تعبیر ضربه به باسن در خواب

خواب دیدم کسی به شکم من ضربه زد

اگر در خواب ببينيد كه يكي به كف شما ضربه مي زند ، اين بدان معناست كه او شما را بهتر از اين شخص ، يا همان کسي كه به علت ناتواني به او ضربه زده ، انجام خواهد داد ، در اين صورت او با او ازدواج خواهد كرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا