تعبیر سنگ در خواب دیدن سنگ در خواب

مطالب: راه رفتن روی سنگها ، دریا ، در خواب ، یک دختر مجرد ، یک زن متاهل ، و یک زن باردار ، سنگهای بزرگ ، پرتاب سنگ به کسی که سنگ می ریزد ، سنگریزه ، کسی که به من سنگ پرتاب می کند

تعبیر سنگ در خواب دیدن سنگ در خواب

تعبیر خواب درباره سنگ و سنگ

 1. سنگ در خواب زنانی را نشان می دهد که صبر زیادی دارند و ارزش های خود را در طول زندگی ثابت کرده اند. علاوه بر این ، شایان ذکر است که تعبیر دیدن سنگ در خواب ، نشانگر صلابت ، استواری و طول عمر است و همچنین می تواند بیانگر فراموشی باشد.
 2. رویای سنگ در خواب در بسیاری از موارد نشانگر بد اخلاقی است ، اما از جنبه مثبت ، می تواند موقعیت طولانی مدت یا همسر صبوری را نشان دهد که با هر آنچه در مقابلش است اعتقاد زیادی به خود دارد.
 3. اگر خواب بیننده سنگهایی را در بالای کوهها ببیند ، این منظور مردان با قلب سخت است و سنگها در بیشتر موارد نشان دهنده ظلم ، سهل انگاری و افراد نادان است که نمی دانند از این زندگی چه می خواهند و به دیگران رحم نمی کنند در آنچه آنها انجام می دهند یا می خواهند.
 4. اگر سنگ در خواب از آسمان سقوط کرد ، پس خواب بیننده باید بداند که انسانها جنگ و جنگ را می پذیرند. هر که از صخره ای بالا رود و مجرد باشد ، ازدواج می کند و هر که به صخره ای برخورد کند و از آن آب بیاید ، و فقیر باشد ، ثروتمند می شود.
 5. بالا رفتن از یک سنگ در خواب و تلاش برای حذف آن از مکان خود ، هرچه بزرگتر باشد ، مقدار پولی که دریافت می کند بیشتر است
 6. دیدن سنگ در خواب بیانگر زنان صبور و مievingمن است ، و نشانگر محكم و محكم است ، و نشانگر عمر طولانی است ، یا ممكن است نشانگر فراموشی باشد ، زیرا خداوند متعال می فرماید (وقتی به سنگ پناه بردیم ، وال را فراموش كردم) ، و یک رویا در مورد انفجار سنگ ممکن است نشان دهنده بی ادبی رویا باشد.
 7. یک رویا درباره سنگها ممکن است نشانگر آنچه او از فرزندان آدم می خواند باشد و دیدن سنگهای زیاد در هر شهری نشانگر ارزان بودن قیمتها در شهر است زیرا در مقابل کلمه (سنگ = ارزان) است و دیدن سنگ نشانگر یک مدت طولانی است موقعیت مدت
 8. سنگ نشانگر همسر صبور و راضی است و سنگ ممکن است نشان دهد که چه چیزهایی از آن ساخته شده است ، مانند بتها ، اما سنگهای چشم مردان نشانگر مردانی است که خانه های آنها بزرگ است و قلب آنها سخت است
 9. اگر کوه یک پادشاه باشد و توسط سنگها و درختان احاطه شده باشد ، نشانگر رهبران شاه بودن آنهاست و دیدن صخره ها دل سخت و مردم نادان را نشان می دهد.
 10. و هرکس در خواب خود صخره ای ببیند ، این نشانگر نابودی دشمن وی یا نشانگر ازدواج او با زنی است
 11. هرکس در خواب ببیند که به صخره ای تبدیل شده است ، نشانگر سختی قلب او پس از اطاعت و نافرمانی از خدا و مرگ در صورت بیماری است.
 12. و هر که در خواب ببیند سنگی از آسمان به زمین می افتد ، این نشانگر بلایی است که مردم منطقه را آزار خواهد داد.
 13. و اگر سنگ شکسته و پراکنده شود و در میان خانه ها توزیع شود ، نشانگر این است که مصیبت به هر خانه ای وارد خواهد شد ، و مصیبت به اندازه هر سنگ خواهد بود.
 14. دیدن پایین آمدن سنگها از آسمان نشان دهنده عذاب از آسمان است یا نشان دهنده شیوع بیماری در منطقه است
 15. و هرکس در خواب ببیند که سنگها را حرکت می دهد ، رسیدن به چیزی دشوار را نشان می دهد و هرکس در خواب ببیند که بر سنگ سوار است ، نشانگر ازدواج اوست.
 16. و هرکس سنگی به گردن خود وصل کرد ، نشانگر نگرانی و پریشانی است.
 17. و هر که در خواب ببیند به سنگی برخورد می کند و از آن آب بیرون می آید ، این نشانگر مال و ثروت فراوان اوست.
 18. دیدن سنگ در خواب بیانگر نزدیکی با افراد مسن است و سنگها نشان دهنده افراد و گروهی است

تعبیر دیدن سنگ – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا