تعبیر ضرب و شتم در معده در خواب برای یک زن باردار

زدن زن باردار به شکمش
تعبیر ضربه زدن به پشت یک زن باردار توسط ابن سیرین

اگر خواب درست باشد که شما باردار هستید ، بارداری در خواب نشان دهنده اضطراب و ضربه به معده شما باعث نگرانی شما می شود و شاید اگر او فرد خوبی باشد ، این نشان می دهد که هر کسی که شما را بخورد شما را در مورد همه چیز راهنمایی می کند تا اینکه اضطراب خود را برطرف کن و خدا بهتر می داند

اما اگر خواب خود را به شوخی تعبیر کردید ، متأسفانه همانطور که ذکر کردید اتفاق افتاد ، بنابراین به یاد داشته باشید فرشتگانی هستند که به گفتگوی ما اعتماد دارند.
خدا می داند

چشم انداز ضرب و شتم بر روی معده YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا