تعبیر گیرنده در خواب – تصویری از گیرنده در خواب توسط ابن سیرین

تعبیر گیرنده برای زن باردار – تعبیر خواب گیرنده

گیرنده:
این ممکن است نشان دهنده ریاست کسانی باشد که خوب نیستند
آنها ، و ممکن است رهبری را نشان دهد
جامعه کسانی که در آن مهارت ندارند.

تعبیر گیرنده در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا