تعبیر پیشانی در خواب معنی پوشیدن پیشانی در خواب است

ما به شما توضیح می دهیم که روپوش سفید ، سیاه ، قرمز و سبز بپوشید و به گفته ابن سیرین عبای جدید ، پاره ، پهن و باریک را در خواب زنان مجرد ، زنان متاهل ، زنان باردار و مردان بخرید.

معانی ظهور یک وعده غذایی در خواب

 1. اگر زن مجردی در خواب ببیند که پوشیده یا عبایی می خرد ، این نشانگر پاکی ، پاکدامنی و خوش اخلاقی اوست
 2. جوبای سیاه که با طلا یا نقره گلدوزی شده نشان از اعتبار و جایگاه والا در بین مردم دارد
 3. روپوش سفید گشاد یا گشاد نشان دهنده وفور رزق و روزی است
 4. بهترین رنگ در جوبا سبز است زیرا سال خوبی را در تمام سطوح بیان می کند و در آن بیشتر آرزوها برآورده می شود
 5. درآوردن روپوش در مقابل مردم یا غریبه ها در چشم اندازها خوب نیست زیرا ممکن است بیانگر سختی یا بدبختی و دردسر باشد
 6. خوب است یک زن مجرد در خواب ببینید که انگار پیشانی اش را می شوید یا آن را سبز رنگ می کند ، زیرا رویای موجود در این زمینه به او خبر می دهد که اتفاق مهم و خوشی رخ خواهد داد.شاید این رویا بیانگر تحولات مثبت در زندگی به طور کلی باشد.
 7. اگر یک زن متاهل در خواب ببیند که یک وعده غذایی ظریف و جدید می خرد و در خواب احساس می کند که از او راضی است ، به احتمال زیاد این تعبیر بارداری نزدیک است
 8. اگر او در جامه ، گلدوزی و ظروف زیبا و جامه را ببیند ، اگر زن متاهل را چنان ببیند که گویی آن را روی لباس خود می پوشد ، این تعبیر او به عنوان روزی برای تأمین رزق و روزی و پول یا کار و درآمد است.
 9. روپوش قرمز در خواب زن متاهل ابراز محبت شدید به شوهر می کند
 10. بهترین رنگ روپوش در خواب آنهایی است که سفید یا سبز باشد زیرا دو رنگ بیانگر امنیت ، صلح و رفاه است.
 11. برداشتن روپوش در خواب ستودنی نیست ، زیرا ممکن است برای از دست دادن چیزی یا از دست دادن چیزی مفید باشد
 12. اگر زنی ببیند که ردای خود را در گنجه نگهداری می کند ، یا کمد خود را پر از آشغال می بیند ، این تعبیر در سطح اجتماعی و خانوادگی بهتر است ، و روپوش در خواب کمین گسترده ای است ، و بیانگر وسعت رزق و روزی آن است. زن و شوهر
 13. روپوش در خواب یک زن باردار بیانگر ایمنی و امنیت اوست و صرف نظر از رنگ و پارچه آن بسیار ستودنی است
 14. بهترین چشم اندازها تصوراتی است که در آن شما یک زن باردار را می بینید گویی شوهرش یک روپوش سفید خالص یا با حکاکی و گلدوزی زیبا به او می دهد ، زیرا ممکن است نشان دهنده یک کودک ماده باشد و روپوش سیاه در برخی تفاسیر نماد کودک پسر است .
 15. روپوش در رویای مرد نشانگر زن است
 16. و برای مجرد ، نزدیکترین زنان به قلب او را نشان می دهد
 17. جوبا ممکن است نماد مادر باشد
 18. روپوش قرمز ، صورتی یا بنفش نماد دوست دختر یا معشوق است
 19. در خواب دوست ندارد مردی را ببیند که گویی جامه ای زرد پوشیده است ، زیرا بیانگر بدبختی ناشی از زنان است
 20. جامه سیاه در خواب نشانگر تمدن و اعتبار است ، اگر مردی ببیند که آن را به عنوان هدیه از یک حاکم ، رئیس جمهور یا پادشاه دریافت می کند
 21. هرکس در خواب ببیند که لباس مجلسی به تن دارد ، پس او یک زن غیر عرب است که با او ازدواج خواهد کرد
 22. روپوش رنگ شده در خواب نشانگر تغییر شخصیت زن یا همسر است
 23. روپوش ساخته شده از پنبه یا ابریشم نشانگر دین داری و خوش اخلاقی زن است

تعبیر پیشانی ، آبایا و شایلا در خواب – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=8jBpPIq4hxM

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا