تعبیر حضرت محمد در خواب چیزی به من داد

پیامبر عبای سبز خود را به من داد
پیامبر یک انگشتر به من داد
تعبیر خواب پیامبر توسط ابن سیرین

هرکس در خواب ببیند پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی مطلوب برای کالاهای دنیایی ، غذا یا نوشیدنی به او داده ، پس برای او بهتر از آنچه به او داده بهتر است.

و اگر آنچه به او می داد از نظر مواد غذایی ضعیف مانند هندوانه و غیره باشد ، در این صورت از یک امر بزرگ نجات پیدا می کند ، جز این که آسیب و خستگی برایش رخ دهد.

تعبیر دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب –

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا