تعبیر گوهر در خواب – دیدن گوهر در خواب

تعبیر جواهرات در خواب
تعبیر خواب درباره نگین
تعبیر معنی اسم جواهر در خواب

توضیح: گوهر

جواهر اگر خواب جواهرات را ببینید ، این به معنای لذت ها و ثروت های بزرگ است. اگر در خواب ببینید که آن را می پوشید ، این پیش بینی بلند مرتبه و جاه طلبی های برآورده شده است. اگر ببینید دیگران آن را پوشیده اند ، شما یا یکی از دوستانتان مکان های معتبری را اشغال خواهید کرد. اگر خواب آرزو از لباس های تزیین شده با جواهرات داشته باشید ، این خوش شانسی خوب و نادر را پیشگویی می کند. حدس یا گمانه زنی تجاری شما را به موقعیت های بالا می رساند. اگر گوهر به ارث برید ، بهبودی شما غیرمعمول خواهد بود اما کاملاً قانع کننده نیست. اگر در خواب دیده اید که جواهرات پخش می کنید ، این امر شما را نسبت به یک طبقه اجتماعی که شما را تهدید می کند هشدار می دهد. اگر دختری در خواب ببیند که جواهرات می گیرد ، این نشان دهنده بسیاری از لذت ها و یک ازدواج مطلوب است. اگر در خواب ببیند که جواهرات خود را گم کرده است ، با افرادی روبرو می شود که او را تملق و فریب می دهند. اگر جواهرات پیدا کردید ، این به معنای پیشرفت درخشان و سریع در امور تجاری است. اگر جواهرات اهدا کنید ، ناخودآگاه به خود آسیب می رسانید. اگر جواهرات بخرید ، این ثابت می کند که در تجارت جدی ، به ویژه در رابطه با قلب ، بسیار موفق خواهید بود.

چشم انداز جواهر – YouTube

تعبیر الماس در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا