تعبیر سقف در خواب بالا و پایین رفتن سقف در خواب

ما برای شما سقف های خانه و ساختمان ، شستن سقف تمیز و خواب دیدن مهمانان در سقف بلند و بلند ، غذا خوردن در پشت بام ، افتادن از پشت بام خانه ، نظافت را برای شما توضیح می دهیم.

 1. سقف در خواب ، صرف نظر از حالت یا موقعیت بیننده ، نمادی مثبت است
 2. سطح ، ارتفاع ، بلندی و متعالی است و بلندپروازی و دستیابی به موفقیت را بیان می کند
 3. ظاهر سقف در خواب ممکن است نشان دهنده شخصیت بیننده ای باشد که به اهداف دور چسبیده است ، زیرا سقف خانه ، خانه یا ساختمان بالاترین مکان است و به زبان روانشناسی تحلیلی منبع آن است از ترس ، اضطراب و ترس از افتادن در ناشناخته ها.
 4. اگر یک دختر مجرد به نظر برسد که در حال بالا رفتن از پشت بام خانه است تا از خیابان در خیابان ، محله ، محله یا شهر نگاه کند ، این به عنوان جستجوی افق جدید یا تلاش دختر تعبیر می شود برای تغییر واقعیت

 5. اگر او سطح را تمیز و مرتب بداند ، تفسیر او خوب است و نشان دهنده توانایی های مثبت او است که ممکن است آینده را روشن تر و امیدوارتر کند.
 6. اگر ببیند که گویا گروهی از مردم در خواب او را تعقیب می کنند و می خواهند چیزی از او بگیرند ، اما او از آنها فرار می کند و به پشت بام خانه اش می گریزد ، این تعبیر آن از ایمنی در آینده است.
 7. این نشان دهنده فضای روانشناختی آرام و اطمینان بخشی است که هیچ چیز مزاحم زندگی نیست

 8. اگر در خواب ببیند که در حال تمیز کردن سقف خانه یا ساختمان است ، این بدان معنی است که خود را برای یک اتفاق مهم ، شاد و خوش بینانه آماده می کند.
 9. اگر یک زن متاهل ببیند که در پشت بام خانه خود مهمان پذیرایی می کند ، به احتمال زیاد این تفسیر آن از یک موقعیت و موقعیت بالا است و این تعبیر در مورد زن باردار نیز صدق می کند.
 10. تعبیر سقف در خواب یک مرد نشانگر بلندپروازی و چسبیدن او به ارزشهای والاست
 11. اگر مردی در خواب خود چنان ببیند که گویی به دنبال چیزی است و آن را در پشت بام پیدا کرده است ، این به احتمال زیاد نشان دهنده هدفی دور است که رویابین در مدت زمان بسیار کوتاهی به آن دست خواهد یافت.
 12. سطح ممکن است نشان دهنده وضعیت اجتماعی یا شغلی بالایی باشد
 13. خوردن غذا در پشت بام یا حضور در زمینی در آن در خواب ستودنی است این ممکن است در خواب ، خیری را نشان دهد که در زمینه های مختلف به خواب بیننده مبتلا خواهد شد.
 14. ایستادن روی پشت بام نشان می دهد که خواب بیننده به هدف مورد نظر خود رسیده است
 15. پایین آمدن از سطح ممکن است بیانگر کنار گذاشتن بخشی از جاه طلبی های بیننده به خاطر یک هدف اجتماعی یا خانوادگی باشد ، به عنوان مثال فداکاری برای صرف خانواده یا برادران.
 16. افتادن از سطح بدون آسیب ، در خواب ، هشداری است برای رویابین وجود برخی از دلایل خود برای شکست ، مانند بی عملی ، بی حالی یا وابستگی به دیگران.
 17. تعبیر خواب سقف خانه به شرایط و شرایط آن بستگی دارد ، هر وقت سقف خانه یا ساختمان مرتب یا تمیز باشد ، این امر بیانگر خوبی برای بیننده خواب است.
 18. در مورد سطح ، این ممکن است پر از زباله ، نامرتب یا تمیز باشد ، این ممکن است نشان دهد که بیننده از برخی مسئولیت های خود نسبت به خود ، آینده و جاه طلبی های خود غافل می شود.

دیدگاه واسم یوسف در مورد سقف – YouTube

تعبیر دیدن سطح – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=TdCMoU3Ee78

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا