تعبیر سلفی در خواب گرفتن سلفی در خواب

معنی فیلمبرداری با دوربین جلوی موبایل ، گرفتن عکس سلفی با معشوق ، با شوهر ، برای مجرد ، برای زن متاهل ، برای زن باردار و دید چوب سلفی

  1. عکاسی از دوربین جلو در خواب ، یا آنچه سلفی نامیده می شود ، کسی که در خواب می بیند سلفی می گیرد و عکس می گیرد ، سپس دید او اشاره به توهماتی دارد که خواب بیننده در زندگی واقعی زندگی می کند
  2. و اینکه او از چندین مشکل روانی رنج می برد زیرا بیننده سعی می کند برای اینکه او را متقاعد کند و از ضعف ، گیجی و ضعف او خلاص شود ، برخی نادرست ها را برای خود بازگو کند.
  3. سلفی در خواب نشان می دهد که شما ممکن است یک پروژه یا رویدادی در ذهن خود داشته باشید که فکر می کنید درست است ، اما در واقع عکس این است

تعبیر سلفی در خواب گرفتن سلفی در خواب

تعبیر سلفی در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا