تعبیر ضربه به باسن در خواب

خواب دیدم کسی به شکم من ضربه زد
تعبیر ضربه به باسن در خواب

اگر در خواب ببينيد كه يكي به كف شما ضربه مي زند ، اين بدان معناست كه او شما را بهتر از اين شخص ، يا همان کسي كه به علت ناتواني به او ضربه زده ، انجام خواهد داد ، در اين صورت او با او ازدواج خواهد كرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا