تعبیر از حضرت محمد بدون دیدن ویژگی های صورت وی در خواب

دیدگاه حضرت محمد (ص) درباره ی یک دختر مجرد ، یک زن متاهل ، یک زن باردار ، یک زن مطلقه ، چه بدون چهره ، بدون ویژگی از پشت و بیشتر توسط ابن سیرین

روایات متعددی در مورد چشم انداز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و رحمت های بی شماری وجود دارد. چشم انداز او ، صلوات الله علیه ، همه خوب و برکت است.

دیدن پیامبر اکرم بدون ویژگی ها و چهره او نشانگر فقدان دین یا اطاعت و عبادت است. هرکس این را ببیند یک مومن صالح است ، اما در یک مسئله کوتاهی می کند زیرا پیامبر اکرم (ص) با توصیفات کامل خود ظاهر نمی شود مگر کسانی که متدین ، ​​متدین ، ​​زاهد ، یا عارف ، یا دانشمند ، یا واعظ شهادت بودند.

از ابو هریره رضوان الله تعالی فرجه الشریف گفت من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود (هر که مرا در خواب ببیند ، گویی مرا بیدار دیده است) ، زیرا شیطان از من تقلید نمی کند).

و ابوقتاده گفت: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر كه مرا ببیند مرا واقعاً دیده است

(شیخ ابوسعید الواعظ گفت) خداوند محمد صلی الله علیه و آله را به رحمت جهانیان فرستاده است.

و اگر حضرت محمد (ص) در خواب ببیند به جای بی عدالتی ، عدالت و یا در مکانی که امنیت خانواده اش ترسناک است ، در زمینی خشک و حاصلخیز یا در مکانی که فساد گسترش یافته است.

و اگر رسول در خواب ببیند رنگ پریده ، لاغر یا اندام اندکی دارد ، این نشان دهنده ضعف در دین است.

در آن مکان و ظهور بدعت و این یعنی اگر لباس خود را فرسوده ببیند.

و اگر پیامبر را در خواب ببیند و که از عشق به خود مخفیانه خون خود را نوشیده است ، پس در جهاد به شهادت می رسد و اگر ببیند که آشکارا آن را نوشیده است ، این نشان دهنده ریاکاری وی است.

و وارد تهمت مردم خانه خود شد و به كشتن آنها كمك كرد.

اگر استاد ما محمد (صلی الله علیه و آله) او را در خواب بیمار ببیند و از بیماری خود بهبود یابد ، مردم آن مکان پس از فساد خود اصلاح می کنند.

و اگر او ، سلام الله علیه ، دید که او سوار است ، به زیارت قبرش می رود ، و اگر او را با پای پیاده دید ، باید با پای پیاده به دیدار او برود ، و اگر او را ایستاده ببیند ، صاف خواهد بود.

او فرمانی دارد و اگر ببیند در مکانی که عمر خراب است اذان می کند ، آن مکان گفته می شود. و هر که در خواب ببیند پیامبر صلی الله علیه و آله درگذشت یکی از فرزندان اوست ممکن است بمیرد

و هرکس در خواب ببیند که به مقبره رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته است ، پول زیادی بدست خواهد آورد.

و هرکسی که تشییع جنازه رسول را در خواب در نقطه ای ببیند ، در آن نقطه مصیبتی رخ داده است.

هرکس در خواب ببیند که مراسم تشییع جنازه او به مکان خود انجام شده است ، پس او به بدعت تمایل دارد.

و هرکس در خواب ببیند که از فرزندان اوست ، رحمت الله علیه ، در ایمان خود صادق و صادق است

تعبیر دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب –

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا