تعبیر بهشت ​​در خواب و چشم انداز ورود به بهشت ​​در خواب

هر که دید که در بهشت ​​است ، خواب دیدم که وارد بهشت ​​شدم ، با دیدن مردگان ، او می گوید ، من در بهشت ​​هستم ، برای مجرد ، برای متاهل ، برای زن باردار بهشت ​​است

 1. دید بهشت ​​همیشه فال خوبی ندارد ، زیرا ممکن است حاوی هشدارها یا هشدارهایی باشد که مردم را به توجه و تجدیدنظر دعوت می کند.
 2. هرکس بهشت ​​را ببیند و ورود آن را نبیند ، پس دید او برای او بشارت است ، و به کارهایش کمک خواهد کرد
 3. هرکس بهشت ​​را با چشم ببیند ، آنچه را که آرزو می کند به دست می آورد و او را از نگرانی راحت می کند
 4. اگر خواب ببیند که می خواهد وارد آن شود و جلوی او گرفته شود ، پس از اینکه نگران آن شد در حج و جهاد محدود می شود ، یا از توبه از گناهی که در مصر است جلوگیری می شود و می خواهد توبه کند. از جانب.
 5. هرکس در خواب ببیند که یکی از دروازه های بهشت ​​برای او بسته شده است ، یکی از والدینش می میرد
 6. اگر خواب ببیند که دو در برای او بسته شده است ، والدینش می میرند ، اگر ببیند که همه درها به روی او بسته است و به روی او باز نمی شود ، والدینش از او عصبانی هستند.
 7. و هرکس در خواب ببیند که از هر دری که بخواهد وارد بهشت ​​شده است ، والدینش از او راضی هستند و اگر خواب ببیند که وارد آن شده است ، به دلیل گفتن حق تعالی در هر دو خانه خوشحال و امن خواهد بود (وارد آن شوید در صلح و امنیت) الحجر 46
 8. هر كه در خواب ببيند كه وارد بهشت ​​شده ، زمان و مرگ او نزديك است و گفته شد كه خواب بيننده به دست کسي كه وارد بهشت ​​شده است ، توصيه مي شود و از گناهان توبه مي كند ، در صورتي كه او را مي شناسد.
 9. هرکسی که آرزوی ورود به بهشت ​​را داشته باشد پس از تحمل سختی به آنچه می خواهد می رسد ، زیرا در بهشت ​​سختی ها احاطه شده است
 10. گفته شد که صاحب این خواب بزرگان محترم را همراهی می کند ، با مردم رفتار خوبی دارد و وظایف خداوند متعال را انجام می دهد.
 11. اگر خواب ببیند که به او گفته اند وارد بهشت ​​شود ، وارد آن نخواهد شد. رویای او نشان می دهد که او دین را به خاطر گفتن حق تعالی کنار گذاشته است (و تا شتر از زهر خیاط نگذرد آنها وارد بهشت ​​نمی شوند) اعراف 40
 12. و هرکس در خواب ببیند که به او گفته شده است که تو وارد بهشت ​​می شوی ، پس به دلیل گفتن حق تعالی (و آن بهشتی است که تو به ارث بردی) ارث می برد الزخرف 72
 13. هرکس در خواب ببیند که در بهشت ​​است ، به راهنمایی و دانش رسیده است و اگر ببیند که با لبخند وارد بهشت ​​شده است ، خدا را بسیار یاد می کند
 14. اگر خود را چنان ببیند که انگار شمشیری کشیده و وارد آن شده است ، امر به معروف و نهی از منکر می کند و لطف ، ستایش و پاداش دریافت می کند
 15. هرکس در خواب ببیند که زیر درختی نشسته است ، خوشا به حال کسی که بهترین های هر دو دنیا را بدست خواهد آورد ، به دلیل گفتن حق تعالی: “کسانی که ایمان آورده و کارهای صالح انجام می دهند ، خوشا به حال آنها و بازگشت خوب” (الر ‘) 29)
 16. و هرکس در خواب ببیند که در باغهای بهشت ​​و باغهای آن است ، تهیه اخلاص و کمال دین است
 17. اگر می دید که از میوه های آن غذا می خورد ، می دانست که چه مقدار خورده است
 18. اگر ببیند که از آب ، شراب و شیر آن نوشید ، حکمت ، دانش و ثروت به دست می آورد
 19. هرکس در خواب ببیند که روی تختخواب خود نشسته است ، عفت و درستی همسرش را نشان می دهد
 20. هر کسی که خواب ببیند درون بهشت ​​است و نمی داند چه زمانی وارد آن می شود ، عزت و لطف او در این دنیا تا زمانی که زنده است دوام خواهد داشت
 21. هرکس در خواب ببیند که او را از میوه های بهشت ​​محروم می کند ، این نشانگر فساد دین او به دلیل گفتن حق تعالی است (کسی که با خدا معاشرت کند ، خدا او را بهشت ​​نهی کرده است و محل زندگی او آتش است و ستمکاران هیچ ندارند طرفداران) المائده 72
 22. هر کس در خواب ببیند که میوه های بهشت ​​را می چیند و آنها را به شخص دیگری می بخشد ، در این صورت دانش دیگری که با آن کار می کند و از آن سود می برد به نفع دیگران خواهد بود و از آن استفاده نمی کند و از آن بهره ای نمی برد.
 23. هرکس در خواب ببیند که از آب الکوثر می نوشد ، رهبری می یابد و دشمن را به دست می آورد ، به این دلیل که خداوند متعال می فرماید: “ما الکوثر را به تو داده ایم ، پس برای پروردگار خود دعا کن و قربانی کن” الکوثر 1 ، 2
 24. هرکس در خواب ببیند که از آب الکوثر می نوشد ، رهبری می یابد و دشمن را به دست می آورد ، به این دلیل که خداوند متعال می فرماید: “ما الکوثر را به تو داده ایم ، پس برای پروردگار خود دعا کن و قربانی کن” الکوثر 1 ، 2
 25. هرکس در خواب ببیند که در یکی از کاخ های آن ازدواج می کند ، به دلیل گفتن حق تعالی: (هور ، اتاقهای داخل چادرها هستند) رهبری می کند ، یا با کنیزکی زیبا ازدواج می کند. الرحمن 72
 26. هرکس در خواب ببیند که با یکی از زنان بهشتی ازدواج می کند و مردان جوان آن به دور او حلقه می زنند ، به پادشاهی و برکت نائل می شود ، به این دلیل که خداوند متعال می گوید: (دو فرزند نامیرا به دور آنها خواهند رفت) الوقی `آه 17
 27. هرکس ببیند که فرشتگان بر او وارد می شوند و در بهشت ​​به او سلام می کنند ، پس از گفتن حق تعالی (و فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می شوند) در موضوعی قرار می گیرد که او را به بهشت ​​سوق می دهد الرعد 23 ، و او آن را مهربانی می کند.
 28. هرکسی که ریدوان ، خزانه دار بهشت ​​را ببیند ، تا زمانی که زنده است به سعادت ، لطف و زندگی خوب دست می یابد و از بلاها در امان خواهد بود ، به دلیل این سخنان حق تعالی: (و حافظ آن به آنها گفت ، سلام بر شما.

تعبیر دیدن بهشت ​​در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا