تعبیر زخم از ناحیه کمر در خواب ، خوابی که از پشت آسیب دیده ام

تعبیر زخم کمر در خواب ، معنی زخم های پشت برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، باردار و بیوه

زخم کمر در خواب نماد بقایای یک درگیری یا درگیری قدیمی است که دیگر تاثیری در واقعیت رویاپرداز ندارد ، اما او هنوز از طریق دردی که با آن همراه بود یا خونریزی که از آن خارج شده است در وجدان یا حافظه خود زندگی می کند
یک زخم در پشت در خواب گاهی نماد خیانت و بیگانگی بین خانواده و دوستان است
این همچنین در رویای مجرد بودن نماد است ، پس از یک تجربه ناموفق ، چه احساسی و چه عملی ، ناامید می شود ، و این تعبیر می تواند در مورد متاهل ، طلاق و حتی بیوه نیز انجام شود.
اما زخم پشت یا شکم در رویای یک زن باردار فقط نفس مربوط به دوره بارداری یا نزدیک به زمان زایمان باقی می ماند و این نماد معنای منفی ندارد

تعبیر زخم در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا