نعمت و حسنات فراوان برای بیننده دارد
 3. هرکس در خواب انجیر زیادی بخورد ، فرزندانش زیاد می شود و نعمت در او زیاد می شود.اما اگر کمی از آن را بخورد ، نشانگر رزق و روزی حلال و بدون هیچ گونه سختی و خستگی است.
 4. و هرکس قبل از فصل گل و رسیدن انجیر را ببیند ، این نشان می دهد که یکی از آشنایان او با چیزی حسادت می کند.
 5. و در تعبیر بعضی گفته شد كه برگ انجیر دلالت بر اندوه و نگرانی هایی دارد كه بیننده را آزار می دهد
 6. به گفته برخی گفته شد كه انجیر سیاه نشانگر حق بدبختی یا بدبختی در زندگی است و برخی انجیر سیاه را خوب بودن تفسیر كردند ، اما انجیر سفید بهتر و خوب تر است.
 7. دیدن انجیر برای یک زن باردار و متاهل بیانگر این است که او فرزندان یا صالحانی خواهد داشت و از پرورش آنها خوشحال خواهد بود و یا این امر نشان می دهد که وی فرزند صالحی را که از او برکت گرفته باردار است.
 8. در مورد یک زن مجرد ، این ازدواج با یک مرد خوب است
 9. انجیر در خواب برای کسی که از آن بهره مند شده پول و حاصلخیزی فراوان است
 10. درخت انجیر یک مرد ثروتمند با پول زیاد است ، فردی مفید است که به دشمنان اسلام پناه می برد ، زیرا مارها به این درخت پناه می برند و هیچ چیز در میوه های او برابر نیست.
 11. و هرکس ببیند از آن غذا می خورد ، فرزندانش زیاد می شوند
 12. گفته شد که انجیر از عراق تهیه شده است و مبلغی پول بدون خستگی صاحب آن را بارور می کند و تأثیر آن بر روی آن ظاهر می شود
 13. و خوردن کمی از آن روزی بدون سختی است
 14. گفته شد که میوه انجیر و برگهای آن پریشانی ، غم و اندوه و حسرت است ، بنابراین هرکس آن را بخورد از موضوعی که برایش پیش آمده یا قرار است برای او اتفاق بیفتد گرفتار می شود.
 15. گفته شد که انجیر به عنوان صالحان ، انتخاب مردم ، تهیه آسان ، لذت کامل و برکت فراوان تعبیر می شود
 16. و انجیر سیاه در زمان خود بهتر است و انجیر سفید بهتر از سیاه است
 17. اگر شخصی در زمان دیگری انجیر ببیند ، این نشان دهنده حسادت است که در معرض خواب بیننده قرار می گیرد
 18. شاید انجیر به سمت راست باشد ، زیرا اگر شخصی انجیر را در زمانی غیر از زمان خود ببیند ، این نشان دهنده حسادت است که در معرض خواب بیننده قرار خواهد گرفت.
 19. شاید انجیر نشان دهنده سوگند باشد ، و اگر انجیر سیاه باشد ، سوگند نادرست است ، و ممکن است نشان دهنده تهمت و اندوه و رها کردن مکان بالاتر به پایین باشد.
 20. شاید نشان دهنده پشیمانی باشد ، همانطور که پشیمانی نشان دهنده خوردن انجیر است

خوردن انجیر: حسرت ، توهم و اندوه

خوردن آن نشان دهنده فراوانی فرزندان است و گفته شد که انجیر از جهت عراق می آید و خوردن کمی از آن روزی است بدون تقلب

بیشتر کسانی که بیان می کنند انجیر ستودنی است زیرا خداوند متعال آنها را در حالی که در قرآن به آنها سوگند یاد کرده است مورد ستایش قرار داده است و از گروهی که آن را بیان می کنند متنفر است

آنها ذکر کردند که این نشانگر نگرانی و ناراحتی است و آنها به قول خداوند متعال در داستان آدم و حوا علیه السلام استناد کردند (و به این درخت نزدیک نشوید) * گفته شد که انجیر برای کسانی که غذا می خورند غم و تأسف است آن را رنج می دهد

ابن سیرین در تعبیر دیدن انجیر در خواب گفته است ، شخصی كه در خواب می بیند تعداد زیادی انجیر را در خواب می خورد ، به این معنی است كه این فرد از تعداد زیادی از فرزندان صالح لذت خواهد برد و شخصی كه در خواب می بیند ، خوردن تعداد کمی انجیر در خواب بدین معناست که این فرد از طریق منبع حلال امرار معاش پول و خیر زیادی دریافت خواهد کرد و شخصی که در خواب می بیند تعدادی از انجیرهای نابالغ را در خواب دیده است به معنای این است که این شخص تحت تأثیر حسادت کسی از نزدیکانش که او را به خوبی می شناسد.

ابن سیرین در تعبیر دیدن انجیر سیاه در خواب گفت: شخصی که در خواب می بیند در خواب انجیر سیاه می خورد به این معنی است که این شخص در زندگی شخصی خود دچار پریشانی ، نزاع و بدبختی شدید خواهد شد و در آنجا نشانه دیگری است که نشان می دهد او سود خوب و خوبی خواهد برد.

 1. ابن سیرین گفت: دختری مجرد که خواب ببیند در خواب انجیر دیده به این معنی است که این دختر در آینده نزدیک با مردی ثروتمند ، صالح و خوب ازدواج خواهد کرد.
 2. در مورد یک زن متاهل که در خواب خواب انجیر رسیده است ، این نشان می دهد که او از امنیت و ثبات در کنار همسرش برخوردار است و مژده می دهد که خبر بارداری خود را دریافت خواهد کرد.
 3. در مورد زن باردار ، خبر خوبی است که وی یک پسر به دنیا خواهد آورد

تعبیر خواب درباره خوردن انجیر – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=O3sh1_KOdFY

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا