تعبیر سیلی خوردن در خواب – تصور سیلی زدن به شخصی در خواب

تعبیر خواب سیلی زدن به ابن سیرین – سیلی – تعبیر ضرب و شتم با قلم – ضربه زدن به صورت
تعبیر خواب درباره سیلی زن باردار
تعبیر سیلی خوردن در خواب دیدن سیلی خوردن در خواب

سیلی خوردن در خواب بیانگر توبیخ و مانا با دادن حقیر است. و هرکس ببیند که به شخصی به شوخی سیلی می زند ، پس از آن به او اعتبار می دهند. اگر فرشته ای به فرشته ای بین آنها سیلی زد ، خصومت است ، آن کسی که سیلی خورده است ، آن سیلی را برنده می کند و این به خاطر بی انصافی اوست

معنی سیلی خوردن در خواب توسط ابن سیرین

سیلی زدن: اگر طرف شوخی است ، وقتی سیلی می خورید ، یک دست بگیرید

تعبیر ضرب و شتم در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا