تعبیر انگور در خواب ، انگور سیاه در خواب

رویایی درباره انگور برای یک زن مجرد برای یک زن باردار برای یک مرد متاهل برای یک مرد چیدن انگور سبز و قرمز خوردن انگور شیرین یا ترش دیدن درخت انگور خرید انگور از بقال توسط ابن سیرین و بیشتر

خواب دیدن انگور در خواب؛ برای بزرگترین دانشمندان عرب و تعبیر خواب ، اگر شخصی در خواب ببیند انگور زرد می خورد و طعم آن خوشمزه و متمایز است ، دلیل بر خوبی و رزق و روزی این شخص بیننده است.

 1. دیدن انگور در خواب به نیکی و بهبودی بیماران اشاره دارد ، همانطور که ارباب ما نوح (سلام الله علیه) هنگامی که پروردگار او او را به خوردن میوه انگور الهام کرد ، از بیماری سل درمان شد.
 2. شاید انگور نشان دهنده گلوکوم از یک مرد سخاوتمند باشد
 3. دیدن انگور سیاه در زمان خود غم و اندوه است و در زمان اشتباه آن بیماری است
 4. اگر انگور سیاه به موقع نباشد ، این نشان دهنده بیماری است
 5. خوردن انگور سیاه در خواب ، فال بدی است ، به خصوص اگر بی موقع باشد
 6. هرکسی که می بیند دسته های انگور زیادی آویزان هستند ، به زودی به خواسته خود می رسد
 7. هرکس در خواب خود یک خوشه انگور آویزان ببیند ، وحشت خواهد کرد
 8. خوردن انگور در خواب بیانگر نوشیدن شراب است و بالعکس ، یعنی نوشیدن شراب به انگور اطلاق می شود
 9. هرکس به دلیل ابتلا به بیماری و آلودگی در خوردن انگور مردد شود ، در موفقیت خود دچار تردید می شود و مضطرب می شود.
 10. دیدن به موقع انگور راهنمای خوبی است
 11. انگور سیاه همچنین نشان دهنده یک مزیت پنهان است
 12. دیدن انگور سیاه معیشتی است که باقی نمی ماند
 13. دیدن انگور در خواب بیانگر رزق و روزی خوب ، رزق دائمی ، صمیمیت و عشق است
 14. دیدن انگور سیاه در خواب بیانگر این است که امرار معاش دوام نخواهد آورد
 15. به طور کلی دیدن انگور در خواب امرار معاش خوبی است
 16. دیدن انگور سفید خوب و خوب است
 17. هرکس ببیند که از یک چیز بلند برای برداشت انگور بالا می رود ، یک کار معتبر پیدا می کند.
 18. هرکس یک دسته انگور بگیرد ، پول جمع شده توسط یک زن بدست خواهد آورد.
 19. هر که انگور را غیر از زمان خود ببیند ، خوب است و کسی که آن را ببیند ، قبل از وقت خود آن را بدست می آورد
 20. خوردن انگور سفید در خواب خوب ، مفید و مطلوب است
 21. هر که ببیند انگور را فشرده و آن را در یک لوله قرار داده است ، پول زیادی به او تعلق می گیرد
 22. انگور سیاه فایده چندانی ندارد و گفته می شود دیدن آن ناراحتی و پریشانی است
 23. هر که در خواب ببیند انگور می چیند و دانه های آنها را بیرون می ریزد ، با همسرش درگیر می شود
 24. انگور به مزایای ناشی از زنان یا مزایای زنان اشاره دارد
 25. و هر که انگور سیاه را در زمان خود ببیند نشانگر نگرانی و اضطراب است

اگر دختری مجرد در خواب ببیند که انگور را به مقدار زیاد می خورد و رنگ آن زرد و طعم زیبایی دارد ، این دلیل بر پاکدامنی و پاکی این دختر است.

اگر یک زن متاهل در خواب ببیند که انگور به مقدار زیاد درو می کند و رنگ آن سیاه است ، این دلیل بر پرداخت بدهی هایی است که از آن رنج می برد. این زن توانست و اگر زن متاهلی در ر aیایی که شوهرش در زمینی وسیع و حاصلخیز انگور می کارد ، این گواه آن است که شوهر در آینده ای نزدیک شغل مناسبی پیدا خواهد کرد. و خداوند برتر است و از همه چیز برتر است.

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که شوهرش انگور او را خریداری می کند ، و آنها طعم زیبا و متمایزی دارند ، این نشان دهنده میزان عشق شوهرش به او و خوشبختی زناشویی است که این خانم در آن زندگی می کند. شما به دنیا می آورید یک فرزند پسر است ، و خدا بالاتر است و بهترین را می داند.

اگر یک زن مطلقه در خواب ببیند که انگور را به مقدار زیاد می خرد و از آن غذا می خورد تا طعم بسیار خوشمزه ای پیدا کند و بقیه مقدار آن را در خیابان ها به کودکان توزیع می کند ، این شاهدی بر ازدواج به زودی با یک فرد خوب است. ، و خدا بالاتر است و بهتر می داند.

اگر مردی در خواب ببیند که در زمینی وسیع حاصلخیز با آب انگور می کارد ، این دلیل است که خواب بیننده شغل معتبری پیدا خواهد کرد ، و اگر مردی در خواب ببیند که در بازارها و مردم انگور می فروشد قبول کنید که از او خرید کنید ، این نشانگر موفقیت و موفقیت این مرد در زندگی او است ، و اگر مردی در خواب دید که انگور را به مقدار زیاد می خرد ، پس این گواه رابطه نزدیک با یک مذهبی و مذهبی است. دختر زیبا ، و خدا بالاتر است و بهترین می داند.

تعبیر خواب انگور – YouTube
https://www.youtube.com/watch؟v=1lnaxoRuZtM

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا