تعبیر صرع در خواب بیماری صرع در خواب

معنای صرع برای یک دختر مجرد ، برای یک زن متاهل ، برای یک زن باردار ، برای یک زن مطلقه ، چه دیوانگی در سر ، از نظر ابن سیرین ، امام صادق و غیره.

هرکس در خواب ببیند که از جنون صرع است و بدون اینکه خودش را بشناسد حواسش را از دست داده است ، در این صورت دچار پریشانی ، جادوگری ، پولش به یغما می رود یا بلایی بر سر او می آید.
و گفته شد كه لباس از ارث به دست می آید و شاید به دست آوردن سلطان یكی از خانواده وی بود و جنون پسری با پول و ثروت برای پدرش و جنون یك زن باروری سال بود.

دیدن بحران ناشی از صرع اغلب نتیجه یک بیماری روانی است که شما در آن رنج می برید ، و یکی از نمادهای ناخواسته و هشدار دهنده است
دیدن یک فرد صرعی در خواب بیانگر فال بد ، خشم ، درگیری و خشونت است
این خواب ممکن است نشان دهنده حالت عصبانیت زیاد نسبت به محیط اطراف شما باشد و همچنین ممکن است نشانه احتیاط و جلوگیری از از دست دادن دوستان مهم باشد.
دیدن اینکه در خواب در معرض صرع هستید ، نشان دهنده بدشانسی و سردرگمی است که ممکن است در زندگی خود تجربه کنید تا هرج و مرج و تصادفی جای نظم و آرامش را بگیرد.

در مورد دیدن اینکه رئیس شما در خواب از صرع رنج می برد ، به همین ترتیب یک فال بد است و ممکن است به مشکلات کار و موانعی اشاره داشته باشد که ممکن است در مسیر موفقیت با آن روبرو شوید.

و دیدن شریک زندگی ، یک زن و شوهر یا همسری که در صرع از صرع رنج می برند ، به این معنی است که مادر یا مادرش نیاز به توجه و پشتیبانی دارد که حضور شما در لحظات سخت فراهم می کند.

دیدن دوست مبتلا به صرع در خواب نیز قابل ستایش نیست ، این ممکن است نشان دهنده وجود کسانی باشد که می خواهند به شما آسیب برسانند و اعتبار شما را لکه دار کنند.

تعبیر غش کردن در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا