تعبیر خروس در خواب ر dreamیایی در مورد خروس خروس در خواب

معنای خروس برای یک زن مجرد برای یک زن متاهل برای یک زن باردار ، آیا سیاه و سفید سفید چربی ضعیف ذبح پخته شده و خوردن گوشت خروس و خرید یا فروش آن به ابن سیرین

 1. دیدن خروس در خواب یکی از نشانه هایی است که اشاره به قدرت ، اوج ، اقتدار و اعتبار دارد که بیننده خواب در این دنیا به آن دست خواهد یافت.
 2. دیدن یک دختر مجرد یا یک زن مجرد خروس در خواب نشانه ای از یک مرد و نشانه ای از او محسوب می شود
 3. دیدن خروس قرمز در خواب زن مجرد بیانگر ازدواج او با جوانی است که می شناسد و دوستش دارد
 4. دیدن خروس سیاه نشانگر ازدواج یک دختر مجرد با مردی است که او را نمی شناسد و دوستش ندارد
 5. دیدن یک دختر مجرد با رنگ سفید در خواب بیانگر خوشبختی و خوبی است که انشا Godالله زندگی او را طغیان می کند
 6. در مورد دیدن یک خروس در خواب یک زن متاهل ، این به شوهر مومن اشاره دارد ، به خصوص اگر این خروس روی تخت همسر باشد ، و خروس سفید در خواب یک زن متاهل نشانگر حسن ، قناعت و خوشبختی زن متاهل است. .
 7. در مورد اینکه یک زن باردار خروس را در خواب می بیند ، این وضعیت نوزاد تازه متولد شده مذکر را نوید می دهد که در آینده رابطه ای برقرار می کند و آن را بزرگ می کند
 8. و اما تعبیر دیدن خروس در خواب زن مطلقه یا زن بیوه ، نشانگر نیاز این زن به شوهر است
 9. زن مطلقه یا بیوه که خروس را می بیند و صدای خروش او را می شنود ، حکایت از قریب الوقوع بودن ازدواج او دارد
 10. دیدن او که ذبح یک خروس یا گوشت می خورد نشان می دهد که او به یاد همسرش وفادار خواهد ماند و دیگر ازدواج نخواهد کرد
 11. در مورد مردی که خروس را در خواب می بیند ، این نشان دهنده موقعیت تحقیرآمیزی است که مرد در زندگی خود به عنوان موقعیت یا شغل بدست خواهد آورد ، یا ممکن است نشان دهد که مقدار زیادی پول بدست خواهد آورد.
 12. دیدن خروس چاق نشان دهنده اراده قوی بیننده و روحیه استقامت او برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهایش است
 13. و دیدن خروس به داخل خانه یا خانه نشانگر این است که اهالی این خانه آن را در میان مردم شنیده اند
 14. دیدن کلاغ خروس در خواب و شنیدن صدای آن خوشبختانه برای بسیاری از پول و ثروت خوب ، فراوان است
 15. دیدن ذبح یک خروس در خواب ، نوید خوبی برای کسی است که خروس را ذبح کرده است
 16. دیدن و خوردن گوشت خروس یکی از نشانه هایی است که به پول ، بدست آوردن موقعیت ، اعتبار یا اقتدار اشاره دارد
 17. دیدن خروس در حال پرواز در مقابل گوشت خروس و خوردن آن تفسیر می شود ، جایی که بینایی فرد در خواب نشان می دهد خروس در حال پرواز یا فرار از خانه است به دلیل از دست دادن پول و کمبود آن و از بین رفتن اعتبار ، قدرت و موقعیت یا از دست دادن منبع امرار معاش
 18. در مورد بینایی که بیننده خواب می بیند گویی که در خواب یک خروس می خرد ، این چشم انداز نشان دهنده آسودگی ، از بین رفتن نگرانی ، غم و اندوه ، آمدن آسایش ، تسهیل شرایط و عدالت است.
 19. در مورد اینکه یک دختر مجرد یا یک جوان مجرد را در خواب می بینید که انگار یک خروس می فروشد ، این نشان دهنده به تعویق انداختن یا لغو ازدواج است.
 20. هدیه خروس در خواب به خواب بیننده افتخار و افتخار بزرگی است و هرکس در خواب ببیند خروسی جلوی درب خانه او ایستاده است ، این نشان دهنده امنیت و امنیت افراد خانه از همه است. شر
 21. در مورد دیدن خون خروس ، بشارت آن است که غم و اندوه از بین می رود و دیدن گریه خروس نشانگر سرزنش ، پند و خشم شخصی عزیز و عزیز برای بیننده است.

تعبیر خواب درباره خروس – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=AlLgOBSHCN8

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا