تعبیر دنده ها در خواب – دید دنده ها در خواب – دیدن دنده ها در خواب

دنده در خواب ، تعبیر خواب ، معنی خواب توسط ابن سیرین
رویای شکسته دنده
تعبیر خواب برای کلمه دنده

دنده ها در خواب زنان هستند ، زیرا آنها از دنده ها ایجاد شده اند و دنده ها برای آنچه در توخالی وجود دارد محافظت می کنند ، مانند چادر و ستون های آن. دنده ها ممکن است نشانگر اندازه و سن والدین و بستگان باشد و از نظر آشنایی و عشق یکسان هستند. دنده ها آثار پنهان را نشان می دهد.

و هر که دنده های خود را از زیر پوست بیرون زده ببیند ، از مجازات آن می ترسد ، اگر در خواب روییده باشد یا گوشت آن ضخیم شده باشد ، این نشان دهنده رزق و روزی و درمان بیماری ها است.

اگر او خود را در خواب و بدون دنده ببیند ، در بیداری خود توسط خانواده ، پول یا فرزندان خود نشان داده می شود و ممکن است عملی انجام داده باشد که فکر می کند درست است و این نادرست است.

و اگر خواب ببیند که از دنده های خود غذا می خورد ، سنگینی بر دوش خانواده و بستگانش می افتد ، یا چوب خانه خود را می فروشد ، یا آنچه را از گرما و سرما پنهان می کند

تعبیر دنده شکسته در خواب – YouTube

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا