تعبیر شرط در خواب معنای شرط در خواب

تعبیر شرط بندی برای پول در خواب توسط ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که روی چیزی شرط می بندید ، این بدان معناست که برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خود به روش های غیر صادقانه متوسل می شوید. اگر شرط بندی را گم کنید ، به این معنی است که صدمه خواهید دید و روابط پست خود را با افراد غیر از نوع خود از دست خواهید داد. اگر در یک شرط بندی برنده شوید ، به این معنی است که از ثروت و اعتبار برخوردار خواهید شد. اگر قادر به شرط بندی نیستید ، این بدان معنی است که شرایط بد اطراف شما را تنبل و بیکار می کند. اگر در مسابقات شرط می بندید ، از درگیر شدن در تعهدات جدید مراقب باشید. دشمنان در تلاشند تا شما را از مشاغل قانونی منحرف کنند. شرط بندی روی میزهای قمار نشان می دهد که از روشهای غیراخلاقی برای گرفتن مقداری پول از شما استفاده می شود

هرکس در خواب ببیند که در مکانی گروگان است ، پس خوابهای او نشان می دهد که گناهان زیادی مرتکب شده است ، به دلیل قول حق تعالی: (هر نفسی برای آنچه بدست آورده گروگان است). و گفته شد كه رهن در اسارت است ، و اگر ببیند كه به عنوان رهن با خود رهن دارد ، در كاری ظلم می كند و حق خود را نادیده می گیرد ، پس به خاطر مرتهن كه به او مرتكب شده به حق خود می رسد رهن به ودیعه گذاشته شد ، و رهن در گناه یا بدهی با مرتهن در اسارت است ، و این در مورد مرتهن است تا زمانی که مرتهن خود را بازخرید کند.

برای بیننده خواب دیدن اینکه در بازی های قمار شرط می بندد ، نشانه احتیاط وی نسبت به تجارت جدیدی است که انجام می دهد. و اینکه رقبا با نیت سو mal خود در تلاشند توجه رویابین را به جهات غیرقانونی معطوف کنند. سپس رویا نشانه این است که دیگران سعی دارند با فریب از خواب بیننده پول بگیرند

رهن نشانگر تحقیر و آگاهی از رسوائی ها است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا