تعبیر شتر در خواب مرا تعقیب می کند

شتر در خواب ابن سیرین

در خواب شتر خشمگین

شتر در خواب برای یک زن باردار

شتر در خواب برای زنان مجرد

دیدن یک شتر کوچک در خواب

ذبح شتر در خواب
تعبیر شتر در خواب مرا تعقیب می کند

تعبیر شتر توسط ابن سیرین: اگر او بدون وسیله ای وارد شهری شود یا غیر از مسیر حیوانات راه برود ، ابر و باران است.
و اما پادشاه شترها ،
مردان سرنوشت را تسخیر می کند
و یک شتر مرد است
اگر او عرب باشد ، عرب است
و اگر از روی پیشگویی باشد ، او غیر عرب است ، و آن که نجیب است ، مسافر ، پیرمرد ، خواجه یا مشهور است.
و شاید شتر اشاره به شیطان داشت زیرا در اخبار وجود یک شیطان در اوج خود است
شاید این نشان دهنده مرگ به دلیل شدت او و ماهیت افتضاح شخصیت او باشد و به این دلیل که عزیزانش را به مکان های دوردست می برد
شاید این نشانگر انسان منافق نادان باشد ، به دلیل گفتن حق تعالی: “آنها چیزی جز گاو نیستند.” و این نشانگر مرد صبور و سنگین است.
شاید این نشانگر کشتی باشد ، زیرا شترها کشتی های زمینی هستند
این نشان دهنده غم و اندوه است ، همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: “شتر سواری غم و شهرت است.” و اگر فرد بیمار می دید که برای مسافرت شتر سوار می شود ، می میرد ، و آن تابوت او بود. و شهرت او
هرکس شتر سوار شود و سالم سفر کند مگر اینکه آن را در وسط شهر سوار شود یا ببیند که با آن قدم نمی زند
او از اندوه رنج می برد و آنها مانع از برخاستن او بر روی زمین می شوند ، مانند زندان و بیماری زیرا زمین از او دور است
و اگر او آن شورش علیه سلطان را ببیند ،
از بین خواهد رفت و از بین خواهد رفت ، به ویژه اگر چیزی وجود داشته باشد که به سایش معروف اضافه شود ، مگر اینکه آن را بر روی لودر یا برانکارد سوار کند.
ممکن است او یک مرد عظیم الجثه را استخدام کرده باشد یا توانسته او را بدست آورد
و اگر زنی که شوهر ندارد بر آن سوار شود ، ازدواج می کند
اگر شوهرش غایب باشد ، به سراغ او خواهد آمد ، مگر اینکه در خواب چیزی دیده شود که نشانگر شرارت و رسوائی باشد
از آن جهت در میان مردم مشهور است که ، و هر که شتر ببیند ، در گلو ، یا در آبیاری وی یا در ظروفش وارد شود
زیرا جنى است كه در آن وارد می شود یا به شخصی وارد می شود كه آن ظرف برای او و بندگانش نشان داده شود.
ارباب خانه اگر بیمار باشد می میرد ، یا بنده ، برده یا رئیسش می میرد ، خصوصاً اگر گوشتش جدا شود و استخوانش جدا شود.
این ارث او است
و اگر آن را ذبح کرد تا بخورد ، و هیچ بیمارى وجود ندارد
این انباری است که او باز می کند یا عدالتی است که برای بدست آوردن نعمت خود لغو می کند
اما اگر شتر در وسط شهر یا در میان گروهی از مردم باشد ، پس این مردی است با اسب که کشته می شود یا می میرد
اگر او ذبح شد ، به او ظلم می شود
و اگر زنده پوست او را پوست بکشند ، اختیارات او از بین رفته است ، یا از او جدا شده است ، یا پول او گرفته شده است. و هر کسی ببیند شتری گوشت می خورد یا می خواهد نقش مردم را بازی کند ، از آن از هر خانه ناشناخته می خورد غذا.
این یک بیماری همه گیر در افراد است
حتی اگر آنها را تعقیب کند
این یک سلطان ، یک دشمن یا یک سیلاب است که به مردم آسیب می رساند ، بنابراین هر کس که آن را لیس بزند ، قسمتی از آن را بشکند یا بخورد ، به میزان آنچه بدست آورده آسیب می بیند.
همین امر در مورد فیل ، زرافه و شترمرغ موجود در این صورت وجود دارد. قطار شتر در زمستان گواه افت است
گفته شد که سوار شدن بر شتر عرب زیارتی است
هرکس از شتر بیفتد گرفتار فقر می شود
و نیزه او شتر بیماری است
و هر كه شتر بر او سلام كند ، گرفتار پول و اندوه خواهد شد ، و اختلافى بين او و مردى رخ داده است.
اگر پوزه شتر را گرفته و به مکان معلوم هدایت کند
این نشان دهنده یک انسان فاسد به درستی است
گفته شد که شتر را با مهار خود هدایت می کند ، به عنوان شاهدی بر تسلیم برخی از رهبران به آن
هرکس به عنوان پدرخوانده شتر چوپانی کند ، به او اعراب اختیار داده می شود
و اگر شتر من باشد ، در برابر غیر عرب است. و هر کس که خواب ببیند از بند ناف آن گرفته است ، پول باقیمانده را بدست خواهد آورد. و اگر ببیند که دو شتر در حال نزاع هستند ، جنگی بین دو پادشاه رخ خواهد داد یا دو مرد بزرگ
و سوار شتر برای کسی که آن را می بیند در حال مسافرت است و اگر ببیند که او شتر را دوش می دهد ، پول نامشروع دریافت می کند.
هرکس گوشت شتر بخورد دچار بیماری می شود

https://www.youtube.com/watch؟v=FGfsv3s0M3U

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا